Kategorie
Biuletyn Podsumowania Projekty

Biuletyn nr 2/2024

Co słychać w "Africa Help"

Biuletyn nr 2/2024
luty-marzec 2024 r.

Prezeska Fundacji z nowymi podopiecznymi organizacji.
Przekaż nam swój podatek

Odkryj, jak łatwo możesz stać się architektem dobra, przekazując 1,5% podatku na rzecz Fundacji „Africa Help”

 Więcej na stronie 1.

Nadzieja w Ugandzie: Nowe Inicjatywy Fundacji

Poznaj inspirującą podróż Fundacji „Africa Help” do Ugandy, gdzie nowe projekty i nadzieja na lepsze jutro zmieniają życie uchodźców.

 Więcej na stronie 2.

Marzec: podróż od edukacji do forum w Toruniu.

Wyruszamy w podróż edukacyjną, od rekolekcji w polskich szkołach po forum Welconomy, by inspirować i tworzyć zmiany

Więcej na stronie 3. 

Wolontariat Misyjny z Fundacją ‘Africa Help'”

Dołącz do misji zmiany w Ugandzie jako wolontariusz medyczny, pomagając w szpitalu Wanda Health Center

Więcej na stronie 4. 

"Podaruj 1,5% swojego PIT-u na Dobro: Wspieraj z Nami Fundację „Africa Help”

Autor: Artur Długosz

W obliczu wyzwań współczesnego świata, każdy z nas może wnieść swój wkład w czynienie dobra. Fundacja „Africa Help” angażuje się w pomoc Masajom w Tanzanii i uchodźcom w Ugandzie, oferując Ci szansę na wsparcie tych działań przez przekazanie 1,5% podatku z PIT.

Przekazanie 1,5% swojego podatku to prosty gest, który nie obciąża dodatkowo darczyńcy, a może znacząco wpłynąć na życie potrzebujących. Wystarczy w deklaracji PIT wpisać numer KRS Fundacji i kwotę, którą chcesz przekazać. To sposób, by bez dodatkowego wysiłku pomóc innym.

Dzięki Twojemu wsparciu, Fundacja „Africa Help” realizuje projekty takie jak budowa studni w obozie Bidi Bidi, zapewniając dostęp do czystej wody, wspiera edukację dzieci, tworzy miejsca pracy i oferuje wsparcie medyczne. Każdy procent podatku przekazany na rzecz Fundacji przyczynia się do poprawy jakości życia osób w trudnej sytuacji życiowej.

Twoje wsparcie to wyraz solidarności i dowód na to, że każdy z nas może przyczynić się do pozytywnej zmiany. Przekazując 1,5% podatku, pokazujesz wielkie serce i dołączasz do wspólnego wysiłku na rzecz lepszego jutra dla potrzebujących.

Zachęcamy do wsparcia Fundacji „Africa Help”. Razem możemy sprawić, że świat stanie się lepszym miejscem dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Każdy gest ma znaczenie, a Twoje wsparcie jest bezcenne. Dziękujemy za każdą formę pomocy. Razem dokonujemy zmiany!

Światło Nadziei w Ugandzie: Misja Fundacji „Africa Help” w Obozie Bidi Bidi

Autorka: Anna Walkowiak

W lutym 2024 roku, Fundacja „Africa Help” podjęła kolejną misję w Ugandzie, aby kontynuować swoje działania na rzecz uchodźców z Sudanu Południowego i wspierać lokalne społeczności. W podróży uczestniczyli prezes Fundacji oraz wolontariusz misyjny Piotr Latanowicz, który jako fotograf dokumentował przebieg misji. Naszym głównym celem było odwiedzenie obozu Bidi Bidi, gdzie z sukcesem zakończyliśmy budowę studni głębinowej, a także rozpoczęliśmy prace nad wieżą ciśnień, co znacznie poprawiło dostęp do czystej wody dla setek mieszkańców.

Wizyta w Zonie 1 Ariwa, gdzie obecnie trwają prace nad budową kościoła, podkreśliła znaczenie miejsc kultu i misjonarzy w życiu uchodźców. Kościół ten stanie się centrum wspólnoty, miejscem integracji, edukacji i duchowego wsparcia dla mieszkańców. Misjonarze, jak siostra Franczeska ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Św., odgrywają kluczową rolę w edukacji i formowaniu młodzieży, przygotowując ją do przejęcia odpowiedzialności za dalszy rozwój społeczności.

Podczas misji odwiedziliśmy również Maracha Domestic School, gdzie nasze dzieci – uchodźcy – uczą się razem z rówieśnikami z Ugandy. Pomimo trudności z adaptacją i traumy, dzięki wsparciu nauczycieli i sióstr, nasze dzieci odnajdują się w nowej rzeczywistości. Jednak brak podręczników i materiałów edukacyjnych jest wyzwaniem, z którym chcemy się zmierzyć. Dzięki wsparciu darczyńców planujemy zakupić komplety książek do przedmiotów szkolnych dla naszych podopiecznych, aby zapewnić im lepszy dostęp do edukacji.

