Fundusz Stypendialny

“W całym świecie nie ma studni tak głębokiej, by człowiek na jej dnie nie ujrzał własnej twarzy.”

cytat: Leszek Kołakowski,
Horror metaphysicus

Dołącz i zmieniaj świat z nami!

W Tanzanii istnieje skrajne ubóstwo edukacyjne. Choć od siedmiu dekad oficjalnie istnieje obowiązek szkolny na poziomie podstawowym, jedynie 60% dzieci uczęszcza do szkoły. Wśród Masajów jest znacznie gorzej. Dramatem jest brak nauczycieli. Wiedza i wykształcenie tych, którzy uczą, są bardzo słabe…

Dlatego tworzymy Fundusz Stypendialny dla najzdolniejszej młodzieży masajskiej.

Dr Kiruti Maiko Magisa jest studentem pierwszego roku medycyny na Uniwesytecie St. Joseph w Dar es Sallam

Rzeczywistość
KTO SIĘ UCZY I GDZIE

Pierwszym i najważniejszym problemem jest fakt, iż pomimo obowiązku szkolnego, który obejmuje wszystkie dzieci od siódmego roku życia, tylko 66% dzieci uczęszcza do szkół. I to według optymistycznych źródeł rządowych. Innym problemem, który pokazały badania prowadzone przez tanzańskie organizacje pozarządowe, jest jakość kształcenia. Tylko około 40% uczniów w klasie 7 szkoły podstawowej posiada umiejętność czytania i rozumienia pro- stych zdań w języku angielskim i kisuahili oraz wykonuje proste działania arytmetyczne na poziomie drugiej klasy szkoły podstawowej.

Pierwsi zakwalifikowani stypendyści to:

– Kiruti Maiko Magisa

– Maryciana Nyika

Dlaczego chcemy kształcić Masajów i Masajki?

Ludność masajska to grupa etniczna, która od conajmniej siedmiu dekad jest dyskryminowana i spychana na margines społeczeństwa. Powodem jest ich odrębność kulturowa, językowa i na wpół koczowniczy tryb życia. Są ciągle przeganiani z ziem, na których mieszkali od tysięcy lat. Większość dzieci nie ma czasu uczęszczać do szkoły bo pomagają w gospodarstwie domowym. Dziewczynki chodzą kilkanaście kilometrów dziennie po wodę, a chłopcy wypasają bydło.

 

Jakość kształcenia

Dzieci kończące edukację na poziomie elementarnym w szkołach publicznych, często mają ogromne zaległości w stosunku do uczniów z płatnych szkół prywatnych. Nierzadkim problemem są sytuacje kiedy uczniowie, zamiast uczęszczać na lekcje, w tym czasie wykonują obowiązkowe prace na polach należących do nauczycieli, gdyż ci w szkołach państwowych nie są wystarczająco dobrze opłacani. Należy też podkreślić, że to nie wina nauczycieli – bez tego nie mogliby uczyć w ogóle, gdyż żywi ich ziemia.

Nasza stypendystka Maryciana, dzięki stypendium będzie mogła uczyć się na pielegniarkę. Obok - Anna Walkowiak pomysłodawczyni funduszu.

TANZANIA – EDUKACJA

Współczesny system oświaty Tanzanii, można sprowadzić do zapisu 2 + 7 + 4 + 2 + 3. W systemie tym są następujące jednostki organizacyjne: przedszkola (2 lata nauki), szkoły podstawowe (7 lat), szkoły średnie: poziom podstawowy (4 lata) i poziom rozszerzony (2 lata) oraz szkoły wyższe (minimum 3 lata). W przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich obowiązkiem wszystkich uczniów jest noszenie mundurków, co nie stwarza problemów. Taki ubiór sygnalizuje fakt „bycia uczniem”, co w Tanzanii wciąż bardziej niż obowiązkiem jest przywilejem oraz stanowi powód do dumy.

OGRANICZENIA DLA MŁODZIEŻY MASAJSKIEJ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

 • brak dyplomu ukończenia szkoły średniej;
 • ograniczone finansowanie państwa i wysokie czesne dla studentów;
 • bardzo mała liczba studentów, jedna z najniższych w Afryce Subsaharyjskiej;
 • dyskryminacja kobiet.

KOSZTY KSZTAŁCENIA PILĘGNIARKI

Czesne za studia licencjackie na Uniwersytecie, na wydziale pielęgniarskim to koszt 1500 USD rocznie plus pomoce naukowe – około 500 USD rocznie.

KOSZTY KSZTAŁCENIA LEKARZA

Czesne na Uniwersytecie na wydziale medycznym w Tanzanii wynosi około 3000 USD na rok. Dodatkowe koszty: kaucja, egzaminy, książki i pomoce naukowe, ubezpiecznie, wynoszą 500 USD rocznie.

Anna Walkowiak z młodzieżą masajską w wiosce Oltotoi. Za nami powstający punkt medyczny

Podsumowanie

DZIECI Z WIOSKI MASAJSKIEJ OLTOTOI W TANZANI
Tworzymy fundusz stypendialny dla młodzieży masajskiej bo:
 • rzadko które masajskie dziecko wykształci się do tego poziomu, żeby aplikować na uczelnię wyższą,
 • nawet jeśli ukończą szkołę średnią nigdy nie będzie ich stać na opłacenie czesnego za studia,
 • to jedyny ratunek dla ambitnych dziewczyn, które zaraz po ukończeniu szkoły średniej są wydawane za mąż (dzięki temu rodzina powiększy stado krów, które kupi za pieniądze uzyskane za dziewczynę od przyszłego męża),
 • daje to Masajom wielopokoleniową szansę rozwoju,
 • przełoży się na wsparcie lokalnej społeczności,
 • pomogą w powstającym punkcie pomocy medycznej w centralnej Tanzanii, w którym będą leczyć i edukować tamtejszą społeczność,
 • ponad 1500 osób w wioskach masajskich w lasach tropikalnych będzie miało dostęp do opieki medycznej,
 • w miarę rozwoju funduszu będziemy kształcić większą liczbę studentów.
KAŻDE Z NICH CHCE SIĘ UCZYĆ

Transparentość Funduszu

 1. Każdy darczyńca będzie otrzymywał roczne raporty z wydatkowania kwot funduszu stypendialnego.
 2. Każdy darczyńca będzie otrzymywał sprawozdanie z postępów w nauce naszych podopiecznych.
 3. W miarę zwiększania się liczby stypendystów, każdy darczyńca wybierze z listy naszych podopiecznych tego, którego w dalszym ciągu chce wspierać.
Anna Walkowiak,
założycielka i prezes Fundacji “Africa Help”, pomysłodawczyni funduszu

Podziel się: