Fundacja niosąca pomoc w Afryce „Africa Help”

Jesteśmy organizacją pozarządową zajmującą się przede wszystkim zaopatrywaniem mieszkańców Afryki w czystą wodę i podstawowe punkty medyczne.  Naszym celem i misją  jednocześnie, jest doprowadzenie w regionach,  w których pomagamy do zmniejszenia liczby zachorowań na choroby wywoływane przez brudną nieuzdatnioną wodę. W jaki sposób tego dokonamy?

Poprzez metodyczne zwiększanie liczby  regionów zaopatrzonych w studnie wiercone, umożliwiające korzystanie przez mieszkańców Tanzanii z czystej wody zdatnej do picia. Dzięki wytrwałości i konsekwencji pragniemy wyeliminować konieczność korzystania przez kobiety i dzieci z wody zanieczyszczonej, z której pije bydło, pełnej pasożytów i bakterii powoli wyniszczających ich  organizmy. 

 

Aktualności

Dotacja w Konkursie “Polska pomoc 2024”

Fundacja “Africa Help” zdobyła prestiżową dotację w konkursie “Polska pomoc 2024”! Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizujemy projekt poprawy opieki medycznej w Tanzanii. Dowiedz się więcej o naszych działaniach i śledź postępy w zakładce Aktualności. Razem możemy więcej!

Czytaj więcej »

Obszary działania

Co możesz zyskać

Współpraca

Skontaktuj się z nami

Poznaj nas bliżej

O FUNDACJI

Poznaj nas bliżej

Zmienimy  codzienne dramaty matek niemogących dać dzieciom czystej wody do picia. Zmienimy codzienne zmagania całych rodzin, niemających gdzie się umyć oraz odprowadzić nieczystości. Zrobimy to poprzez budowę studni w wioskach afrykańskich.

Dzięki nam powstaną też punkty sanitarne.

PATRONAT

Africa Help – fundacja dla Afryki

Organizacje pozarządowe podobnie, jak organy publiczne, działają w interesie społecznym, a nie prywatnym. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że fundacje działające jako organizacje pozarządowe powstają z inicjatywy prywatnych osób. Fundacja dla Afryki – Africa Help działa na rzecz społeczności wybranych krajów afrykańskich, głównie kobiet oraz dzieci i zajmuje się udostępnianiem wody zdatnej do picia.
Założyciele fundacji pomagającej dzieciom w Afryce Africa Help zdecydowali się na pomoc właśnie w tym zakresie, ponieważ obecnie w Afryce ponad 30% mieszkańców nie ma dostępu do czystej wody. Korzystanie z zanieczyszczonej, brudnej wody często prowadzi do chorób, co w konsekwencji zwiększa umieralność.

Organizacja pomagająca dzieciom z Afryki w dostępie do studni z czystą wodą

Mycie brudną wodą twarzy naraża na ślepotę wynikającą z zapalenia spojówek wywołanym przez bakterie. Można by tego uniknąć, zwyczajnie myjąc ręce i twarz w czystej wodzie, po powrocie do domu. Powszechne są także choroby biegunkowe wywołane przez pasożyty przewodu pokarmowego i bakterie chorobotwórcze.
Niemal 60% mieszkańców, którzy mają dostęp do czystej wody, musi chodzić po nią do studni odległej o kilka kilometrów, do punktu ze studnią. Następnie wracają pieszo kilka kilometrów z wodą dla całej rodziny. Nie wystarcza jej jednak, aby stosować podstawowe zasady higieny. Nie są powszechnie dostępne wodociągów dla mieszkańców. Rozwiązaniem jest wiercenie nowych studni, na które fundacja dla Afryki Africa Help zbiera środki.

Jak działa organizacja pomagająca dzieciom z Afryki?

Misją naszej organizacji pomagającej dzieciom z Afryki jest doprowadzenie do zmniejszenia ilości przypadków chorób wywołanych przez brudną i nieuzdatnioną do picia wodę. Metodycznie zwiększamy liczbę regionów zaopatrzonych w studnie wiercone w ziemi. Umożliwiają one większej liczbie mieszkańców łatwiejszy dostęp do czystej wody do picia, do mycia i do spożytkowania w gospodarstwie domowym. Dzięki naszej wytrwałości i konsekwencji w działaniu osiągamy wspólnie sukcesy. Nasza pomoc trafia do najsłabszych – kobiet i dzieci, które dzięki temu mogą prowadzić bardziej higieniczny tryb życia i nie narażać się na kontakt z pasożytami i bakteriami wywołującymi choroby. Wesprzyj fundację dla Afryki – Africa Help. Pomożesz nam wpłacając środki na prowadzone przez fundację dla Afryki kampanie. Na naszej stronie podajemy numer konta do zasilenia projektów. Liczy się każda złotówka!