Wizyta w szpitalu Wanda Health Center, prowadzonym przez ojców Franciszkanów, zainspirowała nas do zorganizowania wolontariatu misyjnego dla lekarzy i pielęgniarek. Ich praca wzmocni działania medyczne w regionie i przyczyni się do poprawy stanu zdrowia lokalnych mieszkańców oraz uchodźców.

Misja ta była dowodem na to, jak ważna jest ciągła pomoc i wsparcie dla uchodźców i społeczności lokalnych. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, pracowników i darczyńców, Fundacja „Africa Help” może realizować projekty, które realnie wpływają na poprawę życia wielu osób. Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszych działań – każda pomoc ma znaczenie w budowaniu lepszej przyszłości dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Razem możemy więcej!

Prezeska Fundacji, wolontariusz Piotr Latanowicz , siostry Franczeska i Josephine, oraz młodzi animatorzy

STRONA 3.

W marcu z Fundacją “Africa Help”: od edukacji po toruńskie forum

Autor: Artur Długosz

W marcu 2024 roku, Fundacja “Africa Help” z dumą ogłasza swoje uczestnictwo w serii wyjątkowych wydarzeń edukacyjnych i społecznych, zasilając swoją misję dzielenia się wiedzą i wspieraniem potrzebujących. Prezeska Fundacji, osobiście zaangażowana w misję edukacyjną, poprowadzi zajęcia rekolekcyjne dla dzieci w szkołach podstawowych w Daszewicach, Głuszynie oraz na Osiedlu Piastowskim w Poznaniu. Ponadto, Fundacja weźmie aktywny udział w XXXI Welconomy Forum w Toruniu, prezentując swoje działania i poszukując nowych możliwości współpracy.

Szkoła Podstawowa w Daszewicach, mająca zaszczyt nosić imię Kawalerów Orderu Uśmiechu, zaprosiła Prezeskę Fundacji do prowadzenia zajęć z dziećmi 18 marca 2024 roku. Szkoła ta jest znanym ośrodkiem edukacyjnym, oferującym uczniom bogaty program naukowy i kulturalny, a jej bliskość z naturą dodatkowo wzbogaca doświadczenia edukacyjne.

Następnie, 20 marca 2024 roku, Prezeska odwiedzi Szkołę Podstawową nr 3 na Osiedlu Piastowskim w Poznaniu, która nosi imię Bolesława Krzywoustego. Szkoła ta, znajdująca się w sercu Poznania, jest miejscem, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, a uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i talentów w inspirującym otoczeniu.

Kolejnym przystankiem w marcowym cyklu rekolekcji będzie Szkoła Podstawowa w Głuszynie, która uhonorowała swojego patrona, Pawła Edmunda Strzeleckiego, zapraszając Prezeskę Fundacji na zajęcia z dziećmi 27 marca 2024 roku. Patron szkoły, znany z niezwykłych odkryć geograficznych i geologicznych, jest inspiracją dla uczniów do poznawania świata i angażowania się w pomoc innym.

Poza działaniami edukacyjnymi w szkołach, Fundacja “Africa Help” aktywnie zaangażuje się w XXXI Welconomy Forum w Toruniu, które odbędzie się w dniach 25-26 marca 2024 roku. Wydarzenie to, o znaczeniu krajowym, jest platformą dla przedsiębiorców, myślicieli i liderów społecznych do wymiany pomysłów i doświadczeń. Prezeska Fundacji wraz z wybranym wolontariuszem będą reprezentować Fundację, prezentując jej cele i działania, a także szukając nowych sposobów na realizację jej misji.

Poprzez uczestnictwo w tych wydarzeniach, Fundacja “Africa Help” podkreśla swoje zaangażowanie w edukację, promowanie wartości społecznych i humanitarnych oraz budowanie mostów współpracy. Zapraszamy do wsparcia naszej misji, aby wspólnie działać na rzecz lepszego jutra dla wszystkich.

Strona 4.

Zmieniając życie w Ugandzie: Wolontariat Misyjny

Fundacja “Africa Help” aktywnie angażuje się w wolontariat misyjny, koncentrując swoje działania na wsparciu szpitala Wanda Health Center w Mattuga, Uganda. To miejsce, zbudowane przez misję Franciszkanów i szczególnie cenione przez lokalną społeczność, związane jest z historią pierwszych męczenników afrykańskich i poznańskiej lekarki Wandy Błeńskiej, której poświęcenie dla posługi medycznej w Ugandzie stało się inspiracją dla wielu. Fundacja organizuje wolontariat dla lekarzy i pielęgniarek, którzy mogą poświęcić kilka tygodni lub miesięcy na pracę w szpitalu, oferując swoją wiedzę i umiejętności na rzecz poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców Ugandy. Wolontariusze otrzymują pełne wsparcie logistyczne i mieszkaniowe, a ich praca w szpitalu obejmuje szeroki zakres usług medycznych, od chirurgii po opiekę nad noworodkami.

Od lewej: sanitariusz, Piotr - wolontariusz, o. Łukasz, o. Wojtek i siostra lekarka

Fundacja w swojej misji wolontariackiej kładzie nacisk na bezpośrednią pomoc i edukację medyczną w Ugandzie. Zapotrzebowanie na kwalifikowanych specjalistów jest ogromne, a ich wkład ma realny wpływ na poprawę dostępu do opieki zdrowotnej w regionie. Szpital Wanda Health Center staje się symbolem nadziei dla wielu Ugandyjczyków, a wolontariat misyjny otwiera możliwość zbudowania mostu między potrzebującymi a tymi, którzy chcą pomóc. Poprzez współpracę z lokalnymi społecznościami i misjonarzami, wolontariusze “Africa Help” wnoszą nie tylko profesjonalną wiedzę medyczną, ale także ludzkie ciepło i zrozumienie, które przekraczają granice kultur i narodowości. Projekt ten jest nie tylko szansą na pomoc innym, ale również na osobisty rozwój, zdobycie unikalnych doświadczeń oraz głębsze zrozumienie globalnych wyzwań w dziedzinie zdrowia publicznego.

Na stronie Fundacji “Africa Help” znajdują się informacje dotyczące wolontariatu misyjnego, szczególnie skupiające się na wsparciu szpitala Wanda Health Center w Ugandzie. Wolontariat jest otwarty dla specjalistów medycznych, takich jak lekarze i pielęgniarki, gotowych do pracy w Ugandzie na okres od kilku tygodni do kilku miesięcy. Fundacja oferuje wsparcie logistyczne i zakwaterowanie, a wolontariusze mają możliwość pracy w różnych dziedzinach medycznych, przyczyniając się do poprawy zdrowia i życia lokalnej społeczności. Dla szczegółów, odwiedź stronę:

WOLONTARIAT MISYJNY – Fundacja „Africa Help” (ah20.org)

Redakcja: Artur Długosz

Fundacja “Africa Help”; ul. Trójpole 3A; 61-693 Poznań

 

www.ah20.org
e-mail: africahelp2019@gmail.com
tel. 606717929

nr rachunku bankowego: 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001

Kategorie
Biuletyn Podsumowania Projekty

Biuletyn nr 1 /2024

Co słychać w "Africa Help"?

Biuletyn nr 1/2024
styczeń 2024 r.

Zdjęcie Nasza Młodzież w Ugandzie
Witajcie w Nowym Roku!

W Nowym Roku – nowe wyzwania!
Pod koniec miesiąca lecimy z misją do Ugandy! Odwiedzimy naszych podopiecznych i zobaczymy nową studnię w obozie Bidi.

 Więcej na stronie 1.

Zbiórka w parafiach pw. św. Rocha i Chrystusa Odkupiciela

Pod koniec 2023 przeprowadziliśmy jeszcze dwie zbiórki w zaprzyjaźnionych parafiach.
Dziękujemy proboszczom za ich patronat, a parafianom za ofiarność.

 Więcej na stronie 2.

Sprawozdanie
z działań 2023 

Jak każdego roku, przedstawiamy Państwu krótkie sprawozdanie z działań Fundacji w 2023r.
Pełne sprawozdania merytoryczne i finansowe zostaną sporządzone w marcu.

Więcej na stronie 3,4. 

Klinika w Tanzanii

Planujemy wysłać transport ze sprzętem medycznym otrzymanym ze szpitala w Białymstoku! Obecnie podpisujemy stosowne umowy.

Więcej na stronie 4. 

Witajcie w Nowym Roku!

