Ruszamy z nowym projektem!

Nasz język - nasze uprzedzenia. Jak nie ranić słowami i uwierzyć w prawa człowieka

Spotykając się z mową nienawiści i stosując ją często sami nieświadomie, mamy problem z rozpoznaniem, co zrobić w sytuacji, gdy staniemy się przypadkowym świadkiem takiego incydentu. Edukacja w zakresie wrażliwości społecznej na takie zdarzenia jest kluczowa dla reakcji mieszkańców Poznania, w obliczu przypadków incydentów mowy nienawiści. W przeprowadzonych warsztatach wyjaśnimy: czym jest mowa nienawiści, które z wypowiedzi stanowią przestępstwo, a które są niepenalizowanym problemem społecznym. Zaprezentujemy przypadki dyskryminacji w formie mowy nienawiści, w odniesieniu do wydanych grup społecznych narażonych na dyskryminację, jakie ona wyzwala emocje i w jaki oraz jak może doprowadzić do popełnienia przestępstwa. Dalej idącą konsekwencją unikania zwrotów stygmatyzujących jest akceptacja różnorodności i dostrzeżenie w pierwszej kolejności człowieka potem jego cech. W szczególności chcemy włączyć w warsztaty młodzież licealną i studencką, wśród której według raportu z badań przemocy werbalnej Mowa nienawiści, mowa pogardy opracowanego przez Fundację Batorego z 2017r. *

*źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/prezentacja-raportu-mowa-pogardy-mowa-nienawisci.

Podziel się: