ANTAKAE-CZYSTA WODA -ZREALIZOWANY

PROJEKT „ANTAKAE-CZYSTA WODA”

Projekt „ANTAKAE-czysta woda” -ZREALIZOWANY

AKTUALIZACJA:  system doprowadzania wody w Antakae został zbudowany i działa tam ujęcie wody!

We współpracy ze Stowarzyszeniem To Help Africa, które posiada bazę kontaktów na miejscu w Tanzanii rozpoczęliśmy projekt “Antakae – Czysta Woda”. Projekt ten przewiduje pozyskanie środków na budowę systemu wodociągowego w północno-wschodniej Tanzanii, okręg Tonga, dystrykt Handeni, obszar Konje, wioska Antakae. Beneficjenci: 3000 osób żyjących w skrajnym ubóstwie, zamieszkujący obszar Konje, a w szczególności mieszkańcy wioski Antakae. Mieszkańcy wioski Antakae mają 2 źródła wody:
– kopany dół , który nazywają jeziorem (to płytko wykopana dziura w ziemi z wodą podskórną),
– płytką studnię, w której woda pojawia się tylko w porze deszczowej, a jej ilość jest nie wystarczająca.

W porze deszczowej jest ogromny problem, bo deszcze niszczą „jezioro”. W tej chwili nie ma żadnego źródła wody oprócz deszczówki. Ludzie pozyskują więc ją z dachów chat. Ściągając przy tym cały kurz i brud z liści, które są ich pokryciem. Tworzą takie pseudo rynny. Wraz z końcem pory deszczowej skończy się też dostęp do wody. Transport wody, aby zaopatrzyć gospodarstwo domowe, to około godziny drogi pieszo w jedną stronę. 

Podziel się: