Co słychać w "Africa Help"?

Biuletyn nr 5/2023
Maj 2023 r.

Nasi "zaadoptowani edukacyjnie" uczniowie
Kwestowaliśmy w Warszawie 

Fundacja “Africa Help” ze wsparciem Selgrosu i wolontariuszy zebrała 2300 zł na projekty w Ugandzie. Zebrane środki posłużą budowie studni w obozie uchodźców Bidi Bidi oraz wsparciu edukacji młodzieży.
Więcej na stronie
1.
 

Zbiórka w parafii pw. św. Boromeusza w Poznaniu 

Zebraliśmy niemal 5 tys. zł na projekt w Ugandzie dzięki zbiórce w parafii św. Karola Boromeusza w Poznaniu.
Więcej na stronie
2.
 

I etap budowy studni w Ugandzie za nami 

Postęp w projekcie budowy studni Fundacji “Africa Help” w obozie dla uchodźców Bidi Bidi w Ugandzie. 10 tys. USD przekazane na odwierty i wybór warstwy wodonośnej.
Więcej na stronie
3.
 

Wakacje w Afryce 

Młodzież z obozu Bidi Bidi kończy pomyślnie pierwszy semestr nauki w szkole średniej dzięki wsparciu naszych Darczyńców z Polski.
Więcej na stronie 4.
 

Fundacja "Africa Help" ze wsparciem Selgrosu i Wolontariuszy zbiera środki dla Ugandy

Autor: Artur Długosz

Od środy 26 kwietnia do soboty przed majówką, w warszawskich sklepach sieci Selgros, odbyła się zbiórka pieniędzy zorganizowana przez Fundację “Africa Help”. Dzięki współpracy z siecią handlową oraz zaangażowaniu wolontariuszy udało się zebrać 2300 zł. Zebrane środki zostaną przeznaczone na dwa projekty realizowane przez fundację w Ugandzie.

Pierwszym z projektów jest budowa studni w obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego – Bidi Bidi. Studnia ta ma na celu poprawę dostępu do wody pitnej dla mieszkańców obozu, co w znacznym stopniu wpłynie na poprawę ich warunków życia. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie: https://ah20.org/projekty/studnia-w-obozie-bidi-bidi/.

Drugi projekt, zatytułowany “Nasza szkoła, nasza przyszłość”, polega na wsparciu młodzieży z obozu Bidi Bidi, która pragnie kontynuować naukę w szkole średniej. Niestety, w obozie nie ma szkół średnich, a władze Ugandy nie mają środków na finansowanie nauki uchodźców poza obozem. Dzięki zebranym funduszom, młodzież otrzyma szansę na lepsze wykształcenie i perspektywy na przyszłość. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: https://ah20.org/projekty/nasza-szkola-nasza-przyszlosc/.

W zbiórce aktywnie uczestniczyli wolontariusze, bez których to wydarzenie nie odbyłoby się. Współpraca z młodzieżą wolontariacką była możliwa dzięki wsparciu członków Stowarzyszenia “To Help Africa” z Warszawy oraz zaangażowaniu pani Karoliny Juszczyk. Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność zespołowi Selgrosu oraz kierownikom warszawskich hal Selgros Cash&Carry za zaangażowanie w zbiórkę. Dzięki wspólnym wysiłkom udało się zebrać środki, które zostaną przeznaczone na realizację ważnych projektów w Ugandzie. Z niecierpliwością czekamy na kolejne inicjatywy i sukcesy Fundacji “Africa Help”.
Jeśli także chcesz wesprzeć działania wolontariuszy i uchodźców w Ugandzie, możesz przekazać wsparcie przez wpłaty na konto 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001 lub przez naszą stronę www.ah20.org (przycisk “Wpłać”). Każdy gest dobrej woli ma znaczenie!

STRONA 2.

Zbiórka w parafii św. Karola Boromeusza w Poznaniu

Autor: Artur Długosz

30 kwietnia w parafii pw. św. Karola Boromeusza w Poznaniu odbyła się zbiórka fundacji “Africa Help”. Nasza Prezeska, jak zwykle, osobiście opowiadała z ambony o projekcie i zbierała darowizny przed kościołem. Współpracując z miejscowymi misjonarzami, chcemy zrealizować projekt budowy studni w obozie dla uchodźców Bidi Bidi w Ugandzie. 

Dzięki zaangażowaniu parafian udało się zebrać niemal 5 tysięcy złotych, co jest dużym wsparciem dla realizacji tego projektu. Zbiórka w parafii św. Karola Boromeusza przyczyniła się do zwiększenia świadomości mieszkańców Poznania na temat sytuacji uchodźców w Ugandzie oraz potrzebie pomocy humanitarnej. 

Warto przypomnieć, że projekt budowy studni w obozie Bidi Bidi jest realizowany we współpracy z miejscowymi misjonarzami. Ojciec Andrzej Dzida oraz jego bracia z zakonu Werbistów będą odpowiedzialni za budowę i eksploatację studni. Zakon działa na tamtym terenie od lat, wspierając uchodźców i zapobiegając katastrofie humanitarnej, która może dotknąć ponad 300 tysięcy osób z tego obozu. 

Podczas zbiórki, nasza Prezeska udzielała zaciekawionym darczyńcom informacji na temat projektu oraz sposobów, w jakie mogą pomóc. Większość parafian z entuzjazmem przekazywała darowizny. 

Jesteśmy wdzięczni mieszkańcom Poznania za okazane wsparcie i życzliwość. Dzięki ich hojności, udało się zebrać środki, które pozwolą na zrealizowanie projektu w Ugandzie, przyczyniając się do poprawy warunków życia uchodźców w obozie Bidi Bidi. 

W imieniu całej fundacji “Africa Help” pragniemy serdecznie podziękować parafii św. Karola Boromeusza oraz wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do sukcesu tej zbiórki. 

Strona 3.

Kolejny etap budowy ugandyjskiej studni za nami

Autor: Anna Walkowiak

Maj 2023 przyniósł kluczowy postęp w projekcie budowy studni, prowadzonym przez Fundację “Africa Help” w obozie dla uchodźców Bidi Bidi w Ugandzie. Dzięki zebranym darowiznom, udało się przesłać 10 tys. USD, co stanowi około jedną trzecią kosztów całego projektu. Te środki umożliwią dokonanie odwiertów i wybór najlepszej warstwy wodonośnej.

Wybór warstwy wodonośnej to proces, który wymaga zarówno precyzyjnej wiedzy geologicznej, jak i ścisłego przestrzegania norm sanitarnych. Przede wszystkim, warstwa ta musi mieć odpowiednią głębokość, co zapewnia jej ochronę przed zanieczyszczeniem. Odpowiednia przepuszczalność to kolejny kluczowy czynnik, który decyduje o wydajności studni. Dodatkowo, woda z tej warstwy musi spełniać normy czystości, aby była bezpieczna dla spożycia.

Projekt jest realizowany przy współpracy z miejscowymi misjonarzami, w tym Ojcem Andrzejem Dzidą i jego braciami z zakonu Werbistów. To oni odpowiadają za nadzór nad budową studni i jej eksploatacją. Wybrali technologię, która jest nie tylko trwała, ale także tania w utrzymaniu, co jest kluczowe w kontekście wyzwań związanych z niską jakością wykonania robót i kosztami utrzymania, które często pojawiają się po zakończeniu inwestycji w Afryce.

Fundacja “Africa Help” prowadzi projekty tylko w partnerstwie z misjonarzami, którzy mają wieloletnie doświadczenie w działaniu w Afryce i dobrze znają lokalne uwarunkowania. Dzięki tej studni, setki uchodźców będą mogły skrócić czas spędzany na pozyskiwanie czystej wody, co przyczyni się do poprawy stanu ich zdrowia i higieny, a także umożliwi dalsze działania na rzecz edukacji młodzieży.

Inicjatywa ta stanowi część długofalowych działań Fundacji na rzecz poprawy sytuacji w regionie Sudanu Południowego. Mimo że obecnie ten obszar jest zbyt niebezpieczny, aby można było tam bezpośrednio pomagać, Fundacja “Africa Help” stara się wspierać uchodźców z tego kraju przebywających w Ugandzie, dając im nadzieję na powrót do ojczyzny i stwarzając nowe możliwości. Przy pomocy takich projektów jak ten, Fundacja chce przekazać mieszkańcom Ugandy przekonanie, że świat chce pomagać ludziom z tego nękanego wojnami obszaru Afryki.

Strona 4.

Wakacje w Afryce

Autorzy: Anna Walkowiak i Artur Długosz

Młodzież z obozu dla uchodźców Bidi Bidi w Ugandzie, uczestnicząca w projekcie “Adopcja edukacyjna” prowadzonym przez Fundację “Africa Help”, zakończyła pierwszy semestr nauki w szkole średniej. Przed nimi teraz trzy tygodnie zasłużonego odpoczynku. 

Taka możliwość kontynuowania edukacji jest dla nich bezcenna. W obozie Bidi Bidi nie ma zapewnionych darmowych szkół średnich. Mimo że obóz istnieje już od 2016 roku, jego status tymczasowy nie przewidywał tak długotrwałego istnienia, ani potrzeby umożliwienia młodzieży dalszej nauki poza szkołami podstawowymi. 

Darczyńcy z Polski, w szczególności z poznańskich parafii, odegrali kluczową rolę w umożliwieniu tym młodym ludziom kształcenia na wyższym poziomie. Bez tego wsparcia, perspektywa kontynuowania nauki byłaby dla nich nieosiągalna. 

Edukacja jest jednym z największych wyzwań w Ugandzie, kraju przyjmującym setki tysięcy uchodźców. Rząd Ugandy słynie z liberalnej polityki wobec uchodźców, dając im prawo do pracy, do korzystania z usług publicznych i do integracji z lokalną społecznością. 

Jednak ta polityka spotyka się z rzeczywistością kraju, gdzie powszechna bieda często ogranicza dostęp do tych dobrodziejstw, zarówno dla uchodźców, jak i dla samych mieszkańców Ugandy. Uchodźcy i lokalni mieszkańcy często stają się konkurentami w codziennych zmaganiach o zasoby. 

Mimo tych wyzwań, młodzież z obozu Bidi Bidi pokazała, że z odpowiednim wsparciem, możliwe jest przekształcenie sytuacji uchodźcy w sukces edukacyjny. Te młode osoby, które zakończyły pomyślnie pierwszy semestr, są dowodem na to, że wsparcie ze strony Fundacji “Africa Help” i jej darczyńców ma realny, pozytywny wpływ na ich życie.

Redakcja: Artur Długosz

Fundacja “Africa Help”; ul. Trójpole 3A; 61-693 Poznań

 

www.ah20.org

e-mail: africahelp2019@gmail.com

tel. 606717929

nr rachunku bankowego: 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001

Podziel się: