Kategorie
Biuletyn Podsumowania Projekty

Biuletyn nr 2/2024

Co słychać w "Africa Help"

Biuletyn nr 2/2024
luty-marzec 2024 r.

Prezeska Fundacji z nowymi podopiecznymi organizacji.
Przekaż nam swój podatek

Odkryj, jak łatwo możesz stać się architektem dobra, przekazując 1,5% podatku na rzecz Fundacji „Africa Help”

 Więcej na stronie 1.

Nadzieja w Ugandzie: Nowe Inicjatywy Fundacji

Poznaj inspirującą podróż Fundacji „Africa Help” do Ugandy, gdzie nowe projekty i nadzieja na lepsze jutro zmieniają życie uchodźców.

 Więcej na stronie 2.

Marzec: podróż od edukacji do forum w Toruniu.

Wyruszamy w podróż edukacyjną, od rekolekcji w polskich szkołach po forum Welconomy, by inspirować i tworzyć zmiany

Więcej na stronie 3. 

Wolontariat Misyjny z Fundacją ‘Africa Help'”

Dołącz do misji zmiany w Ugandzie jako wolontariusz medyczny, pomagając w szpitalu Wanda Health Center

Więcej na stronie 4. 

"Podaruj 1,5% swojego PIT-u na Dobro: Wspieraj z Nami Fundację „Africa Help”

Autor: Artur Długosz

W obliczu wyzwań współczesnego świata, każdy z nas może wnieść swój wkład w czynienie dobra. Fundacja „Africa Help” angażuje się w pomoc Masajom w Tanzanii i uchodźcom w Ugandzie, oferując Ci szansę na wsparcie tych działań przez przekazanie 1,5% podatku z PIT.

Przekazanie 1,5% swojego podatku to prosty gest, który nie obciąża dodatkowo darczyńcy, a może znacząco wpłynąć na życie potrzebujących. Wystarczy w deklaracji PIT wpisać numer KRS Fundacji i kwotę, którą chcesz przekazać. To sposób, by bez dodatkowego wysiłku pomóc innym.

Dzięki Twojemu wsparciu, Fundacja „Africa Help” realizuje projekty takie jak budowa studni w obozie Bidi Bidi, zapewniając dostęp do czystej wody, wspiera edukację dzieci, tworzy miejsca pracy i oferuje wsparcie medyczne. Każdy procent podatku przekazany na rzecz Fundacji przyczynia się do poprawy jakości życia osób w trudnej sytuacji życiowej.

Twoje wsparcie to wyraz solidarności i dowód na to, że każdy z nas może przyczynić się do pozytywnej zmiany. Przekazując 1,5% podatku, pokazujesz wielkie serce i dołączasz do wspólnego wysiłku na rzecz lepszego jutra dla potrzebujących.

Zachęcamy do wsparcia Fundacji „Africa Help”. Razem możemy sprawić, że świat stanie się lepszym miejscem dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Każdy gest ma znaczenie, a Twoje wsparcie jest bezcenne. Dziękujemy za każdą formę pomocy. Razem dokonujemy zmiany!

Światło Nadziei w Ugandzie: Misja Fundacji „Africa Help” w Obozie Bidi Bidi

Autorka: Anna Walkowiak

W lutym 2024 roku, Fundacja „Africa Help” podjęła kolejną misję w Ugandzie, aby kontynuować swoje działania na rzecz uchodźców z Sudanu Południowego i wspierać lokalne społeczności. W podróży uczestniczyli prezes Fundacji oraz wolontariusz misyjny Piotr Latanowicz, który jako fotograf dokumentował przebieg misji. Naszym głównym celem było odwiedzenie obozu Bidi Bidi, gdzie z sukcesem zakończyliśmy budowę studni głębinowej, a także rozpoczęliśmy prace nad wieżą ciśnień, co znacznie poprawiło dostęp do czystej wody dla setek mieszkańców.

