Kategorie
Projekty

Biuletyn 1/2023

Co słychać w "Africa Help"?

Grudzień 2022
Styczeń 2023

Nr 1/2023

Biuletyn
Dzieci-uchodźcy. Obóz Bidi Bidi w Ugandzie
Uganda Bidi Bidi Settlement
Budowa studni c.d.

Przypominamy o naszym projekcie budowy studni w obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego w Bidi Bidi (Uganda). Utworzyliśmy zbiórkę na www.siepomaga.pl/wybudujmy-studnie. Kwota do zebrania jest duża, bo aż 30.000,00 USD. Ale zdrowie dzieciaków z obozu jest dla nas najważniejsze. W tamtym miejscu, zapewni im je jedynie czysta woda.

str. 3

Ciagle poszukujemy chetnych do wsparcia edukacji ponadpodstawowej dzieci z obozu

Dzieci i młodzież w obozie Bidi Bidi stanowią 85% uchodźców. Nie mają rodziców (zginęli podczas wojny w Sudanie Pd.). Nie mają też perspektyw na powrót do kraju (ciągle trwa wojna), ani na edukację w szkole średniej (brak szkół średnich w obozie).

str. 1. i 2.

Rok 2022 dobiegł końca
Raport z działań fundacji

Kolejny rok działań za nami. Przedstawiamy skrótowo co działo sie w Fundacji w minionym roku 2022.

str. 4

Autor: Anna Walkowiak

Edukacja – szkoła średnia dla naszych podopiecznych

Już w poprzednim numerze podawaliśmy, jak ogromnym problemem jest brak szkół średnich w obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego.
Obóz w 85% składa się z osieroconych dzieci i młodzieży. Liczy łącznie 300 tysięcy mieszkańców i jest podzielony na 5 zon. W każdej z nich jest kilka szkół podstawowych, jednak nie ma szkół średnich. Warunki w szkole podstawowej są ciężkie. W jednej klasie bywa po 300 uczniów! Dlatego postanowiliśmy poszukać darczyńców chętnych do sfinansowania edukacji pięciorga dzieci w szkole ponadpodstawowej. Każdy z tych nastolatków ma dobre wyniki ze szkoły podstawowej. Wybraliśmy ich na podstawie kryteriów: wyniki w nauce oraz sytuacja rodzinna. Za naszymi podopiecznymi kryją się dramatyczne historie. Każdy z nich przeżył ucieczkę przed wojną domową do obozu w Ugandzie, kryjąc się nieraz tygodniami po lasach, śmierć swoich bliskich i wiele innych koszmarów.

KONTYNUACJA NA STR. 2.

Na zdjęciu: Jsuph, Viola, Wiktoria, Wani, Hariett i Robert- nasi podopieczni i Seth

STRONA 2.

Hariett Nakato, ur. 2006 r., pochodzi z Sudanu Pd. Do obozu trafiła w 2016, kiedy rozpoczęła się wojna domowa. Rodzice nie żyją, przyjechała z do obozu z kuzynem i jego żoną. Od przyjazdu pełni rolę opiekunki do dziecka, pomocy domowej. Jeżeli nie zdąży wykonać swoich licznych obowiązków, tego dnia nie dostaje jeść. Marzy o tym, by zostać pielęgniarką. Marzy o możliwości pójścia do szkoły średniej.

Wiktoria Dawa, ur. 2006 r., pochodzi z Sudanu Pd. Do obozu trafiła w 2016, kiedy rozpoczęła się wojna domowa. Ojciec nie żyje, a mama wyszła ponownie za mąż i oddała córkę. Viktoria jest pod opieką chorej babci. Ma jeszcze siostrę, którą się opiekuje. Po lekcjach pracuje w domu do późna. Boi się co będzie, gdy babcia umrze. Marzy o tym by zostać pielęgniarką.

Viola Alingi, ur. 2007 r. Pochodzi z Sudanu Pd. Jej rodzice nie mieszkają razem. Matki nie widziała od 8 lat. Nie wie, gdzie przebywa i czy żyje. Mieszka z ojcem, jego żoną i trójką ich dzieci. Otrzymuje posiłek w ciągu dnia od macochy, gdy uda się jej sprzedać część obozowego przydziału żywności po wyższej cenie. W przyszłości chciałaby być pielęgniarką.

Wani Jackson, ur. 2006r. Pochodzi z Sudanu Pd. Uciekł do Ugandy wraz z matką i trojgiem rodzeństwa w 2016 r. zaraz po wybuchu wojny. Ojciec został w Sudanie Pd. Jego los nie jest znany. Matka nie jest w stanie ich utrzymać. Wani stara się podejmować jakąkolwiek pracę w obozie. W przyszłości chciałby być księdzem.

Joseph Juka ur. 2006 r., w Sudanie Pd. Uciekł z mamą do Ugandy w 2016 r. Mieszka z mamą. Ojciec został w Sudanie Pd. Są zdani na siebie. Chciałby zostać lekarzem.

KONTYNUACJA ZE STR 1.

Wiktorii, Hariett, Violi, Vaniemu i Josephowi pomaga siostra Franczeska ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Wspiera ich także poprzez dożywianie, gdyż w obozie brakuje jedzenia. Żyją tylko dzięki pomocy organizacji pozarządowych i misjonarzy, którzy przywożą odzież lub paczki z żywnością. Edukacja to jedyna możliwość wyrwania się z obozu i rozpoczęcia normalnego życia. W obozie nie ma pracy. Z obozu wydostać się nie mogą, chyba że do Sudanu Pd. Ale tam trwa krwawa wojna domowa. Koszt edukacji w szkole ponadpodstawowej w szkole z internatem w Ugandzie wynosi około 50 USD miesięcznie. Mają podobne marzenia: chcą zostać, lekarzami, pielęgniarkami lub duchownymi, gdyż jako dzieci-uchodźcy nie widziały innych zawodów. Tam, gdzie się wychowują funkcjonują głównie trzy rodzaje organizacji: szpitale, szkoły i kaplice. Siostra Franczeska znalazła odpowiednią szkołę, teraz szukamy osób chętnych do sfinansowania czasu nauki każdego z dzieci. Obok zdjęcia dzieci i ich krótkie historie życia.

 

Autor: Anna Walkowiak

STRONA 3.

Ponad 1,2 mld ludzi na świecie ma utrudniony dostęp do czystej wody,
a 27% z nich to Afrykańczycy.

Uganda Bidi Bidi Settlement Budowa studni

Z końcem roku zakończyła się nasza kampania na temat dostępu do czystej wody. Poruszaliśmy w niej tematy postępującej suszy, ale przede wszystkim bieżących problemów z dostępem do wody pitnej.

W Ugandzie pomimo dużej jak na Afrykę ilości opadów w ciągu roku, brakuje wody zdatnej do picia. W obozie dla uchodźców Bidi Bidi znajdującym się na północy Ugandy, nie ma retencji ani filtrów do wody. Zatem woda deszczowa jako źródło wody pitnej nie jest pozyskiwana. Pod powierzchnią Afryki na głębokości 150 metrów jest woda (nawet pod Saharą), jednak trzeba ją wydobyć, a to już kosztowne technologie.

Ludzie w takich obozach jak Bidi Bidi są skazani na łaskę organizacji pozarządowych i misji, które im pomagają. Budują studnie głębinowe. Jednak koszt wybudowania takiej studni to kwota 30 tysięcy USD, czyli około 140 tysięcy złotych. Budujemy bowiem studnie wraz z systemami sterującymi i naziemnymi zbiornikami. Dzięki temu studnia może służyć nawet w okresach bez prądu i w czasie ponownego przesączania się wody do warstwy wodonośnej. Jedna studnia jest w stanie zaspokoić dziennie zapotrzebowanie na wodę około jednego do półtorej tysiąca osób. Po wypompowaniu z niej wody, musi się ponownie zapełnić wodą z warstwy wodonośnej. A w obozie jest ponad 300 tysięcy mieszkańców.

Obecnie zbieramy na studnię właśnie w tym obozie. Studnia będzie zlokalizowana niedaleko kaplicy zbudowanej i prowadzonej przez naszego poznańskiego misjonarza ks. Andrzeja Dzidę. On też będzie na miejscu nadzorował projekt i dbał by po wybudowaniu studnia nie uległa zniszczeniu.

Prosimy gorąco o wsparcie!

Wpłat można dokonywać na konto z dopiskiem studnia dla Sudańczyków lub przez zbiórkę www.siepomaga.pl/wybudujmy-studnie 

Autor: Anna Walkowiak

Strona 4.

Autorzy: Anna Walkowiak i Artur Długosz

Raport skrótowy z działań w 2022

 • Styczeń i luty – wyjazd misyjny do Tanzanii, podczas którego wybudowaliśmy system doprowadzania wody do wioski Antakae w północno- wschodniej Tanzanii oraz ukończyliśmy pierwszy etap budowy Punktu Pomocy Medycznej, w wiosce masajskiej Oltotoi w Centralnej Tanzanii.
 • Marzec – zaczęliśmy wydawać niniejszy Biuletyn, poświęcony naszym działaniom misyjnym.
 • Maj – rozpoczęliśmy działania w Klubie Seniora w Głuszynie i na oś. Rusa w Poznaniu, co zaowocowało stałą współpracą i cyklicznymi spotkaniami z Afryką. Seniorzy także przeprowadzili zbiórkę dla dzieci w obozie Bidi Bidi w Ugandzie.
 • Czerwiec – utworzyliśmy wolontariat krajowy, współpracuje z nami młodzież z poznańskiego “Paderka” (VI L.O.), dołączyli stali wolontariusze, którzy wspierają nas przy wszystkich organizowanych akcjach zbiórkowych, a nawet mamy wolontariusza misyjnego, który wyjechał na kilka tygodni do Tanzanii i pomagał w budowie Punktu Medycznego, jednocześnie rehabilitując chłopca z dziecięcym porażeniem mózgowym.
 • Czerwiec – zboczyliśmy z afrykańskiego toru by wspomóc Ukrainę. Przeprowadziliśmy zbiórkę na rzecz szpitala dziecięcego w Charkowie, podczas festiwalu EthnoPort wraz z trzema innymi organizacjami i zebraliśmy łącznie 12 500,00 zł. Oprócz tego wygraliśmy konkurs organizacji RITA “Wspieramy Ukrainę”. Łącznie zakupiliśmy dary w postaci materiałów medycznych o wartości 35.000,00 zł. Zawieźliśmy je na Ukrainę.
 • Czerwiec -lipiec – odwiedził Nas ks. Marek Gizicki – misjonarz pracujący z Masajami w Tanzanii, nasz dotychczas najaktywniejszy wolontariusz afrykański, który gościnnie odprawił mszę w kilku poznańskich parafiach, na których Fundacja prowadziła kwestę na rzecz budowy Punktu Medycznego. Ojciec Marek poświęcił nam czas, który miał dany na odpoczynek.
 • Sierpień – misja Ukraina, wyjechaliśmy na Ukrainę by przekazać zakupione dary do Instytutu Medycznego w Łucku, który następnie za pomocą tzw. “Nowej Poczty” wysłał je do Charkowa. Przy okazji odwiedziliśmy siostry Dominikanki w Żółkwi, które opowiedziały nam o sytuacji uchodźców ze wschodu Ukrainy, którym pomagają na co dzień.
 • Sierpień – przekazaliśmy środki na dofinansowanie prac wykończeniowych szkoły dla dzieci masajskich w Oltotoi.
 • Wrzesień – Pierwszy Festyn Fundacji”Africa Help”! Zorganizowaliśmy festyn połączony ze zbiórką na Punkt Medyczny, który w tym czasie był w drugiej fazie budowy – stan surowy zamknięty. Festyn odbył się w “Klubie na Fali” nad Wartą, udostępnionym nam pro bono przez właścicieli. Zagrał też zespół The Way z Nigerii i Dark Kelly – artysta z Konga. Zebraliśmy 5 tysięcy zł.
 • Październik – uczestniczyliśmy gościnnie w Konferencji Afrykańskiej, na temat perspektyw współpracy gospodarczej z krajami Afryki. Konferencja odbyła się w Łodzi
 • Październik – Listopad – wyjazd misyjny do Afryki. Tym razem odwiedziliśmy dwa miejsca. W Tanzanii sprawdziliśmy postępy trzeciego już etapu budowy Punktu Medycznego – wykończeniowego, zakupiliśmy też podręczniki dla dzieci z klas 1-3 do nauki języka suahili. W Ugandzie badaliśmy sytuację w obozie dla uchodźców z Sudanu Pd, nazwanym Bidi Bidi Settlement. Wróciliśmy z projektami: budowy studni głębinowej w tym obozie oraz finansowania edukacji pięciorga nastolatków, którzy w tym roku zakończyli szkołę podstawową. Aa str. 1. i 2. tego biuletynu pełniejszy opis.
 • Listopad – grudzień – Kampania społeczna „Dostęp do czystej wody” zakończona 31 grudnia 2022 r. W jej ramach przeprowadziliśmy ankietę podczas Poznańskich Dni Tolerancji. Ankieta dotyczyła wiedzy na temat zasobów wody pitnej na świecie, jakości pitej wody w Afryce oraz retencji.

Wszystkiego, co dla Państwa dobre, w nowym 2023 roku!!!

Redakcja: Artur Długosz

Fundacja „Africa Help”; ul. Trójpole 3A; 61-693 Poznań

KRS:0000669457

www.ah20.org

e-mail: africahelp2019@gmail.com

tel. 606717929

nr rachunku bankowego: 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001

Kategorie
Projekty

Biuletyn 9/2022

Co słychać w "Africa Help"?

Listopad 2022

Nr 9/2022

Miesięczny biuletyn
Od lewej: Robert, Viola, Joseph, Viktoria, Wani, Hariett, Seth - 16-latkowie z Sudanu Południowego
Wizyta w Afryce -Wsparcie Edukacyjne dla młodzieży

Dzieci i młodzież w obozie Bidi Bidi stanowią 85% mieszkańców. Nie mają rodziców (zginęli podczas działań rebeliantów w Sudanie Pd.) Nie mają też perspektyw na powrót do ojczyzny (ciągle trwa wojna), ani na edukację w szkole średniej (brak szkół średnich w obozie).

str. 1 i 2

 

Uganda Bidi Bidi Settlement –Budowa Studni

Kilka dni temu zespół Fundacji wrócił z obozu dla uchodźców z Sudanu Południowego. W obozie pracuje poznański misjonarz o. Andrzej Dzida, który pierwotnie prowadził misję w Sudanie Pd. Jednak w 2016 r. z powodu wybuchu wojny, wraz z ze swoimi parafianami wyjechał do Ugandy żeby zamieszkać i pomagać Sudańczykom w obozie.

str. 2

Kampania – dostęp do czystej wody

Rozpoczęliśmy naszą kampanię społeczną – dostęp do czystej wody w Afryce. W jej ramach, podczas Poznańskich Dni Tolerancji, przeprowadziliśmy badania na temat wiedzy w tym zakresie wśród Poznaniaków.

str. 3

autor: Anna Walkowiak

Wizyta w Afryce

W ubiegłym tygoniu wróciliśmy z Afryki, w której odwiedziliśmy dwa kraje : Tanzanię i Ugandę. W Tanzanii, prowadzimy obecnie projekt budowy kliniki położniczej i punktu medycznego dla kobiet i dzieci masajskich w Centralnej Tanzanii. W Ugandzie zaś rozpoczynamy nowy projekt budowy studni w obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego Bidi Bidi. Rozpoczęliśmy też wsparcie pięciorga dzieci z obozu (wskazani na zdjęciu głównym), aby wesprzeć ich edukację. Jak wiecie, w Tanzanii współpracujemy z ks. Markiem Gizickim, który dopilnowuje budowy kliniki i jak widać na zdjęciach ( str.4) są duże postępy. Obecnie doprowadzane są rury kanalizacyjne. Do zrobienia został tylko sufit i wyposażenie wewnątrz budynku. W prowadzeniu kliniki pomogą Nam lokalne władze Tanzanii, które dadzą perslonel medcyzny oraz podstawowe wyposażenie.

KONTYNUACJA NA STR. 2.

Dzieci ze szkoły w Oltotoi, otrzymały 78 podręczników do nauki suahili. Szkoła nareszcie zaczęła wyglądać jak szkoła: wylano posadzkę, wytynkowano ściany. Trzeba jeszcze pomalować i wstawić okna.
Wizyta w Afryce c.d.

Po wizycie w Oltotoi w Tanzanii udaliśmy się do Dar es Sallam, skąd 13 listopada wylecieliśmy do Ugandy. Wcześniej spotkaliśmy się jeszcze z naszym podopiecznym Kirutim Magisa, który studiuje medycynę na Uniwersytecie w Dar es Sallam. Jest już na drugim roku. Wyposażyliśmy też Marcianę Nyikę (pierwszy rok studiów pielęgniarskich) w stetoskop i ciśnieniomierz ufundowany przez dr. Michała Reszelskiego z Kliniki Termedica w Poznaniu oraz w laptop do nauki. Pierwsze co uderzyło Nas w obozie w Ugandzie, to ogromna liczba młodych ludzi skoncentrowana na bardzo małej powierzchni. 300 tys. osób żyje na terytorium o powierzchni 250 km kw. (dla porównania gęsto zaludniona Warszawa zajmuje powierzchnię 517 km kw.) Jak pisano już wyżej 85% to dzieci i młodzież, 13% stanowią kobiety a 2 % to mężczyźni. Porażająca wręcz nędza, skłoniła nas do podjęcia decyzji o przyjęciu dwóch nowych projektów. Pierwszy to zapewnienie wody w obozie poprzez budowę studni głębinowej, a drugi to zapewnienie edukacji w szkole ponadpodstawowej dla 5 nastolatków w wieku 15 i 16 lat. Ich zdjęcie jest na stronie pierwszej. To kolejno: Viola, Joseph, Viktoria, Wani, Hariett. Z siedmiorga na razie wytypowaliśmy pięcioro, na podstawie ocen końcowych ze szkoły podstawowej. Skończyli oni szkołę podstawową (w jednej klasie uczy się 300 uczniów). Obóz podzielony jest na 5 stref (zon), a w jednej strefie może być tylko jedna szkoła średnia licząca 300 uczniów łącznie we wszystkich klasach. Łącznie we wszystkich zonach może uczyć się tylko 1500 młodych ludzi.

Edukacja jednego ucznia na poziomie szkoły podstawowej z internatem wynosi 50 USD miesięcznie czyli na dzień dzisiejszy ok 225 zł. Zainteresowanych, chcących podjąć się opłacenia takiego czesnego, bardzo prosimy o kontakt pod nr tel. 606 717 929.

Kontynuacja ze str.1

W obozie jest wiele potrzeb. Od podstawowych związanych z brakiem żywności i wody, po przepełnione szkoły podstawowe (w jednej klasie jest po 300 uczniów) i brak szkół ponadpodstawowych. A dzieci rosną szybko. Razem z ojcem Andrzejem Dzidą postanowiliśmy pomóc i wybudować studnie w obozie. Ze studni już istniejących korzysta po klika tysięcy osób dziennie. Nie jest możliwe, aby studnia nawet głębinowa była w stanie zaopatrzyć tyle tysięcy ludzi, przy obecnych zasobach wody podziemnej na głębokości 120 metrów. Zasoby każdej studni są bowiem ograniczone. Już w marcu chcemy zrobić odwierty. Całkowity koszt budowy studni to 30 tys. USD. Jednak na marzec 2023 r., w którym chcemy zrobić pierwsze odwierty, potrzebujemy 8 tys. USD. Utworzyliśmy w tym celu  dodatkową zbiórkę na platformie siepomaga.pl Adres zbiórki: https://www. siepomaga.pl/wybudujmy-studnie

Od lewej:Joseph, Seth, Wani, Robert, Viola, Viktoria, Hariett, - 16-latkowie z Sudanu Południowego oraz prezes Fudnacji Ania i siostra Franczeska - nadzorująca projekt edukacyjny

autor: Anna Walkowiak 

Kampania – dostęp do czystej wody

Wraz ze zbiórką na nową studnię, rozpoczęliśmy kampanię na temat dostępu do czystej wody na świecie. Na co dzień nie zastanawiamy się nad źródłami pozyskiwania wody pitnej. Myślimy ewentualnie o ilości zużytej wody ze względu na konieczność opłacenia rachunku. Jednak prawdą jest, że zasoby wody pitnej na świecie kurczą się coraz bardziej. W krajach afrykańskich widać to bardzo dobitnie. W Tanzanii pora deszczowa to zaledwie 3 miesiące w roku, w których opady w cale nie są intensywne. W Ugandzie wystepuje więcej opadów, jednak w obozie Bidi Bidi nie ma retencji, ani środków na nią. Zatem woda deszczowa jako źródło wody pitnej nie jest pozyskiwanie. Pod powierzchnią Afryki na głębokości 150 metrów jest woda (nawet pod Saharą), jednak trzeba ją wydobyć, a to już kosztowne technologie. Ludzie w takich obozach jak Bidi Bidi są skazani na łaskę organizacji pozarządowych i misji, które im pomagają. Podczas Poznańskich Dni Tolerancji robiliśmy anonimowe badanie na temat zasobów wody słodkiej na ziemi. Połowa ankietowanych uznała, że zasoby wody pitej to 30% światowych zasobów wody, podczas gdy człowiek jako źródło wody pitnej wykorzystuje słodką wodę, pochodzącą z wód powierzchniowych i podziemnych, która stanowi niecały 1% całkowitych zasobów wody. Ponad 1, 2 mld ludzi ma utrudniony dostęp do wody, a 27% z nich to Afrykańczycy. Kampanię będziemy prowadzić przez cały grudzień na naszych profilach społecznościowych oraz w radio i telewizji. Podczas kampanii zbieramy na studnię w obozie dla uchodźców w Ugandzie. Wpłat można dokonywać na konto z dopiskiem „studnia dla Sudańczyków” lub przez https://www. siepomaga.pl/wybudujmy-studnie

Klinika w Tanzanii

autor: Anna Walkowiak

W Tanzanii odwiedziliśmy misję w Oltotoi i sprawdziliśmy stan budowy naszej kliniki. Wszytko idzie zgodnie z planem. Przed naszym wyjazdem, zakończyliśmy kłaść elektrykę. Do zrobienia zostały sufity i pomalowanie budynków. Największym wyzwaniem obecnie jest zakup sprzętu USG i KTG do kliniki. Mamy też obietnicę i przygotowany kontrakt na personel medyczny i dodatkowe wyposażenie w łóżka. Liczymy, że do lutego pozyskamy środki na USG, a na przełomie lutego i marca będzie można klinikę oddać do użytku lokalnym mieszkańcom. Przypomnijmy, że klinika ma służyć kobietom w ciąży do badań profilaktycznych umożliwiających wczesne wykrycie wady płodu, do porodu oraz edukacji w zakresie ochrony płodu, profilaktyki zdrowotnej i higieny. Sponsorami kliniki są liczne parafie poznańskie, ich parafianie, Fundacja „Dzięki Tobie” i Selgros Cash& Carry.

Budynek kliniki w Oltotoi
Anna Walkowiak - prezes fundacji i ks. Marek Gizicki - misjonarz w Oltotoi

Redakcja: Artur Długosz

Fundacja „Africa Help”; ul. Trójpole 3A; 61-693 Poznań

KRS:0000669457

www.ah20.org

e-mail: africahelp2019@gmail.com

tel. 606717929

nr rachunku bankowego: 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001

Kategorie
Projekty

Biuletyn 8/2022

Co słychać w "Africa Help"?

Kategorie
Biuletyn impreza Projekty

Biuletyn 7/2022

Co słychać w "Africa Help"?

Kategorie
impreza

Pierwszy festyn fundacji Africa Help

Serdecznie zapraszamy
na pierwszy Festyn Fundacji „Africa Help”!

KIEDY: NIEDZIELA 4 WRZEŚNIA 2022 R. OD GODZINY 14:30.

GDZIE: KLUB NA FALI, UL. PIASTOWSKA 40, 61-556 POZNAŃ

W PROGRAMIE znajdą się ciekawe wydarzenia. 
Licytacje charytatywne. 

Występy artystyczne:

Joe Darkelly muzyk pochodzący z Kongo, od kilkunastu lat mieszkający w Polsce. Muzykę ma we krwi. Odnajduje się zarówno w klubowych brzmieniach, jak i w etnicznych instrumentalnych rytmach.

Zespół Gospel z The Way Int’l Church w Poznaniu którego muzycy pochodzą z Nigerii i tworzą muzykę inspirowaną wiarą, z której wybrzmiewają czesto etniczne afrykańskie brzmienia.

Zespół „Projekt Kobieta” z Poznania, który opowiada muzycznie o kobiecych emocjach, pięknie życia i istocie człowieka jako części natury.

Spotkania z wolontariuszami i zespołem fundacji. Podziękowania dla darczyńców.

Podczas festynu będzie odbywała się zbiórka dedykowana budowie punktu pomocy medycznej w Tanzanii. Punkt ten będzie służył kobietom i dzieciom z wiosek masajskich. Chcemy uzbierać pieniądze na ultrasonograf do badań kobiet w ciąży, który stanie się wyposażeniem tej małej przychodni. 

Kategorie
Projekty Biuletyn impreza

Biuletyn 6/2022

Kategorie
Projekty Biuletyn

Biuletyn 5/2022

Kategorie
Projekty

Biuletyn 4/2022

Kategorie
Projekty impreza

Koalicja Szpital Charków

Podczas festiwalu ETHNO PORT w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, w różnych zamkowych przestrzeniach, spotkać będzie można wolontariuszy z Fundacji Lokalnego Wsparcia Kultury „Aitwar”, którzy prowadzić będą zbiórkę finansową na pomoc medyczną dla Ukrainy, a konkretnie dla Szpitala Dziecięcego nr 1 w Charkowie.
Potrzeby szpitala są na bieżąco monitorowane, a fakt, że Charków jest miastem partnerskim Poznania, pozwala na ich szybką weryfikację. W czerwcu organizatorzy zbiórki jadą swoimi busami na Ukrainę żeby przekazać dary szpitalowi.
👉„Dzieci nie powinny być ofiarami żadnej „zabawy” dorosłych. A są! Pomóżcie nam dać im odrobinę godności – czystym bandażem, świeżym plastrem, uśmiechem.”👈

Zapraszamy na cykl imprez muzycznych i edukacyjnych wraz z fundacją Dzięki Tobie, fundacją ORCHidea i fundacją Aitwar

Wsparcia finansowego można udzielić tutaj: https://tiny.pl/9b2pb

Dołączcie do nas!

Kategorie
Projekty

Na pomoc dzieciom Ukrainy

Działania wojenne na Ukrainie są coraz bardziej agresywne, a ludność cywilna cierpi najbardziej. Zmieniają się miejsca bombardowań, ale jedno jest stałe, to zwykli ludzie giną, odnoszą rany, są porywani i tracą dach nad głową.

Już w lutym ogłosiliśmy zbiórkę. Do tej pory zebraliśmy 30 000 zł na pomoc humanitarną dla Wojewódzkiego Klinicznego Szpitala Dziecięcego nr 1 w Charkowie.

Zgodnie z zasadą, że wspólnie można zdziałać więcej, połączyliśmy siły z organizacjami będącymi w zespole ds. zbiórek przy Urzędzie Miasta Poznania tj. fundacjami „Dzięki Tobie”, „Aitwar” i „ORCHidea”, które także zbierają dary na pomoc Ukrainie.

Za pozyskane środki kupimy wszelkiego rodzaju materiały medyczne. Z informacji uzyskanych ze szpitala wiemy, że potrzebne są materiały jednorazowego użytku czyli igły, strzykawki, bandaże. Brakuje też łóżek polowych, środków odkażających i przeciwbólowych.

Wszystkie zebrane i zakupione dary wwozimy na Ukrainę samodzielnie naszym busem, a następnie przekazujemy zaprzyjaźnionej organizacji Berdyczowskiej Fundacji „Oberig- 26”, którzy swoim transportem przewiozą materiały do szpitala w Charkowie.

Oprócz wpłat na konto, można zrobić szybki przelew za pomocą platformy Przelewy24, dostępnej pod linkiem https://ah20.org/wesprzyj-nas/

Zbiórka zarejestrowana jest na portalu zbiórek publicznych pod numerem 2022/715/OR.

Zbieramy także dary rzeczowe w postaci ww. materiałów medycznych w siedzibie Fundacji „Africa Help” ul. Trójpole 3A, 61-693 Poznań.

Dołączcie do nas!