Kategorie
Biuletyn Podsumowania Projekty

Biuletyn nr 2/2024

Co słychać w "Africa Help"

Biuletyn nr 2/2024
luty-marzec 2024 r.

Prezeska Fundacji z nowymi podopiecznymi organizacji.
Przekaż nam swój podatek

Odkryj, jak łatwo możesz stać się architektem dobra, przekazując 1,5% podatku na rzecz Fundacji „Africa Help”

 Więcej na stronie 1.

Nadzieja w Ugandzie: Nowe Inicjatywy Fundacji

Poznaj inspirującą podróż Fundacji „Africa Help” do Ugandy, gdzie nowe projekty i nadzieja na lepsze jutro zmieniają życie uchodźców.

 Więcej na stronie 2.

Marzec: podróż od edukacji do forum w Toruniu.

Wyruszamy w podróż edukacyjną, od rekolekcji w polskich szkołach po forum Welconomy, by inspirować i tworzyć zmiany

Więcej na stronie 3. 

Wolontariat Misyjny z Fundacją ‘Africa Help'”

Dołącz do misji zmiany w Ugandzie jako wolontariusz medyczny, pomagając w szpitalu Wanda Health Center

Więcej na stronie 4. 

"Podaruj 1,5% swojego PIT-u na Dobro: Wspieraj z Nami Fundację „Africa Help”

Autor: Artur Długosz

W obliczu wyzwań współczesnego świata, każdy z nas może wnieść swój wkład w czynienie dobra. Fundacja „Africa Help” angażuje się w pomoc Masajom w Tanzanii i uchodźcom w Ugandzie, oferując Ci szansę na wsparcie tych działań przez przekazanie 1,5% podatku z PIT.

Przekazanie 1,5% swojego podatku to prosty gest, który nie obciąża dodatkowo darczyńcy, a może znacząco wpłynąć na życie potrzebujących. Wystarczy w deklaracji PIT wpisać numer KRS Fundacji i kwotę, którą chcesz przekazać. To sposób, by bez dodatkowego wysiłku pomóc innym.

Dzięki Twojemu wsparciu, Fundacja „Africa Help” realizuje projekty takie jak budowa studni w obozie Bidi Bidi, zapewniając dostęp do czystej wody, wspiera edukację dzieci, tworzy miejsca pracy i oferuje wsparcie medyczne. Każdy procent podatku przekazany na rzecz Fundacji przyczynia się do poprawy jakości życia osób w trudnej sytuacji życiowej.

Twoje wsparcie to wyraz solidarności i dowód na to, że każdy z nas może przyczynić się do pozytywnej zmiany. Przekazując 1,5% podatku, pokazujesz wielkie serce i dołączasz do wspólnego wysiłku na rzecz lepszego jutra dla potrzebujących.

Zachęcamy do wsparcia Fundacji „Africa Help”. Razem możemy sprawić, że świat stanie się lepszym miejscem dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Każdy gest ma znaczenie, a Twoje wsparcie jest bezcenne. Dziękujemy za każdą formę pomocy. Razem dokonujemy zmiany!

Światło Nadziei w Ugandzie: Misja Fundacji „Africa Help” w Obozie Bidi Bidi

Autorka: Anna Walkowiak

W lutym 2024 roku, Fundacja „Africa Help” podjęła kolejną misję w Ugandzie, aby kontynuować swoje działania na rzecz uchodźców z Sudanu Południowego i wspierać lokalne społeczności. W podróży uczestniczyli prezes Fundacji oraz wolontariusz misyjny Piotr Latanowicz, który jako fotograf dokumentował przebieg misji. Naszym głównym celem było odwiedzenie obozu Bidi Bidi, gdzie z sukcesem zakończyliśmy budowę studni głębinowej, a także rozpoczęliśmy prace nad wieżą ciśnień, co znacznie poprawiło dostęp do czystej wody dla setek mieszkańców.

Wizyta w Zonie 1 Ariwa, gdzie obecnie trwają prace nad budową kościoła, podkreśliła znaczenie miejsc kultu i misjonarzy w życiu uchodźców. Kościół ten stanie się centrum wspólnoty, miejscem integracji, edukacji i duchowego wsparcia dla mieszkańców. Misjonarze, jak siostra Franczeska ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Św., odgrywają kluczową rolę w edukacji i formowaniu młodzieży, przygotowując ją do przejęcia odpowiedzialności za dalszy rozwój społeczności.

Podczas misji odwiedziliśmy również Maracha Domestic School, gdzie nasze dzieci – uchodźcy – uczą się razem z rówieśnikami z Ugandy. Pomimo trudności z adaptacją i traumy, dzięki wsparciu nauczycieli i sióstr, nasze dzieci odnajdują się w nowej rzeczywistości. Jednak brak podręczników i materiałów edukacyjnych jest wyzwaniem, z którym chcemy się zmierzyć. Dzięki wsparciu darczyńców planujemy zakupić komplety książek do przedmiotów szkolnych dla naszych podopiecznych, aby zapewnić im lepszy dostęp do edukacji.

Wizyta w szpitalu Wanda Health Center, prowadzonym przez ojców Franciszkanów, zainspirowała nas do zorganizowania wolontariatu misyjnego dla lekarzy i pielęgniarek. Ich praca wzmocni działania medyczne w regionie i przyczyni się do poprawy stanu zdrowia lokalnych mieszkańców oraz uchodźców.

Misja ta była dowodem na to, jak ważna jest ciągła pomoc i wsparcie dla uchodźców i społeczności lokalnych. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, pracowników i darczyńców, Fundacja „Africa Help” może realizować projekty, które realnie wpływają na poprawę życia wielu osób. Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszych działań – każda pomoc ma znaczenie w budowaniu lepszej przyszłości dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Razem możemy więcej!

Prezeska Fundacji, wolontariusz Piotr Latanowicz , siostry Franczeska i Josephine, oraz młodzi animatorzy

STRONA 3.

W marcu z Fundacją “Africa Help”: od edukacji po toruńskie forum

Autor: Artur Długosz

W marcu 2024 roku, Fundacja “Africa Help” z dumą ogłasza swoje uczestnictwo w serii wyjątkowych wydarzeń edukacyjnych i społecznych, zasilając swoją misję dzielenia się wiedzą i wspieraniem potrzebujących. Prezeska Fundacji, osobiście zaangażowana w misję edukacyjną, poprowadzi zajęcia rekolekcyjne dla dzieci w szkołach podstawowych w Daszewicach, Głuszynie oraz na Osiedlu Piastowskim w Poznaniu. Ponadto, Fundacja weźmie aktywny udział w XXXI Welconomy Forum w Toruniu, prezentując swoje działania i poszukując nowych możliwości współpracy.

Szkoła Podstawowa w Daszewicach, mająca zaszczyt nosić imię Kawalerów Orderu Uśmiechu, zaprosiła Prezeskę Fundacji do prowadzenia zajęć z dziećmi 18 marca 2024 roku. Szkoła ta jest znanym ośrodkiem edukacyjnym, oferującym uczniom bogaty program naukowy i kulturalny, a jej bliskość z naturą dodatkowo wzbogaca doświadczenia edukacyjne.

Następnie, 20 marca 2024 roku, Prezeska odwiedzi Szkołę Podstawową nr 3 na Osiedlu Piastowskim w Poznaniu, która nosi imię Bolesława Krzywoustego. Szkoła ta, znajdująca się w sercu Poznania, jest miejscem, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, a uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i talentów w inspirującym otoczeniu.

Kolejnym przystankiem w marcowym cyklu rekolekcji będzie Szkoła Podstawowa w Głuszynie, która uhonorowała swojego patrona, Pawła Edmunda Strzeleckiego, zapraszając Prezeskę Fundacji na zajęcia z dziećmi 27 marca 2024 roku. Patron szkoły, znany z niezwykłych odkryć geograficznych i geologicznych, jest inspiracją dla uczniów do poznawania świata i angażowania się w pomoc innym.

Poza działaniami edukacyjnymi w szkołach, Fundacja “Africa Help” aktywnie zaangażuje się w XXXI Welconomy Forum w Toruniu, które odbędzie się w dniach 25-26 marca 2024 roku. Wydarzenie to, o znaczeniu krajowym, jest platformą dla przedsiębiorców, myślicieli i liderów społecznych do wymiany pomysłów i doświadczeń. Prezeska Fundacji wraz z wybranym wolontariuszem będą reprezentować Fundację, prezentując jej cele i działania, a także szukając nowych sposobów na realizację jej misji.

Poprzez uczestnictwo w tych wydarzeniach, Fundacja “Africa Help” podkreśla swoje zaangażowanie w edukację, promowanie wartości społecznych i humanitarnych oraz budowanie mostów współpracy. Zapraszamy do wsparcia naszej misji, aby wspólnie działać na rzecz lepszego jutra dla wszystkich.

Strona 4.

Zmieniając życie w Ugandzie: Wolontariat Misyjny

Fundacja “Africa Help” aktywnie angażuje się w wolontariat misyjny, koncentrując swoje działania na wsparciu szpitala Wanda Health Center w Mattuga, Uganda. To miejsce, zbudowane przez misję Franciszkanów i szczególnie cenione przez lokalną społeczność, związane jest z historią pierwszych męczenników afrykańskich i poznańskiej lekarki Wandy Błeńskiej, której poświęcenie dla posługi medycznej w Ugandzie stało się inspiracją dla wielu. Fundacja organizuje wolontariat dla lekarzy i pielęgniarek, którzy mogą poświęcić kilka tygodni lub miesięcy na pracę w szpitalu, oferując swoją wiedzę i umiejętności na rzecz poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców Ugandy. Wolontariusze otrzymują pełne wsparcie logistyczne i mieszkaniowe, a ich praca w szpitalu obejmuje szeroki zakres usług medycznych, od chirurgii po opiekę nad noworodkami.

Od lewej: sanitariusz, Piotr - wolontariusz, o. Łukasz, o. Wojtek i siostra lekarka

Fundacja w swojej misji wolontariackiej kładzie nacisk na bezpośrednią pomoc i edukację medyczną w Ugandzie. Zapotrzebowanie na kwalifikowanych specjalistów jest ogromne, a ich wkład ma realny wpływ na poprawę dostępu do opieki zdrowotnej w regionie. Szpital Wanda Health Center staje się symbolem nadziei dla wielu Ugandyjczyków, a wolontariat misyjny otwiera możliwość zbudowania mostu między potrzebującymi a tymi, którzy chcą pomóc. Poprzez współpracę z lokalnymi społecznościami i misjonarzami, wolontariusze “Africa Help” wnoszą nie tylko profesjonalną wiedzę medyczną, ale także ludzkie ciepło i zrozumienie, które przekraczają granice kultur i narodowości. Projekt ten jest nie tylko szansą na pomoc innym, ale również na osobisty rozwój, zdobycie unikalnych doświadczeń oraz głębsze zrozumienie globalnych wyzwań w dziedzinie zdrowia publicznego.

Na stronie Fundacji “Africa Help” znajdują się informacje dotyczące wolontariatu misyjnego, szczególnie skupiające się na wsparciu szpitala Wanda Health Center w Ugandzie. Wolontariat jest otwarty dla specjalistów medycznych, takich jak lekarze i pielęgniarki, gotowych do pracy w Ugandzie na okres od kilku tygodni do kilku miesięcy. Fundacja oferuje wsparcie logistyczne i zakwaterowanie, a wolontariusze mają możliwość pracy w różnych dziedzinach medycznych, przyczyniając się do poprawy zdrowia i życia lokalnej społeczności. Dla szczegółów, odwiedź stronę:

WOLONTARIAT MISYJNY – Fundacja „Africa Help” (ah20.org)

Redakcja: Artur Długosz

Fundacja “Africa Help”; ul. Trójpole 3A; 61-693 Poznań

 

www.ah20.org
e-mail: africahelp2019@gmail.com
tel. 606717929

nr rachunku bankowego: 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001

Kategorie
Biuletyn Podsumowania Projekty

Biuletyn nr 1 /2024

Co słychać w "Africa Help"?

Biuletyn nr 1/2024
styczeń 2024 r.

Zdjęcie Nasza Młodzież w Ugandzie
Witajcie w Nowym Roku!

W Nowym Roku – nowe wyzwania!
Pod koniec miesiąca lecimy z misją do Ugandy! Odwiedzimy naszych podopiecznych i zobaczymy nową studnię w obozie Bidi.

 Więcej na stronie 1.

Zbiórka w parafiach pw. św. Rocha i Chrystusa Odkupiciela

Pod koniec 2023 przeprowadziliśmy jeszcze dwie zbiórki w zaprzyjaźnionych parafiach.
Dziękujemy proboszczom za ich patronat, a parafianom za ofiarność.

 Więcej na stronie 2.

Sprawozdanie
z działań 2023 

Jak każdego roku, przedstawiamy Państwu krótkie sprawozdanie z działań Fundacji w 2023r.
Pełne sprawozdania merytoryczne i finansowe zostaną sporządzone w marcu.

Więcej na stronie 3,4. 

Klinika w Tanzanii

Planujemy wysłać transport ze sprzętem medycznym otrzymanym ze szpitala w Białymstoku! Obecnie podpisujemy stosowne umowy.

Więcej na stronie 4. 

Witajcie w Nowym Roku!

Autorka: Anna Walkowiak

Nie mogę się doczekać kolejnej misji do Afryki. W ubiegłym roku niestety nie odwiedziłam naszych podopiecznych i miejsc, w których działamy m.in. z przyczyn finansowych. Tym razem jednak jedziemy! Wraz ze mną jedzie także nasz stały wolontariusz misyjny Piotr Latanowicz. Zamierzamy odwiedzić Ugandę, a konkretnie obóz Bidi Bidi. Przypomnę, że jest on położony 15 km od granicy z Sudanem Południowym. Stamtąd właśnie pochodzi właśnie nasza młodzież. Dzięki wsparciu i czynnej pomocy siostry Franczeski ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego nasze dzieci ukończyły pierwszy rok nauki w szkole średniej Maracha Domestic Science Instytut w Arua. Siostra Franczeska odwiedza dzieci i sprawdza czy mają odpowiednie warunki bytowe w internacie. Rok szkolny składa się z trzech semestrów. Przerwy w semestrze wynoszą trzy tygodnie i wtedy dzieci wracają do obozu. Podczas czasu wolnego od nauki, dzieci uczęszczają na zajęcia katechizacji oraz pomagają w domu.
Bardzo się cieszę, że będę mogła znowu spotkać się z nimi i usłyszeć bezpośrednio od nich jak się mają, co czują i jakie mają wyniki w nauce. Z pewnością otrzymamy świadectwa ukończenia pierwszego roku nauki. System edukacyjny w Ugandzie wzorowany jest na systemie brytyjskim. Aby można uczęszczać do szkoły średniej należy uzyskać odpowiednie wyniki w nauce w każdym roku by można kontynuować edukację na wyższym poziomie. Szkoła średnia podzielona jest na dwa etapy: 0 i A. Pierwszy obejmuje okres 4 lat i kończy się egzaminami państwowymi. Jeżeli uzyska się dobre wyniki, to naukę można kontynuować przez kolejne dwa lata na poziomie A. Po ich ukończeniu – studia bądź praca w biurze. Nasze dzieci są ambitne – obecnie mają plany zostać nauczycielami lekarzami i pielęgniarkami.
Kolejnym projektem jest ukończenie budowy studni w Ugandzie w regionie Ariwa.
Nareszcie doczekamy się ujęcia wody dla mieszkańców tego obszaru obozu. Pomimo że odwiert jest gotowy należy jeszcze wykonać szereg prac, aby doprowadzić do bezpiecznego pobierania wody przez mieszkańców obozu.
Planujemy też powiększyć gromadkę młodzieży do adopcji edukacyjnej. Wiem, że kolejne chętne dzieci już czekają. Liczymy na to, że będziemy mogli objąć je programem, co w dużej mierze zależy od Was – naszych darczyńców, bez których żadna pomoc nie wydarzyłaby się. Dziękujemy że jesteście z Nami!

