Kategorie
Podsumowania

Podsumowanie roku 2021

Podsumowanie roku 2021

Ten rok był bardzo ważny w życiu fundacji. Był to bowiem pierwszy pełny rok naszego aktywnego działania.

Od pomysłu do realizacji – Afryka.

Przed wylotem do Afryki z Iwoną Kreczmańską

Zaczęliśmy moim wyjazdem do Tanzanii na misję w listopadzie 2020 r. Pierwsza misja w Afryce była trudna zdrowotnie i organizacyjnie. Dzięki wsparciu i doświadczeniu Fundacji „Dzieci Afryki” udało się zrealizować plan i rozpocząć projekt. Zobaczyłam warunki życia mieszkańców wiosek masajskich w dwóch rejonach: Tanga w północno – wschodniej Tanzanii oraz Manyara w Tanzanii centralnej. W obu regionach żyją Masajowie. W buszu, w chatach z gliny i słomy na klepiskach, bez dostępu do czystej wody, a nawet jakiejkolwiek wody. Nie wspominam nawet o higienie i warunkach sanitarnych, czy podstawowej opiece medycznej. Nie są oni zaszczepieni na żadne choroby.

 

Wtedy upewniłam się, że podstawowym problemem Tanzanii jest brak dostępu do czystej wody i do podstawowej opieki medycznej. Statystyki mówią, że z powodu złej jakości wody na świecie, co 15 sekund umiera dziecko. Dotyka to w szczególności najbiedniejsze rejony Afryki.

Tym właśnie intensywnie zajęliśmy się jako fundacja.

 

Dzięki zbiórkom w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. zebraliśmy 40.000,00 zł na projekt budowy studni w centralnej Tanzanii. W lutym 2021 r. odbyliśmy drugą wizytę u ks. Marka na misji i nadzorowaliśmy budowę studni w miejscowości Logoyeti. Dzięki realizacji tego projektu około 3000,00 osób jest zaopatrzonych w wodę zdatną do picia.

https://youtu.be/889xqlYAVAE

 

Na wiosnę podjęliśmy kolejne dwa projekty:

– budowę systemu doprowadzania wody w miejscowości Antakae w północno- wschodniej Tanzanii;

– budowę punktu pomocy medycznej w centralnej Tanzanii.

Pierwszy z nich realizujemy wspólnie z Iwoną Kreczmańską ze Stowarzyszenia „To Help Africa”. Razem działamy na rzecz poprawy warunków wodno – sanitarnych w tej ubogiej wiosce w rejonie Tanga.

Z Jerzym Górskim “Najlepszym” wspierającym nas w kampanii “KIlometry Dobra”

Na ten cel prowadziliśmy kampanię Afrykańskie Kilometry Dobra w ramach kampanii Kilometry Dobra. Wsparł nas wtedy Jerzy Górski, słynny polski triathlonista. Choć nie zebraliśmy całej kwoty, udział w tej kampanii był świetnym doświadczeniem dla obu naszych organizacji. Tuż przed adwentem rozpoczęliśmy „akcję kalendarzową”. Wraz z Iwoną stworzyłyśmy kalendarz na rok 2022, dedykowany projektowi budowy doprowadzenia wody w Antakae. Dzięki wsparciu partnerów biznesowych zebraliśmy już prawie całą potrzebną kwotę – około 30.000,00 zł! W lutym ruszamy do Tanzanii do Antakae nadzorować realizację projektu! Budowa tego systemu zapewni dostęp do wody tysiącom mieszkańców wioski i oklic!

            Kolejny projekt to budowa punktu pomocy medycznej w centralnej Tanzanii. jest największym jak dotąd działaniem fundacji i stanie się stałym miejscem pod naszą opieką.

Miejsce to będzie pełnić rolę edukacyjno – higieniczną dla dzieci i młodzieży wracającej ze szkoły, a pomocniczo też rolę medyczną.

Obecnie pozyskaliśmy środki na budowę stanu surowego otwartego, który właśnie jest w trakcie realizacji oraz na kształcenie pielęgniarki i lekarza. Pielęgniarka będzie uczyć dzieci jak dbać o to, by miejscowa ludność nauczyła się jak unikać najcięższych chorób wywołanych groźnymi bakteriami przenoszonymi przez wodę. Będzie ona również opiekować się dziećmi pod względem opieki zdrowotnej, dbając przede wszystkim o zapobieganie chorobom. Lekarz będzie sprawował pieczę medyczną. Rozumiemy realia. Stała opieka lekarza jest czymś wymarzonym. Jeżeli uda się zapewnić choćby okresowe dyżury – będzie to już bardzo duża zmiana dla tamtejszych mieszkańców.

Na ten projekt ciągle pozyskujemy środki od darczyńców indywidualnych. Dzięki Wam, Waszemu darowi serca, pierwszy etap jest już w realizacji! W styczniu 2022 (tak planujemy wylot), podczas kolejnej wizyty w Tanzanii sprawdzimy postępy.

Dziękujemy!

W 2021 roku, wielką dla nas niespodzianką była propozycja objęcia przez naszą Fundację patronatu nad zbiórką Pani Dagmary Kaźmierskiej – znanej w mediach jako Królowa Życia. Idąc za odruchem serca zorganizowała zbiórkę na portalu Zrzutka.pl na rzecz dzieci z sierocińca na Zanzibarze.

Zdecydowaliśmy się objąć patronatem to działanie. Oznaczało to kontrolowanie i współdziałanie przy wydatkowaniu środków pozyskanych przez Panią Dagmarę. W listopadzie 2021 roku pojechałyśmy wspólnie zrealizować projekt. Zakupiłyśmy niezbędne rzeczy dla dzieciaków, przypilnowałyśmy odmalowania pokoi dzieci i zrobienia im szafek na ubrania, kupiłyśmy pralki, naczynia kuchenne i wyposażenie łazienek.

Jadąc w najbliższą podróż w na przełomie stycznia i lutego 2022 roku sprawdzimy jak się mają dzieci z sierocińca w Stone Town.

Piszę wszędzie „my”, ale z powodu racjonalności wydatków, podróże i pobyty w Afryce są z ramienia fundacji – jednoosobowe. Działamy z innymi organizacjami charytatywnymi, przy wsparciu ludzi dobrej woli i przy ciągłym niedoborze środków. Nie stać nas było w 2021 roku na dodatkowe wsparcie kadrowe, a wolontariusze działali na własny koszt.

Tym bardziej dziękujemy Wam wszystkim: darczyńcom i wspierającym!

Uchodźcy i migranci , działania antydyskryminacyjne– drugi obszar działalności Fundacji

Fundacja od marca 2021 jest członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego przy pełnomocniczce ds. równości przy Prezydencie Miasta Poznania. Z radością wpisujemy się w nowe wyzwania stojące przed Fundacją.

Działając w Afryce chcieliśmy wykorzystać nasz potencjał do działań w kraju.

Po pierwsze misją fundacji jest niesienie pomocy wszelkim ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz wojen! Chcąc przybliżyć sytuację osób migrujących z krajów trzeciego świata nam – Polakom, podjęliśmy działania integracyjno–edukacyjne na rzecz migrantów/uchodźców i społeczności przyjmującej.

W tym celu zrealizowaliśmy projekt antydyskryminacyjny „Nasz język- nasze uprzedzenia. Jak nie ranić słowami i uwierzyć w prawa człowieka”, sfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania. Przeprowadziliśmy na jesieni b.r. cztery warsztaty i jedną debatę w czasie Poznańskiego Tygodnia Tolerancji.

Podczas warsztatów wymienialiśmy doświadczenia m.in. młodzieży z Wolontariatu Europejskiego, gości z Afryki, którzy opowiadali o dyskryminacji w swoich krajach. Odbył się także symulowany proces sądowy, nad przypadkiem mowy nienawiści w Internecie.

Wszystkim uczestnikom i wspierającym nas w tym działaniu organizacjom, bardzo dziękuję za udział! Było to świetne doświadczenie.

W przyszłym roku zamierzamy rozwinąć działania w zakresie pomocy uchodźcom poprzez świadczenie pomocy prawnej na ich rzecz, m.in. w strzeżonych ośrodkach detencyjnych.

Przygotowaliśmy i złożyliśmy kilka wniosków o dofinansowanie tego projektu. Uczestnictwo w konkursach dotacyjnych było dla nas cennym doświadczeniem. Środków na razie nie pozyskaliśmy, ale wiemy dzięki temu na co zwrócić uwagę w naszych planach.

Uczestniczyliśmy też w Targu Dobra organizowanym przez Miasto Poznań w Starym ZOO, na którym organizacja prezentowała swoją misję!

            Żadne z tych działań nie powiodłoby się bez udziału wolontariuszy, darczyńców, zaprzyjaźnionych organizacji, proboszczów poznańskich parafii, którzy zgodzili się na kwestę organizacji!

Gorąco dziękuję wszystkim, którzy wspierali i nadal wspierają fundację!

Postaramy się aby w przyszłym roku zrealizować więcej projektów, które przyczynią się do poprawy warunków życia ludności w Afryce i w Polsce!

Z gorącymi życzeniami zdrowia i spełnienia marzeń w roku 2022

Anna Walkowiak

Prezes Fudnacji „Africa Help”

Kategorie
Projekty

Podsumowanie projektu

Przypominamy, że fundacja prowadziła projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania o mowie nienawiści i zagadnieniach dyskryminacji.

Mowa nienawiści

 

Ostatnie dwa miesiące Fundacja prowadziła projekt dotyczący dyskryminacji i mowy nienawiści. Organizowaliśmy dla mieszkańców Poznania warsztaty, na których przedstawialiśmy mechanizm powstawania dyskryminacji. Podawaliśmy przykłady dyskryminacji, które mają miejsce w naszym kraju, a zaproszeni goście opowiadali o dyskryminacji w krajach afrykańskich m.in. Tanzanii czy Nigerii.

Niesamowite efekty poznawcze daje wcielanie się w rolę osób dyskryminowanych. Nasi uczestnicy losowali z tzw. Torby przeznaczenia kartkę, na której wpisana była osoba dyskryminowana ze względu na jakąś cechę np. rasę czy niepełnosprawność. Następnie w grupach przygotowywali i odgrywali scenki, a pozostali uczestnicy mieli zgadnąć, na jakim tle następuje dyskryminacja. 

            Marina z Białorusi opowiadała Nam o formach dyskryminacji w stosunku do studentów, którzy pojawiają się na protestach pokojowych z Białorusi. Wielu więźniów politycznych osadzonych w koloniach karnych na wiele miesięcy a nawet lat bez procesu i respektowania podstawowych praw, to studenci.

            Aby pokazać jak nasze prawo i sądy radzą sobie z dyskryminacją zorganizowaliśmy proces symulowany na bazie rzeczywistego procesu karnego w Polsce. Sprawa dotyczyła znieważenia i nawoływania do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym na portalu internetowym dostępnym bez ograniczeń dla każdego. Na bazie wskazówek prawnych uczestnicy przygotowali dowody, mowy końcowe i na końcu orzekli wyrok.

Krótką prezentację dotyczącą mowy nienawiści możecie obejrzeć klikając w poniższy link:

https://www.canva.com/design/DAEp_626qXA/pYUpNteGdwsRc417EUBtww/view?utm_content=DAEp_626qXA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Cykl warsztatów zakończyliśmy debatą na temat granic wolności słowa a początkiem dyskryminacji. Debata odbyła się w III Poznańskim Tygodniu Tolerancji. Tematem przewodnim było dostrzeżenie różnicy pomiędzy wolnością słowa a początkiem używania zwrotów dyskryminujących, które stają się przyczynkiem do powstawania stereotypów i uprzedzeń.

 

Dostępne są jeszcze nasze broszury „Stop dyskryminacji” . Zainteresowanych proszę o kontakt pod adresem africahelp2019@gmail.com

 

Dziękuję organizacji CIM Horyzonty za współpracę i pomoc przy organizacji wydarzeń.

Dziękuję Gościom uczestniczącym w warsztatach Pani Iwonie Kreczmańskiej, Yusufowi Kiducie, i Panu z Nigerii, który prosił o nieujawnianie nazwiska.  Wasze doświadczenia dotyczące dyskryminacji w Afryce oraz te, jakich doznaliście w Polsce pokazują Nam obraz tego, co dzieje się w naszym społeczeństwie i nie tylko.

Przypomnijmy jeszcze że niniejszy projekt finansowany był ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Kategorie
Projekty

Pierwszy warsztat!

Przypominamy, że fundacja prowadzi projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania o mowie nienawiści i zagadnieniach dyskryminacji.

Na pierwszych warsztatach, które odbyły się 16 września 2021, prowadziliśmy zajęcia zatytułowane „Wizualna biografia”, dzięki którym mogliśmy dowiedzieć się czegoś więcej o stereotypach tkwiących w naszych głowach od najmłodszych lat. Na podstawie zdjęcia należało stworzyć krótką biografię osoby na niej przedstawionej.

Ćwiczenie pomogło w zrozumieniu na czym polega efekt pierwszego wrażenia i jaki wpływ ma na powstawanie stereotypów i uprzedzeń oraz postrzeganie innych ludzi.

Stereotyp to  mechanizm psychologiczny, który w sposób automatyczny i bezrefleksyjny porządkuje (kategoryzuje) obserwowany świat. Zaprzeczeniem stereotypu jest fakt.

Jednak nie jesteśmy w stanie przeprowadzać naukowych badań w przypadku kontaktu z każdą nową sytuacją. Na ich podstawie „wiem” jacy są inni ludzie.

Mechanizm powstawania stereotypu opisywany jest w postaci pięciu kroków:

Pierwszy  polega na przypisaniu grupie danej cechy na podstawie wykonywanej pracy, czynności.

Drugi  to uznanie tej cechy za „naturalną”.

Trzeci  to rozciągnięcie na całą grupę.

Czwarty  dostosowanie się osób z grupy do danego wyobrażenia.

Ostatni  to swoiste potwierdzenie.

Nie potrafimy bez nich żyć. Jednak ważne jest, byśmy mieli świadomość, jak wiele z naszych codziennych sądów nie popartych jest faktami, a jedynie wynika z tego automatycznego zachowania.

Co to jest uprzedzenie i faworyzacja?

To uczucia, emocje związane z funkcjonującymi w naszych głowach stereotypami.

Jeśli dany stereotyp pokazuje daną grupę w sposób pozytywny (np. sympatyczni Czesi), to spotykając osobę tej narodowości z otwartością podejdziemy i nawiążemy kontakt. Jeśli natomiast spotkamy osobę z grupy stereotypowo uważanej za niebezpieczną – do takiego kontaktu nawet nie dojdzie – raczej będziemy unikać przedstawiciela/ki tej grupy. Pierwsza sytuacja to faworyzacja, a druga – uprzedzenie.

Czym zatem jest dyskryminacja? To przede wszystkim zaprzeczenie równości. Zaprzeczenie oparte na nieprawdziwych, nieracjonalnych przekonaniach.
W połączeniu z posiadaną władzą i działaniem (bądź zaniechaniem) prowadzi do sytuacji, w której jedna osoba z racji określonej cechy będzie gorzej traktowana niż inna, tej cechy pozbawiona.

DYSKRYMINACJA

Wszyscy możemy paść ofiarą dyskryminacji, która jest niczym innym jak  traktowaniem osób, które ze względu, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną znajdują się w położeniu mniej korzystnym niż inne osoby w porównywalnej sytuacji.

Jednym z zadań na warsztatach było ćwiczenie zatytułowane „Torba Przeznaczenia” Każdy uczestnik przyjmował zapisaną w karcie przeznaczenia cechę, która stała się na moment jego częścią tożsamości.

Cechy były różne np. Muzułmanin, narkomanka czy uchodźca z Afryki.

Dzięki temu ćwiczeniu, każdy mógł choć na chwilę poczuć co czuje przez całe swoje życie osoba ze stygmatyzującą go cechą.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy na następne warsztaty 30 września 2021 o godz. 17.30 w Strefie do Wolności!