Autorka: Anna Walkowiak

Nie mogę się doczekać kolejnej misji do Afryki. W ubiegłym roku niestety nie odwiedziłam naszych podopiecznych i miejsc, w których działamy m.in. z przyczyn finansowych. Tym razem jednak jedziemy! Wraz ze mną jedzie także nasz stały wolontariusz misyjny Piotr Latanowicz. Zamierzamy odwiedzić Ugandę, a konkretnie obóz Bidi Bidi. Przypomnę, że jest on położony 15 km od granicy z Sudanem Południowym. Stamtąd właśnie pochodzi właśnie nasza młodzież. Dzięki wsparciu i czynnej pomocy siostry Franczeski ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego nasze dzieci ukończyły pierwszy rok nauki w szkole średniej Maracha Domestic Science Instytut w Arua. Siostra Franczeska odwiedza dzieci i sprawdza czy mają odpowiednie warunki bytowe w internacie. Rok szkolny składa się z trzech semestrów. Przerwy w semestrze wynoszą trzy tygodnie i wtedy dzieci wracają do obozu. Podczas czasu wolnego od nauki, dzieci uczęszczają na zajęcia katechizacji oraz pomagają w domu.
Bardzo się cieszę, że będę mogła znowu spotkać się z nimi i usłyszeć bezpośrednio od nich jak się mają, co czują i jakie mają wyniki w nauce. Z pewnością otrzymamy świadectwa ukończenia pierwszego roku nauki. System edukacyjny w Ugandzie wzorowany jest na systemie brytyjskim. Aby można uczęszczać do szkoły średniej należy uzyskać odpowiednie wyniki w nauce w każdym roku by można kontynuować edukację na wyższym poziomie. Szkoła średnia podzielona jest na dwa etapy: 0 i A. Pierwszy obejmuje okres 4 lat i kończy się egzaminami państwowymi. Jeżeli uzyska się dobre wyniki, to naukę można kontynuować przez kolejne dwa lata na poziomie A. Po ich ukończeniu – studia bądź praca w biurze. Nasze dzieci są ambitne – obecnie mają plany zostać nauczycielami lekarzami i pielęgniarkami.
Kolejnym projektem jest ukończenie budowy studni w Ugandzie w regionie Ariwa.
Nareszcie doczekamy się ujęcia wody dla mieszkańców tego obszaru obozu. Pomimo że odwiert jest gotowy należy jeszcze wykonać szereg prac, aby doprowadzić do bezpiecznego pobierania wody przez mieszkańców obozu.
Planujemy też powiększyć gromadkę młodzieży do adopcji edukacyjnej. Wiem, że kolejne chętne dzieci już czekają. Liczymy na to, że będziemy mogli objąć je programem, co w dużej mierze zależy od Was – naszych darczyńców, bez których żadna pomoc nie wydarzyłaby się. Dziękujemy że jesteście z Nami!

Zbiórka w parafiach pw. Św. Roch i Św. Chrystusa Odkupiciela - misyjność i otwarcie na innych

Autorka: Anna Walkowiak

Pod koniec 2023. przeprowadziliśmy dwie zbiórki i jedną akcję mikołajkową. Zbiórki prowadzone były w parafii św. Rocha w Poznaniu, tam też prowadziliśmy akcję mikołajkową oraz w parafii pod wezwaniem Św. Chrystusa Odkupiciela.
Z parafią św. Rocha jesteśmy związani już od kilku lat. Proboszcz Parafii ks. Piotr Garstecki propaguje działalność misyjną wśród swoich parafian, dzięki czemu mogą oni dowiedzieć się więcej o odległych zakątkach krajów położonych na różnych kontynentach, w tym w Afryce. A wiemy doskonale, że nasze liczne obowiązki bieżące oraz zajęcie życiem własnym często sprawia, że losy i problemy innych ludzi są całkowitą abstrakcją. Dlatego tak ważna jest działalność tutaj na miejscu w kraju, aby przypominać o ludziach bez dachu nad głową, bez swojego miejsca na ziemi i często bez nadziei na przyszłość.
Trudno bowiem zachować spokój i żyć według przykazań, gdy dziecko płacze z głodu, a rodzic wie, że nie może go nakarmić, gdy każdy dzień jest walką o przetrwanie, a otoczenie nie sprzyja żadnym pozytywnym działaniom. Tak jest właśnie m.in. w obozie dla uchodźców w Ugandzie. Każdy dzień jest walką o wodę i jedzenie.
Księża tacy jak ks. proboszcz Garstecki czy ks. proboszcz Tomasz Buliński z parafii pw. Chrystusa Odkupiciela, czynnie przypominają o najuboższych mieszkańcach Afryki czy Ameryki Łacińskiej, poprzez umożliwianie zbiórek takim organizacjom jak Fundacja “Africa Help”, za co z całego serca im dziękuję.
Akcja mikołajkowa prowadzona była dla dzieci w parafii św. Rocha. W parafii działa także Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, które prowadzi kawiarenkę w salkach przykościelnych i to członkowie Stowarzyszenia właśnie zainicjowali Mikołajki parafialne. Św. Mikołaj opowiadał o Jezusie z Nazaretu i jednocześnie dzieci otrzymały upominki. W międzyczasie przyjechała też Pani Ania z Afryki, w której św. Mikołaj był na wakacjach. Pani Ania powiedziała kilka słów od św. Mikołaja opowiadając przy okazji o tym, że dzieci w Afryce nie mają okazji otrzymać prezentów od św. Mikołaja, więc my możemy być takim św. Mikołajem dla nich. To też dobry sposób na zaszczepienie w dzieciach idei pomagania bez względu na opłacalność takiego przedsięwzięcia. Zgodnie z naukami Jezusa bezinteresowność jest cnotą, a w obecnym świecie widzimy mało tej bezinteresowności. Ja natomiast widzę ją zawsze w św. Rochu. Odkupicielu Chrystusie i wielu innych parafiach, które otwierają swoje drzwi dla misji i pomocy najuboższych!
Parafianie św. Rocha wykazują się niezwykłą ofiarnością podczas organizowanych zbiórek za co gorąco dziękuję. Jednym z parafian jest także Pan Marcin Czeszak – człowiek o wielkim Sercu – który wspiera parafię poprzez charytatywne drukowanie dla Fundacji!
Bóg zapłać za wszystko!

STRONA 3.

Sprawozdanie z działań 2023

Autorka: Anna Walkowiak

Rok 2023 był obfity w działania w Fundacji. Zrobiliśmy wiele ale też wiele jest nadal do zrobienia.
Przedstawiamy kalendarium wydarzeń:
Styczeń 2023 – przeprowadziliśmy trzy zbiórki parafialne w parafiach pw. św Rocha, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana. Zbiórki te zapoczątkowały zbieranie środków na budowę studni w obozie dla uchodźców w Ugandzie w zonie Ariwa. Pieniądze ze zbiórek zostały wysłane ojcu Andrzejowi Dzidzie na odwierty studni.
Styczeń – kwiecień 2023 – pierwszy raz rozpoczęliśmy kampanię OPP, która zakończyła się sukcesem. Urząd Skarbowy przekazał Nam 42.000,00 zł od darczyńców, którzy zdecydowali się przekazać Nam swoje 1,5 % podatku.
Luty – marzec 2023 – kontynuacja zbiórek nie tylko na budowę studni, ale także poszukiwanie osób chętnych do wejścia w program adopcji edukacyjnej zapoczątkowany po naszej wyprawie do Ugandy w listopadzie 2022. Dzięki szeroko nagłośnionej akcji także w mediach lokalnych, zgłosili się chętni darczyńcy, którzy zdecydowali się wspierać edukację naszych dzieci z obozu w szkole w Ugandzie.
Marzec 2023 – zakończenie budowy Kliniki położniczej w Centralnej Tanzanii. Uzbieraliśmy ostatnią transzę 30 000 zł na dokończenie budowy tego obiektu. Przypomnę składa się on z dwóch budynków: jeden przeznaczony jest na badania przesiewowe dzieci w wieku od 1- 13 lat, a drugi budynek przeznaczony jest do porodów. Cały obiekt położony jest w wiosce masajskiej Oltotoi niedaleko misji katolickiej ks. Marka Gizickiego, który nadzoruje projekt.
W tym także miesiącu przeprowadziliśmy zbiórkę w parafii pw. św. Trójcy. Środki te pozwoliły Nam wysłać kolejną transzę środków do ojca Andrzeja, do Ugandy na budowę studni.
Kwiecień 2023 – z początkiem miesiąca prowadziliśmy zbiórkę w sklepach Selgrosu w Poznaniu i Warszawie, aby pozyskać środki na budowę studni w Ugandzie. Liczni wolontariusze stali z puszkami w 4 sklepach Selgrosu i zbierali przez kilka dni środki do puszek za co serdecznie dziękujemy.
W tym samym miesiącu uczestniczyliśmy w akcji Welconomy w Toruniu – konferencji biznesowej. Naszym zadaniem była akcja promocyjna celów Fundacji i nagłośnienie problemów Afryki Subsaharyjskiej – przede wszystkim brak dostępu do czystej wody. Prowadziliśmy też rozmowy z przedstawicielami klinik medycznych na temat pozyskania sprzętu medycznego do kliniki w Oltotoi w Tanzanii.
Maj 2023 – prowadzenie kolejnych zbiórek m.in. w parafii pw. Ducha św. w Śremie na cel budowy studni w obozie w Ugandzie. Należy zaznaczyć, że koszt budowy jednej studni to ponad 80 000 zł, dlatego zebranie tej kwoty było długie i żmudne.
W maju Fundacja prowadziła także szkolenia z zakresu zbudowania struktur organizacji pozarządowej, które będziemy kontynuować także w 2024r.
Czerwiec 2023 -rozpoczęcie projektu ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej z Poznania w zakresie tworzenia wolontariatu i jego struktur. W jego ramach odbyło się kilka spotkań integracyjnych w tym wieńczące w dniu Wolontariusza 5 grudnia 2023r., połączone ze zbiórką w Restauracji Żuk na Golęcinie.
W tym miesiącu dołączyło do Nas także dwóch stałych wolontariuszy Anita Kozłowska – zajmująca od czerwca social mediami oraz Karolina Juszczyk – organizująca spotkania m.in. na Welconomy.
Rozpoczęliśmy też współpracę ze fundacją Psierociniec w zakresie pomocy prawnej.
Jednocześnie zorganizowaliśmy kolejną zbiórkę na budowę studni tym razem w parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu.
Lipiec 2023 – uczestnictwo i pomoc w Festynie w Cigacicach, woj. lubuskie, na którym pomagaliśmy Pani Ewie Gromiec w zebraniu środków na budowę studni w Kiberashi w Tanzanii.
Sierpień 2023 – rozpoczęcie projektu poradnictwa obywatelskiego w zakresie pomocy prawnej wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej z Poznania. Środki pochodziły z Urzędu Miasta Poznania.
Wrzesień 2023 -wysłanie kolejnej transzy środków na budowę studni w Ugandzie a także na edukację naszych studentów z Tanzanii: Kirutiego Magisa i Marciany Nyiki, którzy są na kolejnym już roku studiów odpowiednio medycznych i pielęgniarskich.
Miesiąc ten okazał się cudowną niespodzianką, gdyż Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku oferował Nam sprzęt medyczny do kliniki w Tanzanii. Znajdują się tam takie dary jak inkubatory, USG, KTG i inne potrzebne narzędzia konieczne do funkcjonowania kliniki.
Co kwartał także wysyłane są pieniądze na adopcję edukacyjną do siostry Franczeski, która następnie wpłaca je na czesne i internat w szkole średniej w Ugandzie dla naszych podopiecznych.Zostaliśmy zaproszeni na galę fundacji Psierociniec, która jest wydarzeniem wieńczącym działania fundacji i jednocześnie podziękowaniem za wsparcie dla darczyńców i innych osób współpracujących.
Październik 2023 – Nasza Fundacja wzięła udział jako prelegent w V Konferencji Afrykańskiej w Łodzi organizowanej przez fundację Nowe Drzewo Życia. Dziękujemy Pani Ani Kister za zaproszenie.
Konferencja zwieńczona będzie kolejnym wydaniem książki Afryka – Bogactwo Możliwości i Współpracy Tom 3 pod redakcją Jarosława Różańskiego OMI. Jeden z rozdziałów poświęcony sytuacji kobiet ciężarnych w Tanzanii, napisany będzie przez prezes Fundacji Africa Help Annę Walkowiak.
Listopad 2023 – przygotowanie akcji kalendarze dla Afryki – akcja mająca na celu zebranie środków na dokończenie projektu budowy studni w Ugandzie. Kalendarze ufundowała drukarnia Alfa- Druk, a właściwe jej właściciel Pan Marcin Czeszak.
Grudzień 2023 – W grudniu prowadziliśmy akcję mikołajkowa w św. Rochu, kiermasz świąteczny w Restauracji Żuk, na którym oferowaliśmy nie tylko kalendarze, bransoletki masajskie ale także miody zapobiegające malarii, które dostarczyła do Nas fundacja Pszczoły dla Afryki.
Dołączyliśmy także do kiermaszu świątecznego w szkole Podstawowej im . Edmunda Strzeleckiego w Głuszynie, gdzie oferowaliśmy obrazy masajskie i inne gadżety. 

Strona 4.

Klinika w Tanzanii i plany na bieżący rok

Autorka: Anna Walkowiak

 Dzięki Uniwersyteckiemu Szpitalowi w Białymstoku, mamy sprzęt medyczny do naszej kliniki. Pozostało przewieźć go do Tanzanii. Przewiezienie tych darów to proces długi, żmudny i kosztowny. Należy w pierwszej kolejności oszacować wartość darów i starać się o zwolnienie z cła. Następnie przygotować wszystkie dokumenty niezbędne do przewozu i wwozu do Tanzanii i tam dalej transport do Centralnej Tanzanii. Liczymy że do końca marca sprzęt będzie w Klinice. Wtedy lokalny rząd wyśle do naszej kliniki lekarza i pielęgniarkę.
Koszt transportu sprzętu medycznego do Tanzanii to kwota około 20 000 zł
Liczymy na zrozumienie i ofiarność. Gdy klinika ruszy będziemy już tylko nadzorować jej funkcjonowanie i wspierać ewentualne drobne remonty.
Nasze plany co do nowych działań pomocowych kształtują się powoli w zależności od tego, jakie nowe potrzeby zdiagnozujemy na miejscu. Z pewnością w Ugandzie będziemy mieli kolejne dzieci do adopcji edukacyjnej oraz projekt budowy urządzeń sanitarnych dla dzieci i młodzieży.
W Tanzanii priorytetem jest otwarcie kliniki. Następnie zastanowimy się nad kolejnymi studniami, których potrzeba budowy jest ogromna. Być może jeszcze w pierwszej połowie roku czeka nas wizyta w Tanzanii, wtedy zdecydujemy o kolejnym projekcie.

Redakcja: Artur Długosz

Fundacja “Africa Help”; ul. Trójpole 3A; 61-693 Poznań

 

www.ah20.org

e-mail: africahelp2019@gmail.com

tel. 606717929

nr rachunku bankowego: 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001

Kategorie
Podsumowania

Podsumowanie roku 2021

Podsumowanie roku 2021

Ten rok był bardzo ważny w życiu fundacji. Był to bowiem pierwszy pełny rok naszego aktywnego działania.

Od pomysłu do realizacji – Afryka.

Przed wylotem do Afryki z Iwoną Kreczmańską

Zaczęliśmy moim wyjazdem do Tanzanii na misję w listopadzie 2020 r. Pierwsza misja w Afryce była trudna zdrowotnie i organizacyjnie. Dzięki wsparciu i doświadczeniu Fundacji „Dzieci Afryki” udało się zrealizować plan i rozpocząć projekt. Zobaczyłam warunki życia mieszkańców wiosek masajskich w dwóch rejonach: Tanga w północno – wschodniej Tanzanii oraz Manyara w Tanzanii centralnej. W obu regionach żyją Masajowie. W buszu, w chatach z gliny i słomy na klepiskach, bez dostępu do czystej wody, a nawet jakiejkolwiek wody. Nie wspominam nawet o higienie i warunkach sanitarnych, czy podstawowej opiece medycznej. Nie są oni zaszczepieni na żadne choroby.

 

Wtedy upewniłam się, że podstawowym problemem Tanzanii jest brak dostępu do czystej wody i do podstawowej opieki medycznej. Statystyki mówią, że z powodu złej jakości wody na świecie, co 15 sekund umiera dziecko. Dotyka to w szczególności najbiedniejsze rejony Afryki.

Tym właśnie intensywnie zajęliśmy się jako fundacja.

 

Dzięki zbiórkom w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. zebraliśmy 40.000,00 zł na projekt budowy studni w centralnej Tanzanii. W lutym 2021 r. odbyliśmy drugą wizytę u ks. Marka na misji i nadzorowaliśmy budowę studni w miejscowości Logoyeti. Dzięki realizacji tego projektu około 3000,00 osób jest zaopatrzonych w wodę zdatną do picia.

https://youtu.be/889xqlYAVAE

 

Na wiosnę podjęliśmy kolejne dwa projekty:

– budowę systemu doprowadzania wody w miejscowości Antakae w północno- wschodniej Tanzanii;

– budowę punktu pomocy medycznej w centralnej Tanzanii.

Pierwszy z nich realizujemy wspólnie z Iwoną Kreczmańską ze Stowarzyszenia „To Help Africa”. Razem działamy na rzecz poprawy warunków wodno – sanitarnych w tej ubogiej wiosce w rejonie Tanga.

Z Jerzym Górskim “Najlepszym” wspierającym nas w kampanii “KIlometry Dobra”

Na ten cel prowadziliśmy kampanię Afrykańskie Kilometry Dobra w ramach kampanii Kilometry Dobra. Wsparł nas wtedy Jerzy Górski, słynny polski triathlonista. Choć nie zebraliśmy całej kwoty, udział w tej kampanii był świetnym doświadczeniem dla obu naszych organizacji. Tuż przed adwentem rozpoczęliśmy „akcję kalendarzową”. Wraz z Iwoną stworzyłyśmy kalendarz na rok 2022, dedykowany projektowi budowy doprowadzenia wody w Antakae. Dzięki wsparciu partnerów biznesowych zebraliśmy już prawie całą potrzebną kwotę – około 30.000,00 zł! W lutym ruszamy do Tanzanii do Antakae nadzorować realizację projektu! Budowa tego systemu zapewni dostęp do wody tysiącom mieszkańców wioski i oklic!

            Kolejny projekt to budowa punktu pomocy medycznej w centralnej Tanzanii. jest największym jak dotąd działaniem fundacji i stanie się stałym miejscem pod naszą opieką.

Miejsce to będzie pełnić rolę edukacyjno – higieniczną dla dzieci i młodzieży wracającej ze szkoły, a pomocniczo też rolę medyczną.

Obecnie pozyskaliśmy środki na budowę stanu surowego otwartego, który właśnie jest w trakcie realizacji oraz na kształcenie pielęgniarki i lekarza. Pielęgniarka będzie uczyć dzieci jak dbać o to, by miejscowa ludność nauczyła się jak unikać najcięższych chorób wywołanych groźnymi bakteriami przenoszonymi przez wodę. Będzie ona również opiekować się dziećmi pod względem opieki zdrowotnej, dbając przede wszystkim o zapobieganie chorobom. Lekarz będzie sprawował pieczę medyczną. Rozumiemy realia. Stała opieka lekarza jest czymś wymarzonym. Jeżeli uda się zapewnić choćby okresowe dyżury – będzie to już bardzo duża zmiana dla tamtejszych mieszkańców.

Na ten projekt ciągle pozyskujemy środki od darczyńców indywidualnych. Dzięki Wam, Waszemu darowi serca, pierwszy etap jest już w realizacji! W styczniu 2022 (tak planujemy wylot), podczas kolejnej wizyty w Tanzanii sprawdzimy postępy.

Dziękujemy!

W 2021 roku, wielką dla nas niespodzianką była propozycja objęcia przez naszą Fundację patronatu nad zbiórką Pani Dagmary Kaźmierskiej – znanej w mediach jako Królowa Życia. Idąc za odruchem serca zorganizowała zbiórkę na portalu Zrzutka.pl na rzecz dzieci z sierocińca na Zanzibarze.

Zdecydowaliśmy się objąć patronatem to działanie. Oznaczało to kontrolowanie i współdziałanie przy wydatkowaniu środków pozyskanych przez Panią Dagmarę. W listopadzie 2021 roku pojechałyśmy wspólnie zrealizować projekt. Zakupiłyśmy niezbędne rzeczy dla dzieciaków, przypilnowałyśmy odmalowania pokoi dzieci i zrobienia im szafek na ubrania, kupiłyśmy pralki, naczynia kuchenne i wyposażenie łazienek.

Jadąc w najbliższą podróż w na przełomie stycznia i lutego 2022 roku sprawdzimy jak się mają dzieci z sierocińca w Stone Town.

Piszę wszędzie „my”, ale z powodu racjonalności wydatków, podróże i pobyty w Afryce są z ramienia fundacji – jednoosobowe. Działamy z innymi organizacjami charytatywnymi, przy wsparciu ludzi dobrej woli i przy ciągłym niedoborze środków. Nie stać nas było w 2021 roku na dodatkowe wsparcie kadrowe, a wolontariusze działali na własny koszt.

Tym bardziej dziękujemy Wam wszystkim: darczyńcom i wspierającym!

Uchodźcy i migranci , działania antydyskryminacyjne– drugi obszar działalności Fundacji

Fundacja od marca 2021 jest członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego przy pełnomocniczce ds. równości przy Prezydencie Miasta Poznania. Z radością wpisujemy się w nowe wyzwania stojące przed Fundacją.

Działając w Afryce chcieliśmy wykorzystać nasz potencjał do działań w kraju.

Po pierwsze misją fundacji jest niesienie pomocy wszelkim ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz wojen! Chcąc przybliżyć sytuację osób migrujących z krajów trzeciego świata nam – Polakom, podjęliśmy działania integracyjno–edukacyjne na rzecz migrantów/uchodźców i społeczności przyjmującej.

W tym celu zrealizowaliśmy projekt antydyskryminacyjny „Nasz język- nasze uprzedzenia. Jak nie ranić słowami i uwierzyć w prawa człowieka”, sfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania. Przeprowadziliśmy na jesieni b.r. cztery warsztaty i jedną debatę w czasie Poznańskiego Tygodnia Tolerancji.

Podczas warsztatów wymienialiśmy doświadczenia m.in. młodzieży z Wolontariatu Europejskiego, gości z Afryki, którzy opowiadali o dyskryminacji w swoich krajach. Odbył się także symulowany proces sądowy, nad przypadkiem mowy nienawiści w Internecie.

Wszystkim uczestnikom i wspierającym nas w tym działaniu organizacjom, bardzo dziękuję za udział! Było to świetne doświadczenie.

W przyszłym roku zamierzamy rozwinąć działania w zakresie pomocy uchodźcom poprzez świadczenie pomocy prawnej na ich rzecz, m.in. w strzeżonych ośrodkach detencyjnych.

Przygotowaliśmy i złożyliśmy kilka wniosków o dofinansowanie tego projektu. Uczestnictwo w konkursach dotacyjnych było dla nas cennym doświadczeniem. Środków na razie nie pozyskaliśmy, ale wiemy dzięki temu na co zwrócić uwagę w naszych planach.

Uczestniczyliśmy też w Targu Dobra organizowanym przez Miasto Poznań w Starym ZOO, na którym organizacja prezentowała swoją misję!

            Żadne z tych działań nie powiodłoby się bez udziału wolontariuszy, darczyńców, zaprzyjaźnionych organizacji, proboszczów poznańskich parafii, którzy zgodzili się na kwestę organizacji!

Gorąco dziękuję wszystkim, którzy wspierali i nadal wspierają fundację!

Postaramy się aby w przyszłym roku zrealizować więcej projektów, które przyczynią się do poprawy warunków życia ludności w Afryce i w Polsce!

Z gorącymi życzeniami zdrowia i spełnienia marzeń w roku 2022

Anna Walkowiak

Prezes Fudnacji „Africa Help”