Zbiórka w parafiach pw. Św. Roch i Św. Chrystusa Odkupiciela - misyjność i otwarcie na innych

Autorka: Anna Walkowiak

Pod koniec 2023. przeprowadziliśmy dwie zbiórki i jedną akcję mikołajkową. Zbiórki prowadzone były w parafii św. Rocha w Poznaniu, tam też prowadziliśmy akcję mikołajkową oraz w parafii pod wezwaniem Św. Chrystusa Odkupiciela.
Z parafią św. Rocha jesteśmy związani już od kilku lat. Proboszcz Parafii ks. Piotr Garstecki propaguje działalność misyjną wśród swoich parafian, dzięki czemu mogą oni dowiedzieć się więcej o odległych zakątkach krajów położonych na różnych kontynentach, w tym w Afryce. A wiemy doskonale, że nasze liczne obowiązki bieżące oraz zajęcie życiem własnym często sprawia, że losy i problemy innych ludzi są całkowitą abstrakcją. Dlatego tak ważna jest działalność tutaj na miejscu w kraju, aby przypominać o ludziach bez dachu nad głową, bez swojego miejsca na ziemi i często bez nadziei na przyszłość.
Trudno bowiem zachować spokój i żyć według przykazań, gdy dziecko płacze z głodu, a rodzic wie, że nie może go nakarmić, gdy każdy dzień jest walką o przetrwanie, a otoczenie nie sprzyja żadnym pozytywnym działaniom. Tak jest właśnie m.in. w obozie dla uchodźców w Ugandzie. Każdy dzień jest walką o wodę i jedzenie.
Księża tacy jak ks. proboszcz Garstecki czy ks. proboszcz Tomasz Buliński z parafii pw. Chrystusa Odkupiciela, czynnie przypominają o najuboższych mieszkańcach Afryki czy Ameryki Łacińskiej, poprzez umożliwianie zbiórek takim organizacjom jak Fundacja “Africa Help”, za co z całego serca im dziękuję.
Akcja mikołajkowa prowadzona była dla dzieci w parafii św. Rocha. W parafii działa także Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, które prowadzi kawiarenkę w salkach przykościelnych i to członkowie Stowarzyszenia właśnie zainicjowali Mikołajki parafialne. Św. Mikołaj opowiadał o Jezusie z Nazaretu i jednocześnie dzieci otrzymały upominki. W międzyczasie przyjechała też Pani Ania z Afryki, w której św. Mikołaj był na wakacjach. Pani Ania powiedziała kilka słów od św. Mikołaja opowiadając przy okazji o tym, że dzieci w Afryce nie mają okazji otrzymać prezentów od św. Mikołaja, więc my możemy być takim św. Mikołajem dla nich. To też dobry sposób na zaszczepienie w dzieciach idei pomagania bez względu na opłacalność takiego przedsięwzięcia. Zgodnie z naukami Jezusa bezinteresowność jest cnotą, a w obecnym świecie widzimy mało tej bezinteresowności. Ja natomiast widzę ją zawsze w św. Rochu. Odkupicielu Chrystusie i wielu innych parafiach, które otwierają swoje drzwi dla misji i pomocy najuboższych!
Parafianie św. Rocha wykazują się niezwykłą ofiarnością podczas organizowanych zbiórek za co gorąco dziękuję. Jednym z parafian jest także Pan Marcin Czeszak – człowiek o wielkim Sercu – który wspiera parafię poprzez charytatywne drukowanie dla Fundacji!
Bóg zapłać za wszystko!

STRONA 3.

Sprawozdanie z działań 2023

Autorka: Anna Walkowiak

Rok 2023 był obfity w działania w Fundacji. Zrobiliśmy wiele ale też wiele jest nadal do zrobienia.
Przedstawiamy kalendarium wydarzeń:
Styczeń 2023 – przeprowadziliśmy trzy zbiórki parafialne w parafiach pw. św Rocha, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana. Zbiórki te zapoczątkowały zbieranie środków na budowę studni w obozie dla uchodźców w Ugandzie w zonie Ariwa. Pieniądze ze zbiórek zostały wysłane ojcu Andrzejowi Dzidzie na odwierty studni.
Styczeń – kwiecień 2023 – pierwszy raz rozpoczęliśmy kampanię OPP, która zakończyła się sukcesem. Urząd Skarbowy przekazał Nam 42.000,00 zł od darczyńców, którzy zdecydowali się przekazać Nam swoje 1,5 % podatku.
Luty – marzec 2023 – kontynuacja zbiórek nie tylko na budowę studni, ale także poszukiwanie osób chętnych do wejścia w program adopcji edukacyjnej zapoczątkowany po naszej wyprawie do Ugandy w listopadzie 2022. Dzięki szeroko nagłośnionej akcji także w mediach lokalnych, zgłosili się chętni darczyńcy, którzy zdecydowali się wspierać edukację naszych dzieci z obozu w szkole w Ugandzie.
Marzec 2023 – zakończenie budowy Kliniki położniczej w Centralnej Tanzanii. Uzbieraliśmy ostatnią transzę 30 000 zł na dokończenie budowy tego obiektu. Przypomnę składa się on z dwóch budynków: jeden przeznaczony jest na badania przesiewowe dzieci w wieku od 1- 13 lat, a drugi budynek przeznaczony jest do porodów. Cały obiekt położony jest w wiosce masajskiej Oltotoi niedaleko misji katolickiej ks. Marka Gizickiego, który nadzoruje projekt.
W tym także miesiącu przeprowadziliśmy zbiórkę w parafii pw. św. Trójcy. Środki te pozwoliły Nam wysłać kolejną transzę środków do ojca Andrzeja, do Ugandy na budowę studni.
Kwiecień 2023 – z początkiem miesiąca prowadziliśmy zbiórkę w sklepach Selgrosu w Poznaniu i Warszawie, aby pozyskać środki na budowę studni w Ugandzie. Liczni wolontariusze stali z puszkami w 4 sklepach Selgrosu i zbierali przez kilka dni środki do puszek za co serdecznie dziękujemy.
W tym samym miesiącu uczestniczyliśmy w akcji Welconomy w Toruniu – konferencji biznesowej. Naszym zadaniem była akcja promocyjna celów Fundacji i nagłośnienie problemów Afryki Subsaharyjskiej – przede wszystkim brak dostępu do czystej wody. Prowadziliśmy też rozmowy z przedstawicielami klinik medycznych na temat pozyskania sprzętu medycznego do kliniki w Oltotoi w Tanzanii.
Maj 2023 – prowadzenie kolejnych zbiórek m.in. w parafii pw. Ducha św. w Śremie na cel budowy studni w obozie w Ugandzie. Należy zaznaczyć, że koszt budowy jednej studni to ponad 80 000 zł, dlatego zebranie tej kwoty było długie i żmudne.
W maju Fundacja prowadziła także szkolenia z zakresu zbudowania struktur organizacji pozarządowej, które będziemy kontynuować także w 2024r.
Czerwiec 2023 -rozpoczęcie projektu ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej z Poznania w zakresie tworzenia wolontariatu i jego struktur. W jego ramach odbyło się kilka spotkań integracyjnych w tym wieńczące w dniu Wolontariusza 5 grudnia 2023r., połączone ze zbiórką w Restauracji Żuk na Golęcinie.
W tym miesiącu dołączyło do Nas także dwóch stałych wolontariuszy Anita Kozłowska – zajmująca od czerwca social mediami oraz Karolina Juszczyk – organizująca spotkania m.in. na Welconomy.
Rozpoczęliśmy też współpracę ze fundacją Psierociniec w zakresie pomocy prawnej.
Jednocześnie zorganizowaliśmy kolejną zbiórkę na budowę studni tym razem w parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu.
Lipiec 2023 – uczestnictwo i pomoc w Festynie w Cigacicach, woj. lubuskie, na którym pomagaliśmy Pani Ewie Gromiec w zebraniu środków na budowę studni w Kiberashi w Tanzanii.
Sierpień 2023 – rozpoczęcie projektu poradnictwa obywatelskiego w zakresie pomocy prawnej wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej z Poznania. Środki pochodziły z Urzędu Miasta Poznania.
Wrzesień 2023 -wysłanie kolejnej transzy środków na budowę studni w Ugandzie a także na edukację naszych studentów z Tanzanii: Kirutiego Magisa i Marciany Nyiki, którzy są na kolejnym już roku studiów odpowiednio medycznych i pielęgniarskich.
Miesiąc ten okazał się cudowną niespodzianką, gdyż Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku oferował Nam sprzęt medyczny do kliniki w Tanzanii. Znajdują się tam takie dary jak inkubatory, USG, KTG i inne potrzebne narzędzia konieczne do funkcjonowania kliniki.
Co kwartał także wysyłane są pieniądze na adopcję edukacyjną do siostry Franczeski, która następnie wpłaca je na czesne i internat w szkole średniej w Ugandzie dla naszych podopiecznych.Zostaliśmy zaproszeni na galę fundacji Psierociniec, która jest wydarzeniem wieńczącym działania fundacji i jednocześnie podziękowaniem za wsparcie dla darczyńców i innych osób współpracujących.
Październik 2023 – Nasza Fundacja wzięła udział jako prelegent w V Konferencji Afrykańskiej w Łodzi organizowanej przez fundację Nowe Drzewo Życia. Dziękujemy Pani Ani Kister za zaproszenie.
Konferencja zwieńczona będzie kolejnym wydaniem książki Afryka – Bogactwo Możliwości i Współpracy Tom 3 pod redakcją Jarosława Różańskiego OMI. Jeden z rozdziałów poświęcony sytuacji kobiet ciężarnych w Tanzanii, napisany będzie przez prezes Fundacji Africa Help Annę Walkowiak.
Listopad 2023 – przygotowanie akcji kalendarze dla Afryki – akcja mająca na celu zebranie środków na dokończenie projektu budowy studni w Ugandzie. Kalendarze ufundowała drukarnia Alfa- Druk, a właściwe jej właściciel Pan Marcin Czeszak.
Grudzień 2023 – W grudniu prowadziliśmy akcję mikołajkowa w św. Rochu, kiermasz świąteczny w Restauracji Żuk, na którym oferowaliśmy nie tylko kalendarze, bransoletki masajskie ale także miody zapobiegające malarii, które dostarczyła do Nas fundacja Pszczoły dla Afryki.
Dołączyliśmy także do kiermaszu świątecznego w szkole Podstawowej im . Edmunda Strzeleckiego w Głuszynie, gdzie oferowaliśmy obrazy masajskie i inne gadżety. 

Strona 4.

Klinika w Tanzanii i plany na bieżący rok

Autorka: Anna Walkowiak

 Dzięki Uniwersyteckiemu Szpitalowi w Białymstoku, mamy sprzęt medyczny do naszej kliniki. Pozostało przewieźć go do Tanzanii. Przewiezienie tych darów to proces długi, żmudny i kosztowny. Należy w pierwszej kolejności oszacować wartość darów i starać się o zwolnienie z cła. Następnie przygotować wszystkie dokumenty niezbędne do przewozu i wwozu do Tanzanii i tam dalej transport do Centralnej Tanzanii. Liczymy że do końca marca sprzęt będzie w Klinice. Wtedy lokalny rząd wyśle do naszej kliniki lekarza i pielęgniarkę.
Koszt transportu sprzętu medycznego do Tanzanii to kwota około 20 000 zł
Liczymy na zrozumienie i ofiarność. Gdy klinika ruszy będziemy już tylko nadzorować jej funkcjonowanie i wspierać ewentualne drobne remonty.
Nasze plany co do nowych działań pomocowych kształtują się powoli w zależności od tego, jakie nowe potrzeby zdiagnozujemy na miejscu. Z pewnością w Ugandzie będziemy mieli kolejne dzieci do adopcji edukacyjnej oraz projekt budowy urządzeń sanitarnych dla dzieci i młodzieży.
W Tanzanii priorytetem jest otwarcie kliniki. Następnie zastanowimy się nad kolejnymi studniami, których potrzeba budowy jest ogromna. Być może jeszcze w pierwszej połowie roku czeka nas wizyta w Tanzanii, wtedy zdecydujemy o kolejnym projekcie.

Redakcja: Artur Długosz

Fundacja “Africa Help”; ul. Trójpole 3A; 61-693 Poznań

 

www.ah20.org

e-mail: africahelp2019@gmail.com

tel. 606717929

nr rachunku bankowego: 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001

Kategorie
Projekty

Biuletyn 5/2023

Co słychać w "Africa Help"?

Biuletyn nr 5/2023
Maj 2023 r.

Nasi "zaadoptowani edukacyjnie" uczniowie
Kwestowaliśmy w Warszawie 

Fundacja “Africa Help” ze wsparciem Selgrosu i wolontariuszy zebrała 2300 zł na projekty w Ugandzie. Zebrane środki posłużą budowie studni w obozie uchodźców Bidi Bidi oraz wsparciu edukacji młodzieży.
Więcej na stronie
1.
 

Zbiórka w parafii pw. św. Boromeusza w Poznaniu 

Zebraliśmy niemal 5 tys. zł na projekt w Ugandzie dzięki zbiórce w parafii św. Karola Boromeusza w Poznaniu.
Więcej na stronie
2.
 

I etap budowy studni w Ugandzie za nami 

Postęp w projekcie budowy studni Fundacji “Africa Help” w obozie dla uchodźców Bidi Bidi w Ugandzie. 10 tys. USD przekazane na odwierty i wybór warstwy wodonośnej.
Więcej na stronie
3.
 

Wakacje w Afryce 

Młodzież z obozu Bidi Bidi kończy pomyślnie pierwszy semestr nauki w szkole średniej dzięki wsparciu naszych Darczyńców z Polski.
Więcej na stronie 4.
 

Fundacja "Africa Help" ze wsparciem Selgrosu i Wolontariuszy zbiera środki dla Ugandy

Autor: Artur Długosz

Od środy 26 kwietnia do soboty przed majówką, w warszawskich sklepach sieci Selgros, odbyła się zbiórka pieniędzy zorganizowana przez Fundację “Africa Help”. Dzięki współpracy z siecią handlową oraz zaangażowaniu wolontariuszy udało się zebrać 2300 zł. Zebrane środki zostaną przeznaczone na dwa projekty realizowane przez fundację w Ugandzie.

Pierwszym z projektów jest budowa studni w obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego – Bidi Bidi. Studnia ta ma na celu poprawę dostępu do wody pitnej dla mieszkańców obozu, co w znacznym stopniu wpłynie na poprawę ich warunków życia. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie: https://ah20.org/projekty/studnia-w-obozie-bidi-bidi/.

Drugi projekt, zatytułowany “Nasza szkoła, nasza przyszłość”, polega na wsparciu młodzieży z obozu Bidi Bidi, która pragnie kontynuować naukę w szkole średniej. Niestety, w obozie nie ma szkół średnich, a władze Ugandy nie mają środków na finansowanie nauki uchodźców poza obozem. Dzięki zebranym funduszom, młodzież otrzyma szansę na lepsze wykształcenie i perspektywy na przyszłość. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: https://ah20.org/projekty/nasza-szkola-nasza-przyszlosc/.

W zbiórce aktywnie uczestniczyli wolontariusze, bez których to wydarzenie nie odbyłoby się. Współpraca z młodzieżą wolontariacką była możliwa dzięki wsparciu członków Stowarzyszenia “To Help Africa” z Warszawy oraz zaangażowaniu pani Karoliny Juszczyk. Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność zespołowi Selgrosu oraz kierownikom warszawskich hal Selgros Cash&Carry za zaangażowanie w zbiórkę. Dzięki wspólnym wysiłkom udało się zebrać środki, które zostaną przeznaczone na realizację ważnych projektów w Ugandzie. Z niecierpliwością czekamy na kolejne inicjatywy i sukcesy Fundacji “Africa Help”.
Jeśli także chcesz wesprzeć działania wolontariuszy i uchodźców w Ugandzie, możesz przekazać wsparcie przez wpłaty na konto 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001 lub przez naszą stronę www.ah20.org (przycisk “Wpłać”). Każdy gest dobrej woli ma znaczenie!

STRONA 2.

Zbiórka w parafii św. Karola Boromeusza w Poznaniu

Autor: Artur Długosz

30 kwietnia w parafii pw. św. Karola Boromeusza w Poznaniu odbyła się zbiórka fundacji “Africa Help”. Nasza Prezeska, jak zwykle, osobiście opowiadała z ambony o projekcie i zbierała darowizny przed kościołem. Współpracując z miejscowymi misjonarzami, chcemy zrealizować projekt budowy studni w obozie dla uchodźców Bidi Bidi w Ugandzie. 

Dzięki zaangażowaniu parafian udało się zebrać niemal 5 tysięcy złotych, co jest dużym wsparciem dla realizacji tego projektu. Zbiórka w parafii św. Karola Boromeusza przyczyniła się do zwiększenia świadomości mieszkańców Poznania na temat sytuacji uchodźców w Ugandzie oraz potrzebie pomocy humanitarnej. 

Warto przypomnieć, że projekt budowy studni w obozie Bidi Bidi jest realizowany we współpracy z miejscowymi misjonarzami. Ojciec Andrzej Dzida oraz jego bracia z zakonu Werbistów będą odpowiedzialni za budowę i eksploatację studni. Zakon działa na tamtym terenie od lat, wspierając uchodźców i zapobiegając katastrofie humanitarnej, która może dotknąć ponad 300 tysięcy osób z tego obozu. 

Podczas zbiórki, nasza Prezeska udzielała zaciekawionym darczyńcom informacji na temat projektu oraz sposobów, w jakie mogą pomóc. Większość parafian z entuzjazmem przekazywała darowizny. 

Jesteśmy wdzięczni mieszkańcom Poznania za okazane wsparcie i życzliwość. Dzięki ich hojności, udało się zebrać środki, które pozwolą na zrealizowanie projektu w Ugandzie, przyczyniając się do poprawy warunków życia uchodźców w obozie Bidi Bidi. 

W imieniu całej fundacji “Africa Help” pragniemy serdecznie podziękować parafii św. Karola Boromeusza oraz wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do sukcesu tej zbiórki. 

Strona 3.

Kolejny etap budowy ugandyjskiej studni za nami

Autor: Anna Walkowiak

Maj 2023 przyniósł kluczowy postęp w projekcie budowy studni, prowadzonym przez Fundację “Africa Help” w obozie dla uchodźców Bidi Bidi w Ugandzie. Dzięki zebranym darowiznom, udało się przesłać 10 tys. USD, co stanowi około jedną trzecią kosztów całego projektu. Te środki umożliwią dokonanie odwiertów i wybór najlepszej warstwy wodonośnej.

Wybór warstwy wodonośnej to proces, który wymaga zarówno precyzyjnej wiedzy geologicznej, jak i ścisłego przestrzegania norm sanitarnych. Przede wszystkim, warstwa ta musi mieć odpowiednią głębokość, co zapewnia jej ochronę przed zanieczyszczeniem. Odpowiednia przepuszczalność to kolejny kluczowy czynnik, który decyduje o wydajności studni. Dodatkowo, woda z tej warstwy musi spełniać normy czystości, aby była bezpieczna dla spożycia.

Projekt jest realizowany przy współpracy z miejscowymi misjonarzami, w tym Ojcem Andrzejem Dzidą i jego braciami z zakonu Werbistów. To oni odpowiadają za nadzór nad budową studni i jej eksploatacją. Wybrali technologię, która jest nie tylko trwała, ale także tania w utrzymaniu, co jest kluczowe w kontekście wyzwań związanych z niską jakością wykonania robót i kosztami utrzymania, które często pojawiają się po zakończeniu inwestycji w Afryce.

Fundacja “Africa Help” prowadzi projekty tylko w partnerstwie z misjonarzami, którzy mają wieloletnie doświadczenie w działaniu w Afryce i dobrze znają lokalne uwarunkowania. Dzięki tej studni, setki uchodźców będą mogły skrócić czas spędzany na pozyskiwanie czystej wody, co przyczyni się do poprawy stanu ich zdrowia i higieny, a także umożliwi dalsze działania na rzecz edukacji młodzieży.

Inicjatywa ta stanowi część długofalowych działań Fundacji na rzecz poprawy sytuacji w regionie Sudanu Południowego. Mimo że obecnie ten obszar jest zbyt niebezpieczny, aby można było tam bezpośrednio pomagać, Fundacja “Africa Help” stara się wspierać uchodźców z tego kraju przebywających w Ugandzie, dając im nadzieję na powrót do ojczyzny i stwarzając nowe możliwości. Przy pomocy takich projektów jak ten, Fundacja chce przekazać mieszkańcom Ugandy przekonanie, że świat chce pomagać ludziom z tego nękanego wojnami obszaru Afryki.

Strona 4.

Wakacje w Afryce

Autorzy: Anna Walkowiak i Artur Długosz

Młodzież z obozu dla uchodźców Bidi Bidi w Ugandzie, uczestnicząca w projekcie “Adopcja edukacyjna” prowadzonym przez Fundację “Africa Help”, zakończyła pierwszy semestr nauki w szkole średniej. Przed nimi teraz trzy tygodnie zasłużonego odpoczynku. 

Taka możliwość kontynuowania edukacji jest dla nich bezcenna. W obozie Bidi Bidi nie ma zapewnionych darmowych szkół średnich. Mimo że obóz istnieje już od 2016 roku, jego status tymczasowy nie przewidywał tak długotrwałego istnienia, ani potrzeby umożliwienia młodzieży dalszej nauki poza szkołami podstawowymi. 

Darczyńcy z Polski, w szczególności z poznańskich parafii, odegrali kluczową rolę w umożliwieniu tym młodym ludziom kształcenia na wyższym poziomie. Bez tego wsparcia, perspektywa kontynuowania nauki byłaby dla nich nieosiągalna. 

Edukacja jest jednym z największych wyzwań w Ugandzie, kraju przyjmującym setki tysięcy uchodźców. Rząd Ugandy słynie z liberalnej polityki wobec uchodźców, dając im prawo do pracy, do korzystania z usług publicznych i do integracji z lokalną społecznością. 

Jednak ta polityka spotyka się z rzeczywistością kraju, gdzie powszechna bieda często ogranicza dostęp do tych dobrodziejstw, zarówno dla uchodźców, jak i dla samych mieszkańców Ugandy. Uchodźcy i lokalni mieszkańcy często stają się konkurentami w codziennych zmaganiach o zasoby. 

Mimo tych wyzwań, młodzież z obozu Bidi Bidi pokazała, że z odpowiednim wsparciem, możliwe jest przekształcenie sytuacji uchodźcy w sukces edukacyjny. Te młode osoby, które zakończyły pomyślnie pierwszy semestr, są dowodem na to, że wsparcie ze strony Fundacji “Africa Help” i jej darczyńców ma realny, pozytywny wpływ na ich życie.

Redakcja: Artur Długosz

Fundacja “Africa Help”; ul. Trójpole 3A; 61-693 Poznań

 

www.ah20.org

e-mail: africahelp2019@gmail.com

tel. 606717929

nr rachunku bankowego: 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001