Wizyta w Zonie 1 Ariwa, gdzie obecnie trwają prace nad budową kościoła, podkreśliła znaczenie miejsc kultu i misjonarzy w życiu uchodźców. Kościół ten stanie się centrum wspólnoty, miejscem integracji, edukacji i duchowego wsparcia dla mieszkańców. Misjonarze, jak siostra Franczeska ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Św., odgrywają kluczową rolę w edukacji i formowaniu młodzieży, przygotowując ją do przejęcia odpowiedzialności za dalszy rozwój społeczności.

Podczas misji odwiedziliśmy również Maracha Domestic School, gdzie nasze dzieci – uchodźcy – uczą się razem z rówieśnikami z Ugandy. Pomimo trudności z adaptacją i traumy, dzięki wsparciu nauczycieli i sióstr, nasze dzieci odnajdują się w nowej rzeczywistości. Jednak brak podręczników i materiałów edukacyjnych jest wyzwaniem, z którym chcemy się zmierzyć. Dzięki wsparciu darczyńców planujemy zakupić komplety książek do przedmiotów szkolnych dla naszych podopiecznych, aby zapewnić im lepszy dostęp do edukacji.

Wizyta w szpitalu Wanda Health Center, prowadzonym przez ojców Franciszkanów, zainspirowała nas do zorganizowania wolontariatu misyjnego dla lekarzy i pielęgniarek. Ich praca wzmocni działania medyczne w regionie i przyczyni się do poprawy stanu zdrowia lokalnych mieszkańców oraz uchodźców.

Misja ta była dowodem na to, jak ważna jest ciągła pomoc i wsparcie dla uchodźców i społeczności lokalnych. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, pracowników i darczyńców, Fundacja „Africa Help” może realizować projekty, które realnie wpływają na poprawę życia wielu osób. Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszych działań – każda pomoc ma znaczenie w budowaniu lepszej przyszłości dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Razem możemy więcej!

Prezeska Fundacji, wolontariusz Piotr Latanowicz , siostry Franczeska i Josephine, oraz młodzi animatorzy

STRONA 3.

W marcu z Fundacją “Africa Help”: od edukacji po toruńskie forum

Autor: Artur Długosz

W marcu 2024 roku, Fundacja “Africa Help” z dumą ogłasza swoje uczestnictwo w serii wyjątkowych wydarzeń edukacyjnych i społecznych, zasilając swoją misję dzielenia się wiedzą i wspieraniem potrzebujących. Prezeska Fundacji, osobiście zaangażowana w misję edukacyjną, poprowadzi zajęcia rekolekcyjne dla dzieci w szkołach podstawowych w Daszewicach, Głuszynie oraz na Osiedlu Piastowskim w Poznaniu. Ponadto, Fundacja weźmie aktywny udział w XXXI Welconomy Forum w Toruniu, prezentując swoje działania i poszukując nowych możliwości współpracy.

Szkoła Podstawowa w Daszewicach, mająca zaszczyt nosić imię Kawalerów Orderu Uśmiechu, zaprosiła Prezeskę Fundacji do prowadzenia zajęć z dziećmi 18 marca 2024 roku. Szkoła ta jest znanym ośrodkiem edukacyjnym, oferującym uczniom bogaty program naukowy i kulturalny, a jej bliskość z naturą dodatkowo wzbogaca doświadczenia edukacyjne.

Następnie, 20 marca 2024 roku, Prezeska odwiedzi Szkołę Podstawową nr 3 na Osiedlu Piastowskim w Poznaniu, która nosi imię Bolesława Krzywoustego. Szkoła ta, znajdująca się w sercu Poznania, jest miejscem, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, a uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i talentów w inspirującym otoczeniu.

Kolejnym przystankiem w marcowym cyklu rekolekcji będzie Szkoła Podstawowa w Głuszynie, która uhonorowała swojego patrona, Pawła Edmunda Strzeleckiego, zapraszając Prezeskę Fundacji na zajęcia z dziećmi 27 marca 2024 roku. Patron szkoły, znany z niezwykłych odkryć geograficznych i geologicznych, jest inspiracją dla uczniów do poznawania świata i angażowania się w pomoc innym.

