SZKOLENIE dla NGO

Poznaj nas bliżej
Zapisz się na szkolenia Statuty, regulaminy i inne prawne aspekty NGO
Fundacja „Africa Help” zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych na szkolenia służące podnoszeniu kompetencji niezbędnych do prowadzenia NGO.

Jeśli działasz w młodej organizacji albo jesteś nowym członkiem zarządu/komisji rewizyjnej/rady fundacji lub po prostu nowym członkiem zespołu i chcesz zdobyć i uporządkować wiedzę jak prowadzić swoją NGO- zgłoś się na to prowadzone przez praktyka szkolenie!

Zapisz się też w sytuacji, gdy jesteś w trakcie zakładania swojej organizacji i zastanawiasz się jak to zrobić. 

Zapisz się, jeżeli porostu potrzebujesz porady w ważnej dla Ciebie sprawie związanej z Twoimi działaniami statutowymi.

Kiedy, ile i gdzie

TYm razem zaplanowaliśmy dwa szkolenia:

  • Dla osób planujących założyć organizację oraz dla młodej organizacji. Krok po kroku, zapoznamy Cię z najważniejszymi aspektami prowadzenia organizacji pozarządowej.
  • Dla każdego, kto chciałby poznać tajniki pisania umów współpracy, sponsoringu, darowizny. Jakie postanowienia są ważne, na co zwrócić uwagę?
  • Dla każdego kto chce więcej wiedzieć o wolontariacie. Jak rozpocząć działania umożliwiające rozwój wolontariatu w organizacji? Jak go rozwinąć? Jak zatrzymać na stałe wolontariuszy?

Możesz uczestniczyć w obu szkoleniach albo tylko w wybranym. Uczestnictwo w obu szkoleniach pogłębi Twoją wiedzę oraz pewność, że poradzisz sobie z większą ilością zagadek prawnych w prowadzeniu spraw swojej organizacji.

Zgłoś do udziału siebie lub swoich współpracowników i współpracowniczki! Będziecie mogli wspierać się wiedzą i doświadczeniem w razie potrzeby!

Zapraszamy do zgłaszania się!

  • Pierwsze szkolenie pt.:

Statuty, regulaminy i inne prawne aspekty prowadzenia organizacji pozarządowej

termin: 25.05.2023 w godz. 10-15.30

  • Drugie szkolenie pt.:

Umowy, ważne postanowienia prawne, wolontariat w organizacji

termin: 26.05.2023 w godz. 10 – 15.30

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ ONLINE.
LINK DO SZKOLENIA PRZESŁANY ZOSTANIE NA EMAIL PODANY W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM DOSTĘPNYM PO KLIKNIĘCIU
W
ZAPISZ SIĘ 

Ramowy program szkolenia:
1. Ramy prawne – podstawa działalności.
    ⇒  Statut, uchwały, regulaminy i protokoły – jak je czytać, pisać, rozumieć i stosować w praktyce.
    ⇒  Najważniejsze akty prawne – kluczowe definicje i pojęcia.
2. Prowadzenie działalności statutowej przez NGO.
    ⇒  Sprawozdawczość merytoryczna- jaka, kiedy i do kogo.
    ⇒  Dokumentowanie działalności statutowej.
    ⇒  Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego.
3. Ludzie w organizacji.
    ⇒  Pracownicy i wolontariusze.
    ⇒  Jak stworzyć wolontariat i pozyskać stałych wolontariuszy?
    ⇒  Jaką umowę należy zawrzeć z wolontariuszem?
    ⇒  Jakie organizacja ma obowiązki w stosunku do wolontariusza?
4. Umowy.
    ⇒  Umowa darowizny i sponsoringu – różnice, wady i zalety.
    ⇒  Umowa o współpracy – jakie postanowienia są zawsze bardzo ważne niezależnie od charakteru umowy
    ⇒  Omówienie przykładowej umowy na wykonanie usługi na rzecz fundacji – co powinna zawierać?

Szkolenie będzie prowadzone metodami warsztatowymi.

Osoba prowadząca:

Anna Walkowiak. Fundatorka i Prezes Zarządu Fundacji “Africa Help”.
Z wykształcenia prawnik. Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza na kierunku Prawa i Administracji. Ukończyła aplikację radcowską. Posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych z dziedziny prawa własności intelektualnych na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, potwierdzony doświadczeniem w pozyskiwaniu darczyńców i sponsorów. Przeprowadziła ponad 2500 godzin szkoleń indywidualnych i grupowych z dziedziny prawa. Zajmuje się doradztwem w zakresie otwierania działalności gospodarczych (podmiotów gospodarczych) i tworzenia organizacji pozarządowych (fundacja, stowarzyszenie). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, m.in.: ochrona praw własności intelektualnej, ochrony dóbr osobistych, odszkodowań, spadków, rodzinnych.Prowadzi doradztwo z pisania statutów spółek i organizacji pozarządowych (NGO). 

Aby zgłosić się na szkolenie, wypełnij nasz formularz zgłoszeniowy w terminie do 22.05.2023 r.

TUTAJ link do Formularza

Można już teraz zgłosić chęć udziału w obu  szkoleniach, wysyłając informację o tym, na adres: szkolenia.africahelp2019@gmail.com (prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę organizacje i dane kontaktowe do siebie).

Koszt uczestnictwa w jednym szkoleniu to tylko: 369

Zgłoś się do 15 maja i otrzymaj rabat w wysokości 50,00 zł !

Liczba miejsc ograniczona Decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.
W razie pytań prosimy o kontakt:
szkolenia.africahelp@gmail.com
lub
tel. 606 717 929
Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • zdobycie wiedzy o podstawowych obowiązkach, którym musi sprostać każda organizacja;
  • poznanie różnych rodzajów działalności prowadzonej przez NGO: działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej;
  • zrozumienie roli statutu, regulaminów, uchwał i protokołów w NGO;
  • podstawowe informacje o księgowości i obowiązkach w tym zakresie; 
  • zainspirowanie się, nawiązanie relacji z innymi organizacjami i wymiana doświadczeń.

Jeśli masz jakieś pytania, koniecznie nam o tym powiedz. Napisz na adres: szkolenia.africahelp@gmail.com lub zadzwoń na numer: 606-717-929.

Czekamy na Ciebie i Twoją organizację!
Do zobaczenia.

Podziel się: