Kategorie
Podsumowania

Podsumowanie roku 2021

Podsumowanie roku 2021

Ten rok był bardzo ważny w życiu fundacji. Był to bowiem pierwszy pełny rok naszego aktywnego działania.

Od pomysłu do realizacji – Afryka.

Przed wylotem do Afryki z Iwoną Kreczmańską

Zaczęliśmy moim wyjazdem do Tanzanii na misję w listopadzie 2020 r. Pierwsza misja w Afryce była trudna zdrowotnie i organizacyjnie. Dzięki wsparciu i doświadczeniu Fundacji „Dzieci Afryki” udało się zrealizować plan i rozpocząć projekt. Zobaczyłam warunki życia mieszkańców wiosek masajskich w dwóch rejonach: Tanga w północno – wschodniej Tanzanii oraz Manyara w Tanzanii centralnej. W obu regionach żyją Masajowie. W buszu, w chatach z gliny i słomy na klepiskach, bez dostępu do czystej wody, a nawet jakiejkolwiek wody. Nie wspominam nawet o higienie i warunkach sanitarnych, czy podstawowej opiece medycznej. Nie są oni zaszczepieni na żadne choroby.

 

Wtedy upewniłam się, że podstawowym problemem Tanzanii jest brak dostępu do czystej wody i do podstawowej opieki medycznej. Statystyki mówią, że z powodu złej jakości wody na świecie, co 15 sekund umiera dziecko. Dotyka to w szczególności najbiedniejsze rejony Afryki.

Tym właśnie intensywnie zajęliśmy się jako fundacja.

 

Dzięki zbiórkom w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. zebraliśmy 40.000,00 zł na projekt budowy studni w centralnej Tanzanii. W lutym 2021 r. odbyliśmy drugą wizytę u ks. Marka na misji i nadzorowaliśmy budowę studni w miejscowości Logoyeti. Dzięki realizacji tego projektu około 3000,00 osób jest zaopatrzonych w wodę zdatną do picia.

https://youtu.be/889xqlYAVAE

 

Na wiosnę podjęliśmy kolejne dwa projekty:

– budowę systemu doprowadzania wody w miejscowości Antakae w północno- wschodniej Tanzanii;

– budowę punktu pomocy medycznej w centralnej Tanzanii.

Pierwszy z nich realizujemy wspólnie z Iwoną Kreczmańską ze Stowarzyszenia „To Help Africa”. Razem działamy na rzecz poprawy warunków wodno – sanitarnych w tej ubogiej wiosce w rejonie Tanga.

Z Jerzym Górskim “Najlepszym” wspierającym nas w kampanii “KIlometry Dobra”

Na ten cel prowadziliśmy kampanię Afrykańskie Kilometry Dobra w ramach kampanii Kilometry Dobra. Wsparł nas wtedy Jerzy Górski, słynny polski triathlonista. Choć nie zebraliśmy całej kwoty, udział w tej kampanii był świetnym doświadczeniem dla obu naszych organizacji. Tuż przed adwentem rozpoczęliśmy „akcję kalendarzową”. Wraz z Iwoną stworzyłyśmy kalendarz na rok 2022, dedykowany projektowi budowy doprowadzenia wody w Antakae. Dzięki wsparciu partnerów biznesowych zebraliśmy już prawie całą potrzebną kwotę – około 30.000,00 zł! W lutym ruszamy do Tanzanii do Antakae nadzorować realizację projektu! Budowa tego systemu zapewni dostęp do wody tysiącom mieszkańców wioski i oklic!

            Kolejny projekt to budowa punktu pomocy medycznej w centralnej Tanzanii. jest największym jak dotąd działaniem fundacji i stanie się stałym miejscem pod naszą opieką.

Miejsce to będzie pełnić rolę edukacyjno – higieniczną dla dzieci i młodzieży wracającej ze szkoły, a pomocniczo też rolę medyczną.

Obecnie pozyskaliśmy środki na budowę stanu surowego otwartego, który właśnie jest w trakcie realizacji oraz na kształcenie pielęgniarki i lekarza. Pielęgniarka będzie uczyć dzieci jak dbać o to, by miejscowa ludność nauczyła się jak unikać najcięższych chorób wywołanych groźnymi bakteriami przenoszonymi przez wodę. Będzie ona również opiekować się dziećmi pod względem opieki zdrowotnej, dbając przede wszystkim o zapobieganie chorobom. Lekarz będzie sprawował pieczę medyczną. Rozumiemy realia. Stała opieka lekarza jest czymś wymarzonym. Jeżeli uda się zapewnić choćby okresowe dyżury – będzie to już bardzo duża zmiana dla tamtejszych mieszkańców.