Poza działaniami edukacyjnymi w szkołach, Fundacja “Africa Help” aktywnie zaangażuje się w XXXI Welconomy Forum w Toruniu, które odbędzie się w dniach 25-26 marca 2024 roku. Wydarzenie to, o znaczeniu krajowym, jest platformą dla przedsiębiorców, myślicieli i liderów społecznych do wymiany pomysłów i doświadczeń. Prezeska Fundacji wraz z wybranym wolontariuszem będą reprezentować Fundację, prezentując jej cele i działania, a także szukając nowych sposobów na realizację jej misji.

Poprzez uczestnictwo w tych wydarzeniach, Fundacja “Africa Help” podkreśla swoje zaangażowanie w edukację, promowanie wartości społecznych i humanitarnych oraz budowanie mostów współpracy. Zapraszamy do wsparcia naszej misji, aby wspólnie działać na rzecz lepszego jutra dla wszystkich.

Strona 4.

Zmieniając życie w Ugandzie: Wolontariat Misyjny

Fundacja “Africa Help” aktywnie angażuje się w wolontariat misyjny, koncentrując swoje działania na wsparciu szpitala Wanda Health Center w Mattuga, Uganda. To miejsce, zbudowane przez misję Franciszkanów i szczególnie cenione przez lokalną społeczność, związane jest z historią pierwszych męczenników afrykańskich i poznańskiej lekarki Wandy Błeńskiej, której poświęcenie dla posługi medycznej w Ugandzie stało się inspiracją dla wielu. Fundacja organizuje wolontariat dla lekarzy i pielęgniarek, którzy mogą poświęcić kilka tygodni lub miesięcy na pracę w szpitalu, oferując swoją wiedzę i umiejętności na rzecz poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców Ugandy. Wolontariusze otrzymują pełne wsparcie logistyczne i mieszkaniowe, a ich praca w szpitalu obejmuje szeroki zakres usług medycznych, od chirurgii po opiekę nad noworodkami.

Od lewej: sanitariusz, Piotr - wolontariusz, o. Łukasz, o. Wojtek i siostra lekarka

Fundacja w swojej misji wolontariackiej kładzie nacisk na bezpośrednią pomoc i edukację medyczną w Ugandzie. Zapotrzebowanie na kwalifikowanych specjalistów jest ogromne, a ich wkład ma realny wpływ na poprawę dostępu do opieki zdrowotnej w regionie. Szpital Wanda Health Center staje się symbolem nadziei dla wielu Ugandyjczyków, a wolontariat misyjny otwiera możliwość zbudowania mostu między potrzebującymi a tymi, którzy chcą pomóc. Poprzez współpracę z lokalnymi społecznościami i misjonarzami, wolontariusze “Africa Help” wnoszą nie tylko profesjonalną wiedzę medyczną, ale także ludzkie ciepło i zrozumienie, które przekraczają granice kultur i narodowości. Projekt ten jest nie tylko szansą na pomoc innym, ale również na osobisty rozwój, zdobycie unikalnych doświadczeń oraz głębsze zrozumienie globalnych wyzwań w dziedzinie zdrowia publicznego.

Na stronie Fundacji “Africa Help” znajdują się informacje dotyczące wolontariatu misyjnego, szczególnie skupiające się na wsparciu szpitala Wanda Health Center w Ugandzie. Wolontariat jest otwarty dla specjalistów medycznych, takich jak lekarze i pielęgniarki, gotowych do pracy w Ugandzie na okres od kilku tygodni do kilku miesięcy. Fundacja oferuje wsparcie logistyczne i zakwaterowanie, a wolontariusze mają możliwość pracy w różnych dziedzinach medycznych, przyczyniając się do poprawy zdrowia i życia lokalnej społeczności. Dla szczegółów, odwiedź stronę:

WOLONTARIAT MISYJNY – Fundacja „Africa Help” (ah20.org)

Redakcja: Artur Długosz

Fundacja “Africa Help”; ul. Trójpole 3A; 61-693 Poznań

 

www.ah20.org
e-mail: africahelp2019@gmail.com
tel. 606717929

nr rachunku bankowego: 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001