PUNKT MEDYCZNY

Ile razem osiągnęlismy

W  listopadzie 2022 r. będąc w Tanzanii w Oltotoi, zakończyliśmy  montować instalację elektryczną. Wykończenia wymagają jescze sufity i pomalowanie budynków. Największym wyzwaniem obecnie jest zakup sprzętu USG i KTG do kliniki.  Podpisaliśmy kontrakt z władzami Tanzanii na personel medyczny i dodatkowe wyposażenie takie jak zabudowa recepcji, szafki na lekarstwa itd. Liczymy, że do lutego pozyskamy środki na pozostałe do zrobienia elementy wykończenia, a gdy pozyskamy ultrasonograf,  będzie można klinikę oddać do użytku lokalnym mieszkańcom!

Ksiądz Marek relacjonuje: teren uporządkował i wodę (przyłączenie do studni) będzie robił w lutym. Zbudował też wieżę ciśnień, oraz odpływ ścieków ze zlewów i małe szambo. 

Przypomnijmy, że klinika ma służyć kobietom w ciąży do badań profilaktycznych umożliwiających wczesne wykrycie wady płodu, do porodu oraz edukacji w zakresie ochrony płodu, profilaktyki zdrowotnej i higieny.

Budowa punktu pomocy medycznej w Tanzanii w miejscowości Oltotoi jest coraz bardziej zaawansowana.

Problem, z jakim borykają się mieszkańcy wiosek tanzańskich w tym masajskich, to brak dostępu do czystej wody i podstawowej opieki medycznej. Skutkiem picia wody zanieczyszczonej są liczne niebezpiecznie choroby, takie jak tyfus, tężec czy cholera, które w Europie już nie występują. Ofiarami tych chorób są głównie dzieci, gdyż nie mając jeszcze nabytej odporności oraz dostępu do szczepień i antybiotyków umierają. Kilka lat temu doszło do walk o wodę w tamtym rejonie (Region Manyara. Kiteto – centralna Tanzania), między Masajami, a rolnikami, którzy wraz z rodzinami zamieszkali tam, żeby uprawiać ziemię. Z powodu braku dostępu do wody koniecznej do życia, ale także do upraw i hodowli, w wyniku walk zginęło kilkaset osób. Wioska została odcięta przez wojska rządowe i do dnia dzisiejszego jest wioską zamkniętą. Oznacza to, że nie może przyjmować nowych mieszańców i rozwijać się.

Staramy się zmienić rozpaczliwą sytuację mieszkańców takich miejsc, poprzez budowę ujęć wody i punktów podstawowej pomocy medycznej.

 Punkt pomocy medycznej zakłada, działalność pielęgniarską i edukacyjną w zakresie higieny oraz małą klinikę położniczą z ultrasonografem. Dzięki niej, kobiety nie będą musiały już rodzić w polu, bez jakiejkolwiek pomocy.

Jednym z filarów zdrowia i powstrzymania epidemii jest edukacja w zakresie higieny. Niedaleko patrząc, jednym z filarów walki z epidemią Covid – 19 panującą na całym świecie jest zachowanie restrykcyjnych zasad higienicznych. Jesteśmy o tym informowani na każdym kroku. W Afryce tego brakuje. Edukacja dzieci w tym zakresie jest nikła, a dzieci tam mają do zwalczenia nie tylko Covid-19, ale i inne śmiertelne choroby, o których wspomniano wyżej.

Dzięki punktowi, dzieci będą mogły nauczyć się i stosować zasady higieny w życiu codziennym i obmyć się po zajęciach szkolnych. Będą na bieżąco kontrolowane przez pielęgniarkę, której zadania wykraczają daleko poza zasięg zadań pielęgniarskich w Polsce (pielęgniarki są tam traktowane jak lekarze).

Wdrożymy także program do walki z malarią, który stał się jednym z celów zrównoważonego rozwoju dla Afryki.

Zapraszam Państwa do przeczytania odcinka nr 2 bloga, w którym prezes naszej fundacji pisze o tym projekcie i potrzebach mieszkańców wiosek w Tanzanii – https://ah20.org/jest-projekt-punktu-pomocy-medycznej/

Zapraszamy również na nasz kanał YouTube gdzie publikujemy filmy o tym projekcie i innych naszych działaniach. 

Nie kto inny jak Pani Dagmara Kaźmierska znana jako Królowa Życia – utworzyła na zrzutka.pl zbiórkę na rzecz budowy punktu medycznego w wiosce Oltotoi i wspiera aktywnie nasz projekt!

Dołączcie do nas i wpłaćcie lub udostępnijcie naszą zbiórkę!

Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/nbxu4x

Podziel się: