Obszary działania

Obszary działania

Woda zdatna do picia

Woda niezbędna jest w każdym aspekcie życia człowieka. Od jej czystości i dostępności zależna jest szansa na zdrowe i godne życie. Woda potrzebna jest nie tylko do picia. Bez niej trudno jest przygotować jedzenie albo zadbać o higienę własną i gospodarstwa domowego. Trudności w dostępie do wody wpływają również bezpośrednio na możliwość edukacji i rozwoju człowieka.

W Afryce ludzie bardzo często zmieniają miejsce zamieszkania, z wielu niezależnych od nich przyczyn. Najczęstszą jest bieda i brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Ludzie ci często muszą zatrzymywać się w miejscach, gdzie nie ma dostępu do czystej wody, brakuje infrastruktury wodno-sanitarnej, toalet i łazienek. W tak trudnych warunkach czysta woda jest niezbędna, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się groźnych chorób bakteryjnych.

Co robi Africa Help?

Budujemy studnie i inne ujęcia wodne. Bardzo ważne jest dla nas wsparcie lokalnej społeczności: wyszkolimy kadrę z zakresu napraw studni i badania wody.

Aby zapewnić dostęp do wody i bezpieczeństwa sanitarnego konieczne jest:

  • zapewnienie wody pitnej (budowa i remont studni, i innych zbiorników wodnych, oraz punktów uzdatniania wody);
  • pomaganie rodzinom w dbaniu o czystość wody i higienę gospodarstwa domowego (szkolenia higieny, pakiety higieniczne, tabletki oczyszczające wodę).

Higiena i sanitariaty

Edukacja w zakresie higieny osobistej to jeden z kluczowych punktów rozwoju zdrowego i silnego społeczeństwa. Dlatego pomożemy wykształcić higienistów i pielęgniarzy z terenów objętych pomocą. Pomoże to im usamodzielnić się od pomocy zewnętrznej i samemu radzić sobie z problemami na poziomie skaleczeń i ich dezynfekcji, natychmiastowej reakcji na ukąszenia owadów wywołujących ślepotę rzeczną, oraz wielu innych chorób zakaźnych groźnych dla zdrowia i życia, a wywołanych niezachowaniem higieny.

Podstawowe działania:

  • budowa i remont toalet w rejonach pozbawionych dostępu do ujęć wodnych;
  • budowa sieci punktów wodno – sanitarnych, w których każdy mieszkaniec znajdzie pomoc;
  • wyszkolenie pielęgniarzy i higienistek, którzy wypromują wśród lokalnej społeczności skuteczne metody dbania o higienę i zabezpieczenia przed chorobami.

Budowa studni w Afryce – ah20.org

Woda dla Afryki – walka ze śmiercią, chorobami i głodem

Każdego roku, zwiększa się liczba osób zamieszkujących afrykańskie tereny, pozbawione dostępu do czystej wody. Niestety, jedyna woda, z której mogą korzystać jest zanieczyszczona, co skutkuje powstawaniem wielu chorób. Picie brudnej wody sprzyja występowaniu czerwonki, biegunki, cholery, duru brzusznego, polio, jak i również chorób pasożytniczych. Dlatego też nadrzędnym celem naszej fundacji jest woda dla Afryki, a dokładniej zbudowanie jak największej ilości studni oraz innych ujęć wodnych. Dążymy do zapewnienia wody pitnej, a także pomagamy rodzinom zadbać o jej czystość oraz higienę gospodarstwa domowego. Dzięki dostępowi do czystej wody, wskaźnik zachorowań oraz śmierci, na skutek spożycia skażonej wody, znacznie się obniży.

Czytaj więcej

Studnia dla Afryki – możliwość utrzymania higieny

Brak wody uniemożliwia właściwe zadbanie o higienę oraz kwestie sanitarne. W niektórych afrykańskich krajach, ponad 95% ludności nie ma możliwości umycia rąk z zastosowaniem mydła oraz czystej wody. Ponadto, brak wody to także brak dostępu do odpowiednio zabezpieczonej od strony sanitarnej ubikacji. Po wypróżnieniu nie ma możliwości spłukania nieczystości i w konsekwencji zabezpieczenia w taki sposób, aby nie przenikały do wód gruntowych, z których kolejno korzystają mieszkańcy. Wybudowana przez nas studnia dla Afryki umożliwiająca dostęp do czystej wody, ma za zadanie położyć kres tego typu problemom. Ponadto, dzięki niej, może ulec znacznej poprawie sytuacja kobiet, które w trakcie comiesięcznej menstruacji nie są w stanie należycie przestrzegać zasad higieny i niejednokrotnie muszą w tym czasie zrezygnować z życia społecznego. Fundacja Africa Help przeprowadza również szkolenia z zasad higieny, przekazuje niezbędne pakiety higieniczne oraz tabletki, których celem jest oczyszczanie wody.

Budowa studni w Afryce – walka z chorobami kręgosłupa i brakiem edukacji

Brak dostępu do czystej wody rodzi również poważne konsekwencje społeczne. Dostarczanie wody do gospodarstw domowych to zadanie, którym trudnią się kobiety oraz dzieci. W związku z nadmiernym zaangażowaniem w zorganizowanie wody dla domostwa, odbija się to na ich edukacji, pracy oraz rodzinie, gdyż nie dysponują dostateczną ilością czasu, aby pogodzić wszystkie obowiązki. Noszenie wody przez wiele lat niesie ze sobą również poważne konsekwencje zdrowotne, takie jak wycieńczenie organizmu oraz nadmierne obciążenie szkieletu. W związku z powyższym, budowa studni w Afryce jest tak ważna dla całej, tamtejszej społeczności. Zachęcamy do przyłączenia się do naszej akcji niesienia pomocy i pozostania naszym darczyńcą.

Podziel się: