Kategorie
Uncategorized

Zaczynamy w Tanzanii!

Rozpoczęliśmy projekt rozwojowy dla wiosek Rogoyeti, Oltotoi Misheni, Oltepes, dystrykt Kiteto,region Manyara – w Tanzanii.

Projekt budowy infrastruktury wodno-sanitarnej w Tanzanii zakłada następujące etapy:

  1. Wykonanie badań hydrologicznych w porze suchej (pierwsza połowa listopada 2020 r.) – podstawowe czynności jakie należy wykonać, to znalezienie w Tanzanii firmy, która badania takie przeprowadzi. Na szczęście na miejscu – w samym sercu buszu mieszka ksiądz Marek, który od wielu lat działa na rzecz ludności miejscowej tj. ludności masajskiej. Polityka rządu, a tak naprawdę jej niedociągnięcia i brak zwrócenia uwagi na los mieszkańców najuboższych terenów, doprowadza do jeszcze cięższej sytuacji Masajów i innych mieszkańców tego regionu. Brakuje dla nich wsparcia głównie dlatego, że nie chcą oni zrezygnować ze swej odmienności kulturowej m.in nie chcą porzucić hodowli i przejść na rolnictwo, które obecnie jest promowane przez tanzański rząd. Rozwój rolnictwa doprowadził do wycinania drzew na rzecz pól uprawnych tym samym osuszając teren i zmniejszając naturalne „przechowywanie” wody przez roślinność. W efekcie brak czystej pitnej wody stał się jeszcze większym problemem, choć był nim zawsze. Ksiądz Marek wraz z nami chce pomóc Masajom przetrwać w tych trudnych dla nich warunkach. Chcemy również nie dopuścić do walk o wodę, które mogą się rozpocząć, tak jak to miało miejsce w innych rejonach Afryki gdzie działo się podobnie – interes rolników był sprzeczny z interesem ludności koczowniczej.
  2. Kolejnym krokiem będzie wytypowanie i wynajęcie firmy, która dokona odwiertów. Z uwagi na specyfikę regionu i nasze obawy przed nieuczciwymi wykonawcami, chcemy wykorzystać firmy lokalne z tego rejonu, które już współpracowały z misjami i innymi organizacjami pozarządowymi z Europy.
  3. Następny trzeci etap, to już stworzenie ujęcia wody. W ten sposób uda się zaopatrzyć wioski w wodę. W społeczności masajskiej kobiety pełną rolę opiekunek domu. One także odpowiedzialne są za dostarczenie wody do gospodarstwa domowego. Ażeby każdy mieszkaniec wioski dbał o wspólne dobro chcemy, aby kobiety opiekowały się właśnie naszymi studniami. Będą dbały, aby studnia nie uległa zniszczeniu. Ochroną dla nich będą wszyscy mieszkańcy wiosek, którym zależeć będzie na dostarczaniu wody do każdej rodziny, aby nie było zatargów. Problem ten jest jednym z największych występujących tam, gdyż uzdatniona woda jest kosztowna i brakuje jej praktycznie wszędzie.
  4. Dalszym etapem rozwoju wiosek w tym dystrykcie będzie stworzenie punktu medyczno- sanitarnego, do którego każdy będzie mógł przyjść po pierwszą pomoc medyczną.

Nasi Darczyńcy!

Prosimy wpłacajcie datki w dowolny sposób platformę siepomaga.pl, przelewem  oraz bezpośrednio przez PAY PAL lub na konto fundacji podane na naszej stronie.

Projekt rozpoczynamy już teraz – pierwsza podróż do pracy w Tanzanii już w listopadzie! Bez Waszego wsparcia działania będą bardzo trudne i powolne, a czasami daremne. Przerwanie budowy w połowie. Nieukończenie dzieła, doprowadzi do jego niszczenia i konieczności nowego rozpoczynania. Jeśli mieszkańcy zobaczą efekty, zyskają nadzieję i z większą chęcią będą wspierać nas w kolejnych działaniach. Ale powinny być to efekty widoczne, namacalne i działające. Przyłączcie się do nas i zmieniajmy życie tych ludzi by mogli istnieć godnie tam u siebie. W swojej tradycji i pokojowo. Jeżeli macie chęć działania i pomocy w inny sposób niż datek – skontaktujcie się z nami. To też jest dla nas ważne. Pomysły mamy, ale potrzebujemy działania i wprowadzania ich w życie. Zróbmy to razem!,