Nasz zespół

Anna Walkowiak

Anna Walkowiak. Fundatorka i Prezes Zarządu.
Z wykształcenia prawnik. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z wielu dziedzin prawa, m.in. ochrony dóbr osobistych.
W Fundacji Africa Help zajmuje się fundraisingiem, nadzorem nad projektami i ich realizacją.

Tytus Jęcz

Tytus Jęcz. Przewodniczący Rady Fundacji, adwokat z wieloletnim doświadczeniem. W fundacji zajmuje się wsparciem prawnym darczyńców i sympatyków fundacji.

Artur Długosz. Członek Rady Fundacji. Magister ekonomii, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, działacz społeczny, członek Stowarzyszenia Iławskie Smoki Jezioraka, pasjonat sportu i zdrowego trybu życia. Ma również uprawnienia zawodowe technika masażysty. W fundacji odpowiedzialny za wsparcie redakcyjne treści internetowych i promocyjnych.

Małgorzata Kaczmarek. Wolontariuszka Fundacji. Społeczniczka. Od wielu lat pracuje w organizacjach pozarządowych, głównie z seniorami. Wcześniej zajmowała się koordynacją imprez charytatywnych i muzycznych. Założyła także Stowarzyszenie „Dolina Głuszynki” działające na rzecz osób starszych. Aktywnie kieruje klikoma klubami seniora. W fundacji zajmuje się organizacją imprez i spotkań.

Mirosław Piertucha. Wolontariusz Fundacji. Poza pracą zawodową wspiera organizacje pozarządowe. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w koordynowaniu ruchów wolontariackich i szkoleniu młodzieży. Współpracował w tym zakresie, przy wielu projektach z wieloma organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. W fundacji jest koordynatorem projektów, koordynatorem wolontariatu mlodzieżowego i misji zagranicznych.