Na ten projekt ciągle pozyskujemy środki od darczyńców indywidualnych. Dzięki Wam, Waszemu darowi serca, pierwszy etap jest już w realizacji! W styczniu 2022 (tak planujemy wylot), podczas kolejnej wizyty w Tanzanii sprawdzimy postępy.

Dziękujemy!

W 2021 roku, wielką dla nas niespodzianką była propozycja objęcia przez naszą Fundację patronatu nad zbiórką Pani Dagmary Kaźmierskiej – znanej w mediach jako Królowa Życia. Idąc za odruchem serca zorganizowała zbiórkę na portalu Zrzutka.pl na rzecz dzieci z sierocińca na Zanzibarze.

Zdecydowaliśmy się objąć patronatem to działanie. Oznaczało to kontrolowanie i współdziałanie przy wydatkowaniu środków pozyskanych przez Panią Dagmarę. W listopadzie 2021 roku pojechałyśmy wspólnie zrealizować projekt. Zakupiłyśmy niezbędne rzeczy dla dzieciaków, przypilnowałyśmy odmalowania pokoi dzieci i zrobienia im szafek na ubrania, kupiłyśmy pralki, naczynia kuchenne i wyposażenie łazienek.

Jadąc w najbliższą podróż w na przełomie stycznia i lutego 2022 roku sprawdzimy jak się mają dzieci z sierocińca w Stone Town.

Piszę wszędzie „my”, ale z powodu racjonalności wydatków, podróże i pobyty w Afryce są z ramienia fundacji – jednoosobowe. Działamy z innymi organizacjami charytatywnymi, przy wsparciu ludzi dobrej woli i przy ciągłym niedoborze środków. Nie stać nas było w 2021 roku na dodatkowe wsparcie kadrowe, a wolontariusze działali na własny koszt.

Tym bardziej dziękujemy Wam wszystkim: darczyńcom i wspierającym!

Uchodźcy i migranci , działania antydyskryminacyjne– drugi obszar działalności Fundacji

Fundacja od marca 2021 jest członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego przy pełnomocniczce ds. równości przy Prezydencie Miasta Poznania. Z radością wpisujemy się w nowe wyzwania stojące przed Fundacją.

Działając w Afryce chcieliśmy wykorzystać nasz potencjał do działań w kraju.

Po pierwsze misją fundacji jest niesienie pomocy wszelkim ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz wojen! Chcąc przybliżyć sytuację osób migrujących z krajów trzeciego świata nam – Polakom, podjęliśmy działania integracyjno–edukacyjne na rzecz migrantów/uchodźców i społeczności przyjmującej.

W tym celu zrealizowaliśmy projekt antydyskryminacyjny „Nasz język- nasze uprzedzenia. Jak nie ranić słowami i uwierzyć w prawa człowieka”, sfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania. Przeprowadziliśmy na jesieni b.r. cztery warsztaty i jedną debatę w czasie Poznańskiego Tygodnia Tolerancji.

Podczas warsztatów wymienialiśmy doświadczenia m.in. młodzieży z Wolontariatu Europejskiego, gości z Afryki, którzy opowiadali o dyskryminacji w swoich krajach. Odbył się także symulowany proces sądowy, nad przypadkiem mowy nienawiści w Internecie.

Wszystkim uczestnikom i wspierającym nas w tym działaniu organizacjom, bardzo dziękuję za udział! Było to świetne doświadczenie.

W przyszłym roku zamierzamy rozwinąć działania w zakresie pomocy uchodźcom poprzez świadczenie pomocy prawnej na ich rzecz, m.in. w strzeżonych ośrodkach detencyjnych.

Przygotowaliśmy i złożyliśmy kilka wniosków o dofinansowanie tego projektu. Uczestnictwo w konkursach dotacyjnych było dla nas cennym doświadczeniem. Środków na razie nie pozyskaliśmy, ale wiemy dzięki temu na co zwrócić uwagę w naszych planach.

Uczestniczyliśmy też w Targu Dobra organizowanym przez Miasto Poznań w Starym ZOO, na którym organizacja prezentowała swoją misję!

            Żadne z tych działań nie powiodłoby się bez udziału wolontariuszy, darczyńców, zaprzyjaźnionych organizacji, proboszczów poznańskich parafii, którzy zgodzili się na kwestę organizacji!

Gorąco dziękuję wszystkim, którzy wspierali i nadal wspierają fundację!

Postaramy się aby w przyszłym roku zrealizować więcej projektów, które przyczynią się do poprawy warunków życia ludności w Afryce i w Polsce!

Z gorącymi życzeniami zdrowia i spełnienia marzeń w roku 2022

Anna Walkowiak

Prezes Fudnacji „Africa Help”