O nas

Sytuacja w Afryce

Sytuacja w Afryce

Obecnie w Afryce ponad 30% mieszkańców nie ma dostępu do czystej wody. Piją wodę brudną, myją się w niej. Przez to chorują i umierają. Np. bardzo rozpowszechniona jest ślepota wynikająca z zapalenia spojówek (Jaglica występuje też w Polsce) wywołana przez bakterie, których można uniknąć zwyczajnie myjąc ręce i twarz po powrocie do domu. Powszechne są choroby biegunkowe.

Z tych pozostałych niemal 60% mieszkańców, którzy mają dostęp do czystej wody, większość chodzi po nią do studni odległej o kilka kilometrów od domu. Następnie wraca kilka kilometrów z kilkoma litrami wody zaopatrującej całą rodzinę na cały dzień. Jest ona zdatna do picia, pochodzi ze studni wierconych lub kopanych. Znajdują się one zwykle w centralnym punkcie miejscowości, aby każdy mógł do niej dotrzeć. Nie wystarcza jej jednak aby stosować podstawowe zasady higieny. Nie ma tam zwykle wodociągów.

Może nie wiesz, ale:

  • Co czwarty zakład opieki zdrowotnej w Afryce nie posiada podstawowych usług wodnych.
  • 3 na 10 osób nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, a 6 na 10 osób nie ma dostępu do bezpiecznych higienicznie urządzeń sanitarnych.
  • W latach 1990 – 2015 liczba ludzi korzystająca z ulepszonych źródeł wody pitnej wzrosła z poziomu 76% do 91%. Dzięki działaniom organizacji pozarządowych nastąpił progres w dostępie do wody pitnej.
  • 4 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych, takich jak toalety czy latryny.
  • W 80% gospodarstw domowych bez dostępu do wody przynoszeniem wody z okolicy obarcza się kobiety i dziewczęta.
  • Każdego dnia średnio 1000 dzieci umiera z powodu biegunki i jej powikłań, które są możliwymi do uniknięcia chorobami przenoszonymi przez brudną wodę lub związanymi ze złymi warunkami sanitarnymi.

Według Światowej Organizacji Zdrowia codziennie z powodu chorób związanych z niedostatkiem wody pitnej umiera około 6 tys. dzieci… CO 15 SEKUND NA NASZYM ŚWIECIE UMIERA JEDNO DZIECKO, Z POWODU BRAKU DOSTĘPU DO WODY! Można więc przeliczyć życie dziecka na złotówki… Zakładając, że dziecko potrzebuje dziennie 3 litry wody. 1,5 litrowa woda w polskim sklepie, to około 1 zł. Przeżycie jednego dziecka w jakimś biednym rejonie świata kosztowało by nas Polaków 3 zł dziennie. 90 zł miesięcznie. Każda złotówka może ratować życie dziecka. Wystarczy ją wydać na ten cel.

Każde źródło wody w postaci studni wierconej i jeden punkt medyczny w pobliżu studni zaopatrzony w środki sanitarne i jedną lub dwie wyszkolone osoby (pielęgniarkę/pielęgniarza), spowoduje zauważalną poprawę poziomu higieny w danej miejscowości. Życie stanie się znośniejsze. Dzieci i młodzież będą mogły zająć się w większym stopniu edukacją i polepszać swoje, i swoich rodzin szanse na lepszą przyszłość, tam na miejscu, w swoich ojczyznach.

Nasza Misja

Naszą misją jest stworzyć mieszkańcom Afryki możliwość dostępu do czystej wody w pobliżu miejsca ich zamieszkania. Osiągniemy to poprzez budowanie studni i punktów oczyszczania wody. Wokół tych miejsc stworzymy wspólnie z mieszkańcami warunki dla rozwoju lokalnych punktów opieki pielęgniarskiej, edukacji zdrowotnej i podstawowego wykształcenia. Każda studnia tam, jest krokiem naprzód, ku życiu, zdrowiu i lepszej przyszłości.

PLAN

Dajemy się poznać mieszkańcom Tanzanii jako skutecznie i świadomie działający ludzie z Polski. W Tanzanii już zapoczątkowały ten ruch inne polskie organizacje pozarządowe działające na wielu płaszczyznach rozwojowych. Dzięki temu możemy korzystać z ich wiedzy. W Afryce nie jest możliwe umycie rąk przed posiłkiem gdyż nie ma wodociągów. Wystarczyłoby jednak jedno źródło wody w postaci studni wierconej i jeden punkt medyczny w pobliżu studni zaopatrzony w środki sanitarne i jedną wyszkoloną pielęgniarkę, a standard higieny podniósłby się bardzo. Właśnie dlatego tworzymy tę misję.

Edukacja mieszkańców miejscowości i wiosek, w których żyją przyczyni się do zmniejszenia chorób zakaźnych panoszących się z powodu braku wiedzy na temat zachowania podstawowych wymogów higieny.

Nasza Misja

Zmienimy codzienne dramaty matek niemogących dać dzieciom czystej wody do picia poprzez budowę studni w wioskach afrykańskich.

Zmienimy codzienne zmagania całych rodzin, niemających gdzie się umyć i załatwić oraz odprowadzić nieczystości, poprzez budowę sieci punktów sanitarnych w każdym okręgu. Zmienimy ignorancję higieniczną w świadome dbanie o higienę. Umożliwimy to poprzez kształcenie pielęgniarek i higienistek z rejonów najbardziej zacofanych, by na miejscu mogły edukować miejscową ludność.

Naszą misję zaczynamy od Tanzanii. Podobnie jak wielu innym krajom Afryki, Tanzanii brakuje infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Prze co rozprzestrzeniają się choroby zakaźne. Większość krajów na świecie zmaga się z deficytem wody. Szacuje się, że ponad 1,2 mld osób ma utrudniony dostęp do wody, a 200 mln cierpi z pragnienia.

Powyższe dane pchnęły nas do działania. Nie możemy odwracać wzroku i udawać, że nie ma problemu. Gdyż w konsekwencji problem ten dotyka także nasz kraj.

W jaki sposób?

Poprzez przenoszenie się chorób zakaźnych i nie tylko takich, z krajów ubogich i zacofanych do krajów europejskich. Ogromne ilość imigrantów przemieszcza się każdego dnia. Ograniczmy zatem zakażenia i rozwój chorób poprzez edukację i uzdatnianie wody. Przewiduje się, że do 2025 r. około jedna trzecia ludzkości nie będzie miała dostępu do wystarczającej ilości wody pitnej.

Nasza fundacja pragnie pomóc w zmianie tych wskaźników. W planach fundacji jest stopniowe zwiększanie obszaru działania, rozpoczynając od małej wioski Antakae w okręgu Tonga w Tanzanii, poprzez zapewnienie dostępu do wody czystej w całym okręgu Tonga. Działając w okręgu Manyara zaopatrzymy mieszkańców kilku wiosek w wodę pitną. 

Działamy w  Tanzanii, stopniowo  jednak będziemy zwiększać obszar działania na regiony Afryki dotknięte wojną czy głodem. Fundacja w przyszłości chce także przyczynić się do zapewnienia stałej pomocy humanitarnej uchodźcom w Sudanie Południowym poprzez dostarczanie wody i żywności oraz odzieży.

Podziel się: