Lepsze życie dla Hariett

Lepsze życie dla Hariett to rehabilitacja i pomoc materialna

Hariett Ngenyiki jest dziewięcioletnią dziewczynką wychowywaną przez babcię. Jej rodzice zginęli, gdy miała 2 latka, podczas wojny o wodę w centralnej Tanzanii. Dziewczynka cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Nie może smodzielnie chodzić, nie widzi, codzienny ból koniczyn jest nie do zniesienia.

Mózgowe porażenie dziecięce u Hariett, stanowi złożony zespół objawów psycho-ruchowych, którego następstwem jest niedowład kończyn dolnych, padaczka, problemy z połykaniem pokarmów, uszkodzenie wzroku, narządu mowy i słuchu. Zniekształcenia stawów i kości spowodowały, że dziewczynka nie chodzi. Jednak możliwa jest rehabilitacja i choćby częściowy powrót do sprawności fizycznej.

Dziewczynka nie ma wózka inwalidzkiego, ani żadnych innych urządzeń wspierających choćby przyjmowanie pokarmu. Rehabilitacja spowoduje, że ból w każdej minucie jej życia zelżeje i może będzie mogła zrobić kilka kroków.

Problemy Hariett nie kończą się na życiu z tą ciężką chorobą. Dziewczynka nie jest akceptowana przez swoich rówieśników, bowiem w tradycji masajskiej choroba to przekleństwo. Babcia bardzo boi się, co stanie się z wnuczką po jej śmierci. Kto się Hariett zaopiekuje? Dziewczynka nie ma poza nią żadnej rodziny.

Chcąc jej pomóc zbieramy nie tylko na rehabilitację, ale i na opiekę, gdyż dziewczynka nie ma szans na powrót do pełnej sprawności i samodzielności. Plemię zaopiekuje się nią, ale wszechogarniająca bieda, bez naszego wsparcia, doprowadzi do życia w cierpieniu i beznadziei.

Możemy podarować jej mniej bólu każdego dnia.

Potrzeba około 1000,00 zł miesięcznie by zapewnić Hariett lepsze zycie i regularną pomoc.

Dzięki bliskości naszego innego projektu – Punktu Medycznego i misji katolickiej, jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie i kontrolować jego udzielanie, ale potrzebujemy na to Państwa darowizn.

Prosimy o każdą kwotę, wspólnie pomożemy. Przy wpłatach prosimy o podawanie tytułu „Hariett z Oltotoi”.

Podziel się: