Nasz zespół

Anna Walkowiak

Anna Walkowiak – Fundatorka i Prezes Zarządu

Z wykształcenia prawnik. Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza na kierunku Prawa i Administracji. Ukończyła aplikację radcowską. Posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych z dziedziny prawa własności intelektualnych na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, potwierdzony doświadczeniem w pozyskiwaniu darczyńców i sponsorów. Przeprowadziła ponad 2500 godzin szkoleń indywidualnych i grupowych z dziedziny prawa. Zajmuje się doradztwem w zakresie otwierania działalności gospodarczych (podmiotów gospodarczych) i tworzenia organizacji pozarządowych (fundacja, stowarzyszenie). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, m.in.: ochrona praw własności intelektualnej, ochrony dóbr osobistych, odszkodowań, spadków, rodzinnych. Prowadzi doradztwo z pisania statutów spółek i organizacji pozarządowych (NGO). Posiada doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych, autoprezentacji i wystąpień w mediach. W Fundacji Africa Help skupia się na sprawach fundraisingu, nadzoru nad projektami i ich realizowaniem.

Tytus Jęcz

Tytus Jęcz – Przewodniczący Rady Fundacji

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem. Ukończył Uniwersytet Adama Mickiewicza na kierunku Prawa i Administracji i aplikację adwokacką. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Pasjonat wspinaczki skałkowej.

W fundacji zajmuje się wsparciem prawnym organizacji, doradztwem dla darczyńców i sympatyków fundacji.

Artur Długosz – Członek Rady Fundacji

Magister ekonomii na wydziale ekonomiki Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych i firmach od własnej jednoosobowej działalności gospodarczej po pracę w największym polskim banku. Obecnie zawodowo zajmuje się doradztwem i szkoleniami dla firm. W szczególności doradza w tematach: zakładanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dokumentacji, związanej z otrzymywaniem przez firmy i NGO wsparcia w formie: dotacja na rozpoczęcie działalności, dotacja na rozwój działalności, kredyt preferencyjny, pożyczka preferencyjna. Przeprowadził kilkadziesiąt działań dla podmiotów gospodarczych, w wyniku których powstały służące rozwojowi firm: biznes plany, strategie, diagnozy potrzeb rozwojowych, raporty z analizy potrzeb rozwojowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podstaw obsługi takich aplikacji jak Excel i Word. Działacz społeczny, pasjonat sportu i zdrowego trybu życia. Ma również uprawnienia zawodowe technika masażysty i prowadzi działalność w tym zakresie. W fundacji odpowiedzialny za pełną administrację stron WWW wsparcie redakcyjne treści internetowych i promocyjnych, realizacje zadań przy projektach w Afryce (i Ukrainie).

Anita Kozłowska – Wolontariuszka Fundacji

Jej pasją są podróże, szczególnie do Afryki. Poza pracą jako stewardessa, jest także magistrem stosunków międzynarodowych, co w połączeniu z jej zamiłowaniem do podróżowania daje jej unikalną perspektywę, którą chętnie wykorzystuje w swojej pracy dla naszej fundacji. Angażuje się w tworzenie treści na naszych mediach społecznościowych, tworząc angażujące posty i rolki. Jej umiejętność tworzenia atrakcyjnych i przekonujących treści jest kluczowa dla naszej obecności online. Dodatkowo, dzięki umiejętnościom zdobytym podczas stażu w Centrum Studiów Polska Azja, Anita wnosi również wartość do naszej strony internetowej, tworząc interesujące artykuły i newsy.

Małgorzata Kaczmarek – Wolontariuszka Fundacji

Społeczniczka. Od wielu lat pracuje w organizacjach pozarządowych, głównie z seniorami. Wcześniej zajmowała się koordynacją imprez charytatywnych i muzycznych. Założyła także Stowarzyszenie “Dolina Głuszynki”, działające na rzecz osób starszych. Aktywnie kieruje kilkoma klubami seniora. W fundacji zajmuje się organizacją imprez i spotkań. Uczestniczy w projektach realizowanych na Ukrainie.

Podziel się: