Kategorie
Projekty Biuletyn

Biuletyn 5/2022

Kategorie
Projekty

Biuletyn 4/2022

Kategorie
Projekty impreza

Koalicja Szpital Charków

Podczas festiwalu ETHNO PORT w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, w różnych zamkowych przestrzeniach, spotkać będzie można wolontariuszy z Fundacji Lokalnego Wsparcia Kultury „Aitwar”, którzy prowadzić będą zbiórkę finansową na pomoc medyczną dla Ukrainy, a konkretnie dla Szpitala Dziecięcego nr 1 w Charkowie.
Potrzeby szpitala są na bieżąco monitorowane, a fakt, że Charków jest miastem partnerskim Poznania, pozwala na ich szybką weryfikację. W czerwcu organizatorzy zbiórki jadą swoimi busami na Ukrainę żeby przekazać dary szpitalowi.
👉„Dzieci nie powinny być ofiarami żadnej „zabawy” dorosłych. A są! Pomóżcie nam dać im odrobinę godności – czystym bandażem, świeżym plastrem, uśmiechem.”👈

Zapraszamy na cykl imprez muzycznych i edukacyjnych wraz z fundacją Dzięki Tobie, fundacją ORCHidea i fundacją Aitwar

Wsparcia finansowego można udzielić tutaj: https://tiny.pl/9b2pb

Dołączcie do nas!

Kategorie
Projekty

Na pomoc dzieciom Ukrainy

Działania wojenne na Ukrainie są coraz bardziej agresywne, a ludność cywilna cierpi najbardziej. Zmieniają się miejsca bombardowań, ale jedno jest stałe, to zwykli ludzie giną, odnoszą rany, są porywani i tracą dach nad głową.

Już w lutym ogłosiliśmy zbiórkę. Do tej pory zebraliśmy 30 000 zł na pomoc humanitarną dla Wojewódzkiego Klinicznego Szpitala Dziecięcego nr 1 w Charkowie.

Zgodnie z zasadą, że wspólnie można zdziałać więcej, połączyliśmy siły z organizacjami będącymi w zespole ds. zbiórek przy Urzędzie Miasta Poznania tj. fundacjami „Dzięki Tobie”, „Aitwar” i „ORCHidea”, które także zbierają dary na pomoc Ukrainie.

Za pozyskane środki kupimy wszelkiego rodzaju materiały medyczne. Z informacji uzyskanych ze szpitala wiemy, że potrzebne są materiały jednorazowego użytku czyli igły, strzykawki, bandaże. Brakuje też łóżek polowych, środków odkażających i przeciwbólowych.

Wszystkie zebrane i zakupione dary wwozimy na Ukrainę samodzielnie naszym busem, a następnie przekazujemy zaprzyjaźnionej organizacji Berdyczowskiej Fundacji „Oberig- 26”, którzy swoim transportem przewiozą materiały do szpitala w Charkowie.

Oprócz wpłat na konto, można zrobić szybki przelew za pomocą platformy Przelewy24, dostępnej pod linkiem https://ah20.org/wesprzyj-nas/

Zbiórka zarejestrowana jest na portalu zbiórek publicznych pod numerem 2022/715/OR.

Zbieramy także dary rzeczowe w postaci ww. materiałów medycznych w siedzibie Fundacji „Africa Help” ul. Trójpole 3A, 61-693 Poznań.

Dołączcie do nas!

Kategorie
Projekty

Biuletyn 3/2022

Co słychać w "Africa Help"?

Kategorie
Projekty

Biuletyn 2/2022

Co słychać w "Africa Help"?

Kategorie
Projekty

Biuletyn 1/2022

Co słychać w "Africa Help"?

Kategorie
Projekty

Akcja – Choinki na punkt medyczny dla masajskich dzieci!

Od 4 grudnia rozpoczynamy akcję  choinkową w ogrodzie Żuk Restaurant w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1. Podobnie jak w ubiegłym roku, będzie można nabyć choinkę świąteczną w zamian za datek.

Tym razem jednak datki będą przeznaczone na projekt  Budowy Punktu Pomocy Medycznej w pobliżu wioski masajskiej Oltotoi w Centralnej Tanzanii.

Od marca br. zbieramy środki na jego budowę. Do końca roku zakończymy pierwszy etap budowy – stan surowy otwarty.

Punkt ma służyć przede wszystkim dzieciom i młodzieży masajskiej w celu edukacji i prewencji.

Specjalny program edukacyjny pozwoli na zapoznanie się młodych ludzi w Tanzanii z zapobieganiem chorobom, które ich dziesiątkują, a którym można zapobiec. Pomimo braku dostępu do szczepień obowiązkowych w Tanzanii, dzięki wiedzy o zapobieganiu chorobom takim jak tężec czy dur brzuszny, można zminimalizować ryzyko zachorowań.

Młodzież będzie też edukowana w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się AIDS, która to choroba jest plagą w Afryce.

W punkcie medycznym obecna będzie na stałe pielęgniarka, którą obecnie kształcimy oraz nauczycielka z miejscowej wioski, która będzie jej pomagać w dydaktyce.

 

W każdy weekend do Świat Bożego Narodzenia będziecie mogli wesprzeć Nasz projekt, nabywając choinkę i wrzucając datek!

Dodatkowo do nabycia będą bransoletki masajskie i kalendarze ścienne na rok 2022!

Serdecznie zapraszamy!

Kategorie
Projekty

Podsumowanie projektu

Przypominamy, że fundacja prowadziła projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania o mowie nienawiści i zagadnieniach dyskryminacji.

Mowa nienawiści

 

Ostatnie dwa miesiące Fundacja prowadziła projekt dotyczący dyskryminacji i mowy nienawiści. Organizowaliśmy dla mieszkańców Poznania warsztaty, na których przedstawialiśmy mechanizm powstawania dyskryminacji. Podawaliśmy przykłady dyskryminacji, które mają miejsce w naszym kraju, a zaproszeni goście opowiadali o dyskryminacji w krajach afrykańskich m.in. Tanzanii czy Nigerii.

Niesamowite efekty poznawcze daje wcielanie się w rolę osób dyskryminowanych. Nasi uczestnicy losowali z tzw. Torby przeznaczenia kartkę, na której wpisana była osoba dyskryminowana ze względu na jakąś cechę np. rasę czy niepełnosprawność. Następnie w grupach przygotowywali i odgrywali scenki, a pozostali uczestnicy mieli zgadnąć, na jakim tle następuje dyskryminacja. 

            Marina z Białorusi opowiadała Nam o formach dyskryminacji w stosunku do studentów, którzy pojawiają się na protestach pokojowych z Białorusi. Wielu więźniów politycznych osadzonych w koloniach karnych na wiele miesięcy a nawet lat bez procesu i respektowania podstawowych praw, to studenci.

            Aby pokazać jak nasze prawo i sądy radzą sobie z dyskryminacją zorganizowaliśmy proces symulowany na bazie rzeczywistego procesu karnego w Polsce. Sprawa dotyczyła znieważenia i nawoływania do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym na portalu internetowym dostępnym bez ograniczeń dla każdego. Na bazie wskazówek prawnych uczestnicy przygotowali dowody, mowy końcowe i na końcu orzekli wyrok.

Krótką prezentację dotyczącą mowy nienawiści możecie obejrzeć klikając w poniższy link:

https://www.canva.com/design/DAEp_626qXA/pYUpNteGdwsRc417EUBtww/view?utm_content=DAEp_626qXA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Cykl warsztatów zakończyliśmy debatą na temat granic wolności słowa a początkiem dyskryminacji. Debata odbyła się w III Poznańskim Tygodniu Tolerancji. Tematem przewodnim było dostrzeżenie różnicy pomiędzy wolnością słowa a początkiem używania zwrotów dyskryminujących, które stają się przyczynkiem do powstawania stereotypów i uprzedzeń.

 

Dostępne są jeszcze nasze broszury „Stop dyskryminacji” . Zainteresowanych proszę o kontakt pod adresem africahelp2019@gmail.com

 

Dziękuję organizacji CIM Horyzonty za współpracę i pomoc przy organizacji wydarzeń.

Dziękuję Gościom uczestniczącym w warsztatach Pani Iwonie Kreczmańskiej, Yusufowi Kiducie, i Panu z Nigerii, który prosił o nieujawnianie nazwiska.  Wasze doświadczenia dotyczące dyskryminacji w Afryce oraz te, jakich doznaliście w Polsce pokazują Nam obraz tego, co dzieje się w naszym społeczeństwie i nie tylko.

Przypomnijmy jeszcze że niniejszy projekt finansowany był ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Kategorie
Projekty

Pierwszy warsztat!

Przypominamy, że fundacja prowadzi projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania o mowie nienawiści i zagadnieniach dyskryminacji.

Na pierwszych warsztatach, które odbyły się 16 września 2021, prowadziliśmy zajęcia zatytułowane „Wizualna biografia”, dzięki którym mogliśmy dowiedzieć się czegoś więcej o stereotypach tkwiących w naszych głowach od najmłodszych lat. Na podstawie zdjęcia należało stworzyć krótką biografię osoby na niej przedstawionej.

Ćwiczenie pomogło w zrozumieniu na czym polega efekt pierwszego wrażenia i jaki wpływ ma na powstawanie stereotypów i uprzedzeń oraz postrzeganie innych ludzi.

Stereotyp to  mechanizm psychologiczny, który w sposób automatyczny i bezrefleksyjny porządkuje (kategoryzuje) obserwowany świat. Zaprzeczeniem stereotypu jest fakt.

Jednak nie jesteśmy w stanie przeprowadzać naukowych badań w przypadku kontaktu z każdą nową sytuacją. Na ich podstawie „wiem” jacy są inni ludzie.

Mechanizm powstawania stereotypu opisywany jest w postaci pięciu kroków:

Pierwszy  polega na przypisaniu grupie danej cechy na podstawie wykonywanej pracy, czynności.

Drugi  to uznanie tej cechy za „naturalną”.

Trzeci  to rozciągnięcie na całą grupę.

Czwarty  dostosowanie się osób z grupy do danego wyobrażenia.

Ostatni  to swoiste potwierdzenie.

Nie potrafimy bez nich żyć. Jednak ważne jest, byśmy mieli świadomość, jak wiele z naszych codziennych sądów nie popartych jest faktami, a jedynie wynika z tego automatycznego zachowania.

Co to jest uprzedzenie i faworyzacja?

To uczucia, emocje związane z funkcjonującymi w naszych głowach stereotypami.

Jeśli dany stereotyp pokazuje daną grupę w sposób pozytywny (np. sympatyczni Czesi), to spotykając osobę tej narodowości z otwartością podejdziemy i nawiążemy kontakt. Jeśli natomiast spotkamy osobę z grupy stereotypowo uważanej za niebezpieczną – do takiego kontaktu nawet nie dojdzie – raczej będziemy unikać przedstawiciela/ki tej grupy. Pierwsza sytuacja to faworyzacja, a druga – uprzedzenie.

Czym zatem jest dyskryminacja? To przede wszystkim zaprzeczenie równości. Zaprzeczenie oparte na nieprawdziwych, nieracjonalnych przekonaniach.
W połączeniu z posiadaną władzą i działaniem (bądź zaniechaniem) prowadzi do sytuacji, w której jedna osoba z racji określonej cechy będzie gorzej traktowana niż inna, tej cechy pozbawiona.

DYSKRYMINACJA

Wszyscy możemy paść ofiarą dyskryminacji, która jest niczym innym jak  traktowaniem osób, które ze względu, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną znajdują się w położeniu mniej korzystnym niż inne osoby w porównywalnej sytuacji.

Jednym z zadań na warsztatach było ćwiczenie zatytułowane „Torba Przeznaczenia” Każdy uczestnik przyjmował zapisaną w karcie przeznaczenia cechę, która stała się na moment jego częścią tożsamości.

Cechy były różne np. Muzułmanin, narkomanka czy uchodźca z Afryki.

Dzięki temu ćwiczeniu, każdy mógł choć na chwilę poczuć co czuje przez całe swoje życie osoba ze stygmatyzującą go cechą.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy na następne warsztaty 30 września 2021 o godz. 17.30 w Strefie do Wolności!