Kategorie
Projekty

Biuletyn 5/2023

Co słychać w "Africa Help"?

Biuletyn nr 5/2023
Maj 2023 r.

Nasi "zaadoptowani edukacyjnie" uczniowie
Kwestowaliśmy w Warszawie 

Fundacja “Africa Help” ze wsparciem Selgrosu i wolontariuszy zebrała 2300 zł na projekty w Ugandzie. Zebrane środki posłużą budowie studni w obozie uchodźców Bidi Bidi oraz wsparciu edukacji młodzieży.
Więcej na stronie
1.
 

Zbiórka w parafii pw. św. Boromeusza w Poznaniu 

Zebraliśmy niemal 5 tys. zł na projekt w Ugandzie dzięki zbiórce w parafii św. Karola Boromeusza w Poznaniu.
Więcej na stronie
2.
 

I etap budowy studni w Ugandzie za nami 

Postęp w projekcie budowy studni Fundacji “Africa Help” w obozie dla uchodźców Bidi Bidi w Ugandzie. 10 tys. USD przekazane na odwierty i wybór warstwy wodonośnej.
Więcej na stronie
3.
 

Wakacje w Afryce 

Młodzież z obozu Bidi Bidi kończy pomyślnie pierwszy semestr nauki w szkole średniej dzięki wsparciu naszych Darczyńców z Polski.
Więcej na stronie 4.
 

Fundacja "Africa Help" ze wsparciem Selgrosu i Wolontariuszy zbiera środki dla Ugandy

Autor: Artur Długosz

Od środy 26 kwietnia do soboty przed majówką, w warszawskich sklepach sieci Selgros, odbyła się zbiórka pieniędzy zorganizowana przez Fundację “Africa Help”. Dzięki współpracy z siecią handlową oraz zaangażowaniu wolontariuszy udało się zebrać 2300 zł. Zebrane środki zostaną przeznaczone na dwa projekty realizowane przez fundację w Ugandzie.

Pierwszym z projektów jest budowa studni w obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego – Bidi Bidi. Studnia ta ma na celu poprawę dostępu do wody pitnej dla mieszkańców obozu, co w znacznym stopniu wpłynie na poprawę ich warunków życia. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie: https://ah20.org/projekty/studnia-w-obozie-bidi-bidi/.

Drugi projekt, zatytułowany “Nasza szkoła, nasza przyszłość”, polega na wsparciu młodzieży z obozu Bidi Bidi, która pragnie kontynuować naukę w szkole średniej. Niestety, w obozie nie ma szkół średnich, a władze Ugandy nie mają środków na finansowanie nauki uchodźców poza obozem. Dzięki zebranym funduszom, młodzież otrzyma szansę na lepsze wykształcenie i perspektywy na przyszłość. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: https://ah20.org/projekty/nasza-szkola-nasza-przyszlosc/.

W zbiórce aktywnie uczestniczyli wolontariusze, bez których to wydarzenie nie odbyłoby się. Współpraca z młodzieżą wolontariacką była możliwa dzięki wsparciu członków Stowarzyszenia “To Help Africa” z Warszawy oraz zaangażowaniu pani Karoliny Juszczyk. Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność zespołowi Selgrosu oraz kierownikom warszawskich hal Selgros Cash&Carry za zaangażowanie w zbiórkę. Dzięki wspólnym wysiłkom udało się zebrać środki, które zostaną przeznaczone na realizację ważnych projektów w Ugandzie. Z niecierpliwością czekamy na kolejne inicjatywy i sukcesy Fundacji “Africa Help”.
Jeśli także chcesz wesprzeć działania wolontariuszy i uchodźców w Ugandzie, możesz przekazać wsparcie przez wpłaty na konto 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001 lub przez naszą stronę www.ah20.org (przycisk “Wpłać”). Każdy gest dobrej woli ma znaczenie!

STRONA 2.

Zbiórka w parafii św. Karola Boromeusza w Poznaniu

Autor: Artur Długosz

30 kwietnia w parafii pw. św. Karola Boromeusza w Poznaniu odbyła się zbiórka fundacji “Africa Help”. Nasza Prezeska, jak zwykle, osobiście opowiadała z ambony o projekcie i zbierała darowizny przed kościołem. Współpracując z miejscowymi misjonarzami, chcemy zrealizować projekt budowy studni w obozie dla uchodźców Bidi Bidi w Ugandzie. 

Dzięki zaangażowaniu parafian udało się zebrać niemal 5 tysięcy złotych, co jest dużym wsparciem dla realizacji tego projektu. Zbiórka w parafii św. Karola Boromeusza przyczyniła się do zwiększenia świadomości mieszkańców Poznania na temat sytuacji uchodźców w Ugandzie oraz potrzebie pomocy humanitarnej. 

Warto przypomnieć, że projekt budowy studni w obozie Bidi Bidi jest realizowany we współpracy z miejscowymi misjonarzami. Ojciec Andrzej Dzida oraz jego bracia z zakonu Werbistów będą odpowiedzialni za budowę i eksploatację studni. Zakon działa na tamtym terenie od lat, wspierając uchodźców i zapobiegając katastrofie humanitarnej, która może dotknąć ponad 300 tysięcy osób z tego obozu. 

Podczas zbiórki, nasza Prezeska udzielała zaciekawionym darczyńcom informacji na temat projektu oraz sposobów, w jakie mogą pomóc. Większość parafian z entuzjazmem przekazywała darowizny. 

Jesteśmy wdzięczni mieszkańcom Poznania za okazane wsparcie i życzliwość. Dzięki ich hojności, udało się zebrać środki, które pozwolą na zrealizowanie projektu w Ugandzie, przyczyniając się do poprawy warunków życia uchodźców w obozie Bidi Bidi. 

W imieniu całej fundacji “Africa Help” pragniemy serdecznie podziękować parafii św. Karola Boromeusza oraz wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do sukcesu tej zbiórki. 

Strona 3.

Kolejny etap budowy ugandyjskiej studni za nami

Autor: Anna Walkowiak

Maj 2023 przyniósł kluczowy postęp w projekcie budowy studni, prowadzonym przez Fundację “Africa Help” w obozie dla uchodźców Bidi Bidi w Ugandzie. Dzięki zebranym darowiznom, udało się przesłać 10 tys. USD, co stanowi około jedną trzecią kosztów całego projektu. Te środki umożliwią dokonanie odwiertów i wybór najlepszej warstwy wodonośnej.

Wybór warstwy wodonośnej to proces, który wymaga zarówno precyzyjnej wiedzy geologicznej, jak i ścisłego przestrzegania norm sanitarnych. Przede wszystkim, warstwa ta musi mieć odpowiednią głębokość, co zapewnia jej ochronę przed zanieczyszczeniem. Odpowiednia przepuszczalność to kolejny kluczowy czynnik, który decyduje o wydajności studni. Dodatkowo, woda z tej warstwy musi spełniać normy czystości, aby była bezpieczna dla spożycia.

Projekt jest realizowany przy współpracy z miejscowymi misjonarzami, w tym Ojcem Andrzejem Dzidą i jego braciami z zakonu Werbistów. To oni odpowiadają za nadzór nad budową studni i jej eksploatacją. Wybrali technologię, która jest nie tylko trwała, ale także tania w utrzymaniu, co jest kluczowe w kontekście wyzwań związanych z niską jakością wykonania robót i kosztami utrzymania, które często pojawiają się po zakończeniu inwestycji w Afryce.

Fundacja “Africa Help” prowadzi projekty tylko w partnerstwie z misjonarzami, którzy mają wieloletnie doświadczenie w działaniu w Afryce i dobrze znają lokalne uwarunkowania. Dzięki tej studni, setki uchodźców będą mogły skrócić czas spędzany na pozyskiwanie czystej wody, co przyczyni się do poprawy stanu ich zdrowia i higieny, a także umożliwi dalsze działania na rzecz edukacji młodzieży.

Inicjatywa ta stanowi część długofalowych działań Fundacji na rzecz poprawy sytuacji w regionie Sudanu Południowego. Mimo że obecnie ten obszar jest zbyt niebezpieczny, aby można było tam bezpośrednio pomagać, Fundacja “Africa Help” stara się wspierać uchodźców z tego kraju przebywających w Ugandzie, dając im nadzieję na powrót do ojczyzny i stwarzając nowe możliwości. Przy pomocy takich projektów jak ten, Fundacja chce przekazać mieszkańcom Ugandy przekonanie, że świat chce pomagać ludziom z tego nękanego wojnami obszaru Afryki.

Strona 4.

Wakacje w Afryce

Autorzy: Anna Walkowiak i Artur Długosz

Młodzież z obozu dla uchodźców Bidi Bidi w Ugandzie, uczestnicząca w projekcie “Adopcja edukacyjna” prowadzonym przez Fundację “Africa Help”, zakończyła pierwszy semestr nauki w szkole średniej. Przed nimi teraz trzy tygodnie zasłużonego odpoczynku. 

Taka możliwość kontynuowania edukacji jest dla nich bezcenna. W obozie Bidi Bidi nie ma zapewnionych darmowych szkół średnich. Mimo że obóz istnieje już od 2016 roku, jego status tymczasowy nie przewidywał tak długotrwałego istnienia, ani potrzeby umożliwienia młodzieży dalszej nauki poza szkołami podstawowymi. 

Darczyńcy z Polski, w szczególności z poznańskich parafii, odegrali kluczową rolę w umożliwieniu tym młodym ludziom kształcenia na wyższym poziomie. Bez tego wsparcia, perspektywa kontynuowania nauki byłaby dla nich nieosiągalna. 

Edukacja jest jednym z największych wyzwań w Ugandzie, kraju przyjmującym setki tysięcy uchodźców. Rząd Ugandy słynie z liberalnej polityki wobec uchodźców, dając im prawo do pracy, do korzystania z usług publicznych i do integracji z lokalną społecznością. 

Jednak ta polityka spotyka się z rzeczywistością kraju, gdzie powszechna bieda często ogranicza dostęp do tych dobrodziejstw, zarówno dla uchodźców, jak i dla samych mieszkańców Ugandy. Uchodźcy i lokalni mieszkańcy często stają się konkurentami w codziennych zmaganiach o zasoby. 

Mimo tych wyzwań, młodzież z obozu Bidi Bidi pokazała, że z odpowiednim wsparciem, możliwe jest przekształcenie sytuacji uchodźcy w sukces edukacyjny. Te młode osoby, które zakończyły pomyślnie pierwszy semestr, są dowodem na to, że wsparcie ze strony Fundacji “Africa Help” i jej darczyńców ma realny, pozytywny wpływ na ich życie.

Redakcja: Artur Długosz

Fundacja “Africa Help”; ul. Trójpole 3A; 61-693 Poznań

 

www.ah20.org

e-mail: africahelp2019@gmail.com

tel. 606717929

nr rachunku bankowego: 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001

Kategorie
Projekty

Biuletyn 4/2023

Co słychać w "Africa Help"?

Kwiecień 2023

Nr 4/2023

Biuletyn
JESTEŚMY OPP WPISZ NAS
W SWÓJ PIT!
KRS:0000669457

Trójka naszych wolontariuszek na zbiórce w Selgros Cash&Carry

Nasi Wolontariusze działają

Zorganizowaliśmy zbiórkę przedświąteczną w sklepie Selgros Cash&Carry w Poznaniu. Młodzież licealna i z ostatniej klasy szkoły podstawowej zbierała fundusze na budowę studni w obozie dla uchodźców w Ugandzie, jednocześnie ucząc się o wartości wolontariatu i szerzeniu dobra.

str. 1

Działamy też w Toruniu

W tym roku po raz pierwszy uczestniczyliśmy w konferencji WELCONOMY. Dzięki uprzejmości organizatorów i staraniom naszych Wolontariuszy – Państwa Juszczyk, mogliśmy prezentować uczestnikom konferencji naszą działalność i zbierać datki.

str. 2.

Kolejne akcje i pozyskane  wsparcie

Pozyskaliśmy już USG do Punktu Medycznego w Oltotoi. Dzięki darczyńcom kolejne dzieci mogą z nadzieją spoglądać w najbliższą przyszłość. Mają opłacony kolejny rok nauki w Ugandzie. Kolejna zbiórka w Parafii pw. Św. Rodziny – 23 kwietnia.

str. 3. i 4.

Autor: Artur Długosz

Nasi Wolontariusze działają!

W ostatni weekend przed Świętami Wielkanocnymi odbyła się przedświąteczna zbiórka pieniędzy zorganizowana przez Fundację “Africa Help” przy wsparciu Selgros Cash&Carry. Wydarzenie odbyło się w sklepie Selgros przy ul. Zamenhofa 133 w Poznaniu, w dniach od 5 do 7 kwietnia. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem szczegółami tej inicjatywy.

W zbiórkę zaangażowali się młodzi ludzie – uczniowie liceów oraz ostatnich klas szkół podstawowych, którzy poświęcili swój czas i energię, aby zebrać pieniądze na szczytny cel – budowę studni w obozie dla uchodźców w Bidi Bidi w Ugandzie. To wielkie serce i poświęcenie tych młodych ludzi pozwoliło zebrać niemal 2 tys. złotych!

Fundacja “Africa Help” jest niezmiernie wdzięczna nie tylko za zaangażowanie młodzieży, ale także za wsparcie ze strony Selgros. Dzięki uprzejmości Selgros Cash&Carry, firma udostępniła swoją halę handlową, gdzie wolontariusze mogli zbierać datki w ciepłych warunkach. Pracownicy Selgros znaleźli też czas, aby zapewnić opiekę nad młodzieżą podczas zbiórki oraz zafundować im ciepłe posiłki, co było szczególnie ważne w zimne i deszczowe dni.

Nasz cel był szczytny, ale nie możemy zapomnieć o trudnej sytuacji uchodźców w obozie w Bidi Bidi. Cieszymy się, że młodzi wolontariusze mogli pomóc swoim rówieśnikom z obozu, którzy obecnie jeszcze muszą nosić wodę i stać w kolejkach po nią. Dzięki studni będą mieli łatwiej.

Chcielibyśmy też podziękować rodzicom i opiekunom uczniów, którzy nie tylko popierali swoje dzieci, ale także poświęcili swój czas i energię, aby pomóc w organizacji zbiórki.

Dzięki inicjatywie młodzieży, uprzejmości Selgros oraz wsparciu rodziców, udało się zebrać niemal 2 tys. złotych, które zostaną przeznaczone na budowę studni w obozie dla uchodźców w Bidi Bidi w Ugandzie. Fundacja “Africa Help” dziękuje wszystkim zaangażowanym, którzy pomogli w osiągnięciu tego szczytnego celu.

Jeśli także chcesz wesprzeć działania wolontariuszy i uchodźców w Ugandzie, możesz przekazać 1,5% swojego podatku, wpisując w polu “KRS” numer 0000669457 i nazwę Fundacji “Africa Help”. Liczymy na Państwa wsparcie przez wpłaty na konto 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001 lub przez nasza stronę www.ah20.org (przycisk “Wpłać”). Każdy gest dobrej woli ma znaczenie!

STRONA 2.

Prezes Anna Walkowiak z Karoliną Juszczyk na stoisku Fundacji w trakcie Welconomy 2023.

Fundacja na konferencji WELCONOMY

W dniach 3-4 kwietnia 2023 roku odbyła się trzydziesta, jubileuszowa edycja konferencji Welconomy w Toruniu, której głównym przesłaniem było “Umieć rozmawiać”. Wydarzenie to zbiegło się ze szczególną rocznicą – 550. urodzinami Wielkiego Astronoma Mikołaja Kopernika, którego myśli i odkrycia wpłynęły na rozwój nauki i technologii na całym świecie.

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie “Integracja i Współpraca”, a jednym z uczestników wydarzenia była również Prezeska Fundacji “Africa Help”. Dzięki staraniom Państwa Karoliny i Grzegorza Juszczyk, Fundacja miała możliwość wzięcia udziału w konferencji i zaprezentowania swoich działań związanych z pomaganiem w Afryce.

Od czasu łódzkiej konferencji “Afryka – niewykorzystany potencjał” w październiku ubiegłego roku, Państwo Juszczyk aktywnie wspierają działania Fundacji, pomagając m.in. w zorganizowaniu stoiska na konferencji Welconomy. Ich starania przyczyniły się do pozyskania nowych darczyńców i poszerzenia grona osób zapoznanych z zakresem pomocy, jakiej Fundacja udziela w Afryce.

Podczas konferencji dyskutowano pod hasłem “O obrotach rzeczywistości społecznej…”, co pozwoliło na refleksję nad aktualnymi problemami społecznymi i ich rozwiązywaniem. Fundacja “Africa Help” miała okazję zaprezentować swoje rozwiązania i pomysły na przeciwdziałanie ubóstwu, chorobom i brakowi dostępu do edukacji w Afryce.

Działania Fundacji “Africa Help” obejmują m.in. organizację zbiórek pieniężnych, które pozwalają na budowę studni i punktów medycznych. Pomagają również w opłacaniu szkół, w których dzieci mogą zdobywać edukację i rozwijać swoje talenty. Planowane jest wsparcie rozwoju drobnych biznesów, co pozwoli w zwiększeniu szans na zatrudnienie i poprawę jakości życia lokalnej społeczności.

Udział w konferencji Welconomy był dla Fundacji “Africa Help” ważnym krokiem w promowaniu swojej działalności oraz poszerzeniu grona osób zainteresowanych i chętnych do pomocy. Dzięki temu wydarzeniu udało się przekazać wiele cennych informacji oraz nawiązać nowe kontakty, które pozwolą na dalszy rozwój działań Fundacji i realizację celów związanych z pomaganiem w Afryce.

STRONA 3.

Adopcja Edukacyjna - zbiórki i piękne obrazy

Dzięki akcji adopcji edukacyjnej, wielkiemu sercu naszych Darczyńców i koordynacji działań przez siostrę Franczeskę, grupa młodzieży z obozu dla uchodźców może kontynuować naukę w tym roku. Przypomnijmy. Bezpłatna nauka dla dzieci w obozie, kończy się na szkole podstawowej. Bez względu na ich talent, starania i osiągnięte w szkole podstawowej wyniki, bez pieniędzy na ten cel nie mogą iść do szkoły średniej. Nasz wspólny z siostrą Franczeską z Ugandy projekt, zakłada namówienie darczyńców w Polsce na „adoptowanie” tych dzieci na czas edukacji. Darczyńcy finansują dzieciom określony czas nauki. Fundacja zbiera i przekazuje środki do Ugandy gdzie pod czujnym okiem sióstr zakonnych są one przeznaczane na opłacenie internatów, pomocy szkolnych, mundurków czy czesnego. Dzieci wytypowane są na podstawie osiągnięć w nauce i sytuacji rodzinnej. W tym roku wszystkie wytypowane dzieci podjęły naukę dzięki darom z Polski. Adopcja edukacyjna się sprawdza. Ofiarność darczyńców jest wzruszająca. 23 kwietnia po raz już trzeci, Proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny zgodził się poprzeć zbiórkę wśród tamtejszych wiernych. W kościele będzie można usłyszeć podczas Mszy Świętych, informacje o działaniach naszej Fundacji, a przed wejściem do kościoła spotkać i porozmawiać na ten temat. Tradycyjnie już – osobiście kwestuję i spotykam się z darczyńcami. Serdecznie dziękujemy za to wielkie serce i wspieranie dzieci, by mogły rozwijać się w Afryce w nadziei na koniec wojny w ich kraju i jego odbudowę. Wykształcenie, to czasem jedyny uczciwy ratunek przed biedą wielopokoleniową. Mamy taki pomysł żeby pozyskiwać środki na ten cel dzięki przekazywaniu za dary obrazów. Otrzymaliśmy je z Tanzanii, od artysty, który w ten sposób chciał wesprzeć nasze działania. Zapraszamy serdecznie do pytania o obrazy i kontakt w tej sprawie. To piękne, kolorowe, afrykańskie ręcznie wykonane obrazki. Ich dużą wartością jest sposób i miejsce powstania. Zostały one profesjonalne oprawione przez naszych darczyńców – firmę ZiM art z Poznania. Ozdobią każde wnętrze i mogą być pięknym, egzotycznym prezentem.

Autor: Anna Walkowiak

Strona 4.

Autorzy: Anna Walkowiak i Artur Długosz

Otwarcie Punktu Medycznego - kolejny krok za nami

Poglądowe zdjęcie USG jaki przekazała Politechnika Poznańska
Budynek Punktu Medycznego w Oltotoi

Ochrona zdrowia w Tanzanii jest bardzo trudna. Dostęp do lekarzy i leków jest ograniczony, a wielu ludzi wciąż korzysta z tradycyjnych metod leczenia. Wiele osób ma problem z dotarciem do placówek medycznych ze względu na brak transportu. W rezultacie wielu pacjentów po prostu nie otrzymuje potrzebnej opieki medycznej, co powoduje zwiększenie śmiertelności wśród ludności.

Tym bardziej cieszy nas pozyskanie od Politechniki Poznańskiej daru w postaci aparatu ultrasonograficznego HS-2000. Przeznaczymy to urządzenie do wyposażenia naszego Punktu medycznego w Oltotoi gdzie przyszłe mamy masajskie, będą mogły być dzięki niemu diagnozowane.
Masajowie to jedna z największych grup etnicznych w Tanzanii. Ich umieralność jest szczególnie wysoka z powodu braku dostępu do opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarach wiejskich. Wiele rodzin Masajskich mieszka w trudno dostępnych rejonach i nie ma dostępu do podstawowych usług medycznych. Brakuje też wiedzy na temat higieny i zdrowia, co prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych.

Fundacja “Africa Help” jest świadoma sytuacji w Tanzanii i stara się pomóc. Wybudowaliśmy Punkt Medyczny dla okolicznej ludności, głównie Masajów, na terenie działania misji katolickiej Księdza Marka Gizickiego w Oltotoi. Punkt oferuje podstawową opiekę zdrowotną, a także edukację w zakresie higieny i zdrowia. USG jest wspaniałym darem i kolejnym krokiem do pełnego uruchomienia naszej małej „kliniki”. Przed nami kolejne wyzwanie – dostarczenie sprzętu do Tanzanii. Będziemy szukać najbardziej oszczędnego, legalnego i bezpiecznego sposobu przetransportowania sprzętu tak, żeby dotarł w pełnej sprawności na miejsce. Wciąż liczymy na Państwa wsparcie poprzez przekazywanie 1,5% podatku z PIT na rzecz Fundacji “Africa Help” przez podanie w polu “KRS” formularza PIT numeru KRS 0000669457. Każda kwota, która zostanie przekazana na rzecz Fundacji, pomoże w dalszej pracy na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej w Tanzanii. Dlatego zachęcamy do wpłat na konto Fundacji “Africa Help”: 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001.

Redakcja: Artur Długosz

Fundacja “Africa Help”; ul. Trójpole 3A; 61-693 Poznań

WPISZ W PIT KRS:0000669457
I PODARUJ DZIECIOM AFRYKI SWOJE 1,5%

www.ah20.org

e-mail: africahelp2019@gmail.com

tel. 606717929

nr rachunku bankowego: 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001