Co słychać w "Africa Help"

Biuletyn nr 3/2024
maj 2024 r.

Prezeska Fundacji z nauczycielkami w Szkole Podstawowej w Głuszynie
Zdrowie w Afryce
na Konferencji Welconomy

Na konferencji Welconomy w Toruniu, podkreśliliśmy potrzebę poprawy dostępu do opieki zdrowotnej
w Tanzanii.

 Więcej na stronie 1.

Z Serca Głuszyny:
Zbiórka na Rzecz Afryki

W Parafii w Głuszynie odbyła się zbiórka fundacji na budowę studni w Ugandzie.

 Więcej na stronie 2.

Odnowiony: Powrót Ks. misjonarza do Tanzanii

Po leczeniu w Polsce, ksiądz wrócił do Tanzanii, aby kontynuować wsparcie dla naszych projektów
z odnowioną energią.

Więcej na stronie 3.

Inspiracja i Edukacja: Rekolekcje Misyjne

Fundacja prowadzi rekolekcje misyjne
w polskich szkołach, ucząc uczniów o życiu ich rówieśników w Afryce

Więcej na stronie 4. 

"Africa Help" promuje zdrowie w Afryce na Konferencji Welconomy

Autor: Artur Długosz

Fundacja “Africa Help” nieustannie dąży do poprawy warunków życia i zdrowia w najbardziej potrzebujących regionach Afryki. Ostatnio prezeska Fundacji wraz z Piotrem Latanowiczem, aktywnym wolontariuszem misyjnym, wzięli udział w konferencji Welconomy w Toruniu, aby promować działania fundacji i szukać nowych możliwości współpracy.
Podczas konferencji, prezeska wygłosiła prelekcję na panelu “One Health”, skupiając się na zdrowiu i dostępie do opieki medycznej w Tanzanii, ze szczególnym uwzględnieniem opieki okołoporodowej. Zwróciła uwagę na problem braku dostępu do czystej wody i jego wpływ na zdrowie ludzi, co prowadzi do chorób zakaźnych i wysokiej śmiertelności noworodków​​.
W panelu dyskusyjnym obok prezeski uczestniczył także prof. dr hab. nauk medycznych Piotr Skarżyński ze światowego centrum słuchu w Kajetanach, który zadeklarował chęć udziału w wolontariacie misyjnym organizowanym przez “Africa Help” w szpitalu w Mattudze u ojców Franciszkanów. Profesor Skarżyński planuje przeprowadzić przesiewowe badania słuchu i wykonać proste zabiegi medyczne, które są niezbędne dla miejscowej ludności. Jego doświadczenie i zaangażowanie są ogromnym wsparciem dla działań Fundacji i przyczyniają się do poprawy zdrowia w regionie​​.
Piotr Latanowicz jako wolontariusz misyjny miał za zadanie dokumentować wydarzenie oraz dzielić się z uczestnikami informacjami o działaniach Fundacji.
Zachęcamy do wsparcia naszych działań. Każdy wkład, finansowy czy rzeczowy, przyczynia się do poprawy jakości życia w Tanzanii i innych regionach. Wesprzyj Fundację “Africa Help” i pomóż nam kontynuować misję poprawy zdrowia i życia mieszkańców Afryki.

Welconomy 2024 panel dyskusyjny
Prezeska Fundacji z jednym z prelegentów dr Grzegorzem Juszczykiem

Głos nadziei: Zbiórka parafialna w Głuszynie wspiera uchodźców

Autorka: Anna Walkowiak

Ostatnio miałam przyjemność uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu, które odbyło się w Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Poznaniu, dokładniej w dzielnicy Głuszyna. To miejsce, które tętni życiem wspólnotowym i jest głęboko zaangażowane w działalność charytatywną. Ksiądz Proboszcz Jan Ciesiółka, z którym miałam przyjemność współpracować, wykazał się niezwykłą otwartością i gościnnością, pozwalając mi nie tylko mówić do parafian podczas niedzielnych mszy, ale także włączając moje wystąpienie w część homilii.
Podczas mszy opowiadałam o naszej misji w Fundacji “Africa Help” i o trudnych warunkach, w jakich żyją uchodźcy z Sudanu Południowego w obozie Bidi Bidi. Rozmawiałam o znaczeniu rozwijającego się chrześcijaństwa w obozie, gdzie wiara staje się opoką dla wielu, którzy stracili wszystko. Opisałam, jak nasi misjonarze pracują z dziećmi, często sierotami wojennymi, dając im nadzieję przez edukację i szansę na lepszą przyszłość.
Wspomniałam, jak dzięki funduszom zbieranym przez naszą fundację, te dzieci mają szansę na kontynuację nauki w szkole średniej, a marzeniem jest, aby mogły zdobyć wykształcenie wyższe, znaleźć pracę i wyrwać się z biedy. Dzięki wsparciu darczyńców, jak również parafian z Głuszyny, możemy pomagać tym dzieciom osiągnąć te marzenia.
Reakcja zebranych była niezwykle wzruszająca i motywująca. Ludzie w Głuszynie pokazali swoje wielkie serca, gotowość do pomocy i zaangażowanie w działalność misyjną, co jeszcze bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu, że nasza praca ma sens. Wspólnie z parafią św. Jakuba Większego Apostoła i ks. Janem Ciesiółką, mamy nadzieję na dalsze projekty i inicjatywy, które będą wspierać nasze działania w Afryce.
Parafia w Głuszynie to miejsce, które od zawsze stanowiło ważny punkt na mapie duchowej Poznania, założone w 1981 roku, służące jako duchowe centrum dla lokalnej społeczności. To tutaj, w sercu Poznania, parafianie łączą siły, by wspierać nie tylko siebie nawzajem, ale i tych, którzy są w potrzebie na całym świecie. Więcej informacji o parafii można znaleźć na stronie: https://www.jakubapostol.archpoznan.pl/

Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła w Poznaniu – Głuszynie fot.:https://www.jakubapostol.archpoznan.pl/
Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła w Poznaniu – Głuszynie fot.:https://www.jakubapostol.archpoznan.pl/

STRONA 3.

Odnowiony nie tylko duchem: Powrót Księdza Marka do Tanzanii

Autor: Artur Długosz

W ostatnich miesiącach, Fundacja “Africa Help” miała okazję gościć w Polsce jednego z najbardziej zaangażowanych w jej działania misjonarzy, księdza Marka Gizickiego z Tanzanii, który jest jednocześnie opiekunem naszych działań w tym kraju. Jego wizyta w Polsce była związana
z koniecznością przeprowadzenia serii zabiegów medycznych oraz rehabilitacji, niezbędnych do odzyskania pełni zdrowia nadszarpniętego trudami pracy w Afryce.
Ksiądz misjonarz, którego praca
i oddanie dla społeczności w Tanzanii jest dobrze znane i cenione przez wszystkich członków i współpracowników Fundacji, przybył do naszego kraju kilka miesięcy temu. Mimo konieczności przejścia przez trudny okres leczenia, jego duch nie został złamany, a determinacja do pomocy innym pozostała niewzruszona. Z humorem
i dobrym nastawieniem przetrwał ten czas.

Ks. Marek tuż po zabiegu w szpitalu
Ks. Marek tuż po zabiegu w szpitalu

Podczas pobytu w Polsce, ksiądz odwiedził także siedzibę Fundacji w Poznaniu, gdzie mieliśmy okazję do serii osobistych i wzruszających rozmów. Jego wizyta była pełna dobrej energii, wzajemnej wymiany doświadczeń i nowych planów. Ksiądz zapewnił, że mimo wyzwań zdrowotnych, jest gotów kontynuować współpracę i dalej angażować się
w działalność misyjną oraz projekty Fundacji.
Obecnie ksiądz już powrócił do Tanzanii, gdzie z nową energią podejmuje się kolejnych wyzwań. Jednym z najważniejszych obecnych projektów jest planowanie i wdrażanie zabezpieczeń dla kliniki, która narażona jest na różnorodne zagrożenia – od dzikiej przyrody, takiej jak słonie i stada bydła, po niefrasobliwość ludzką. Jego praca w Tanzanii jest nieoceniona, zwłaszcza w kontekście poprawy infrastruktury medycznej i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz personelowi kliniki.
Dzięki swojemu zaangażowaniu i poświęceniu, ksiądz nie tylko pomaga w rozwoju lokalnej społeczności, ale również staje się mostem łączącym różne kultury
i narody w wspólnym celu – pomocy humanitarnej i budowie lepszego jutra dla najbardziej potrzebujących.
Fundacja “Africa Help” z radością patrzy na działania i projekty realizowane przez księdza
w Tanzanii i jest niezmiernie wdzięczna za jego trud, pasję i nieustające poświęcenie. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą wspierać nasze inicjatywy, do dołączenia do grona darczyńców i wolontariuszy. Razem możemy dokonać znacznie więcej.

Strona 4.

Inspiracja i Edukacja: Rekolekcje Misyjne w Polskich Szkolach

W marcu 2024 roku, Fundacja “Africa Help” zainicjowała serię rekolekcji misyjnych w polskich szkołach, mających na celu edukację i wzrost świadomości młodzieży na temat wyzwań, z jakimi borykają się ich rówieśnicy w afrykańskich obozach dla uchodźców. Prowadzącą zajęcia była Prezeska Fundacji, która dzieliła się swoimi doświadczeniami i wiedzą z uczniami kilku wybranych placówek edukacyjnych.

Pierwszym przystankiem w tej edukacyjnej podróży była Szkoła Podstawowa w Daszewicach, nosząca zaszczytne imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. Podczas zajęć, które odbyły się 18 marca br., Prezeska opowiedziała o trudnych warunkach życia w obozie Bidi Bidi w Ugandzie, gdzie brak dostępu do podstawowych usług takich jak czysta woda znacząco obniża jakość życia mieszkańców. Inspirując się tym, dyrektorka szkoły zaproponowała organizację szkolnej zbiórki na rzecz budowy studni w tym obozie.

20 marca Prezeska odwiedziła Szkołę Podstawową nr 3 na Osiedlu Piastowskim w Poznaniu, imienia Bolesława Krzywoustego. W trakcie rekolekcji skupiła się na roli, jaką religia chrześcijańska odgrywa w życiu Sudańczyków, oraz opisała ich sposób przeżywania Wielkiego Postu. Podkreślała wagę nadziei i wiary w życiu uchodźców, którzy uciekli przed wojną domową.

Ostatnie spotkanie miało miejsce 27 marca br. w Szkole Podstawowej w Głuszynie. Prezeska zwróciła uwagę na znaczenie edukacji, która umożliwia dzieciom z obozów wyjście poza ograniczenia narzucone przez trudne warunki życiowe, oraz żywe chrześcijaństwo, którego przejawem są wielogodzinne msze święte. Wierni aktywnie w nich uczestniczą poprzez taniec i śpiew.

Podczas każdego z tych spotkań, Prezeska również demonstrowała grę na adungu, tradycyjnym afrykańskim instrumencie, oraz opowiadała o zwyczajach Masajów, co pozwoliło uczniom lepiej zrozumieć i poczuć kulturę Afryki. Dzięki tym rekolekcjom, młodzież miała okazję nie tylko zgłębić wiedzę o Afryce, ale też zrozumieć, jak mogą przyczynić się do poprawy życia swoich rówieśników na innym kontynencie. Fundacja “Africa Help” kontynuuje swoją misję edukacyjną, wierząc, że młode pokolenie może zrobić różnicę na skalę globalną.

Rekolekcje w SP w Głuszynie

Redakcja: Artur Długosz

Fundacja “Africa Help” ul. Nowowiejskiego 52/4; 61-734 Poznań
KRS:0000669457

 

www.ah20.org
e-mail: africahelp@ah20.org
tel. 606717929

nr rachunku bankowego: 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001

Podziel się: