Kategorie
Projekty

Biuletyn 3/2023

Co słychać w "Africa Help"?

Marzec 2023

Nr 3/2023

Biuletyn
JESTEŚMY OPP WPISZ NAS
W SWÓJ PIT!
KRS:0000669457

Sześcioro z dziesięciorga naszych uczniów rozpoczęło właśnie rok szkolny! Na zdjęciu: Viola, Hariett, Wani, Robert, Joseph i Viktoria

Rozpoczęcie roku szkolnego w Ugandzie

Nasza pierwsza dziesiątka rozpoczęła naukę w uagndyjskiej szkole średniej w prowincji Yumbe. Ponad miesiąc kompletowały materiały, materac i inne niezbędne przedmioty do przyjęcia ich w szkolnym internacie. Internat w szkole w Ugandzie wyglądają inaczej niż w Europie.

str. 1

Zbieramy 1,5% podatku – pierwszy raz w tym roku!

W tym roku po raz pierwszy jesteśmy uprawnieni do zbierania środków w formie 1,5 podatku od darczyńców! Kampania trwa, a nam zależy żebyście nam pomogli. Środki z 1,5 % przeznaczone zostaną na budowę studni w obozie dla uchodźców Bidi Bidi w Ugandzie.

str. 2.

Nasze nowe pomysły

W związku z budową Punktu Medycznego,zarząd i Rada Fundacji podjęła decyzję o rozpoczęciu nowego projektu – szkoleń z obsługi USG, resustytacji noworodków i położnictwa dla pielęgniarek, mających pracować w wybudowanym przez Nas Punkcie Medycznym. Kursy będąodbywać się w Polsce i będą trwały około 3 miesięcy.

str. 3.

Autor: Anna Walkowiak

Rozpoczęcie roku szkolnego w ugandyjskiej szkole średniej

Rozpoczęcie roku szkolnego w Ugandzie to czas radosny dla wielu uczniów, w tym dla dziesięciorga dzieci, które zostały zaadoptowane przez darczyńców Fundacji “Africa Help”. Wszyscy oni rozpoczęli naukę w płatnej szkole średniej w prowincji Yumba, gdzie mieszkają w internacie.

Przygotowania do zamieszkania w internacie trwały ponad miesiąc. Skompletowali dzięki wsparciu misjonarek i naszych darczyńców, niezbędne przedmioty, takie jak materace i inne artykuły potrzebne do życia w szkolnym internacie.

Internat w szkole w Ugandzie wygląda inaczej niż w Europie. Zazwyczaj jest to kilka sal klasowych połączonych razem, gdzie uczniowie mieszkają i uczą się w jednym miejscu. W szkole w Yumba, dzieci mają do dyspozycji małe pomieszczenia z łóżkami, biurkami i szafkami. W salach klasowych są tylko ławki i tablica do pisania.

System kształcenia w płatnej szkole średniej w Ugandzie jest oparty na egzaminach. Uczniowie muszą zdawać egzaminy po każdym semestrze, aby móc kontynuować naukę. Szkoły średnie w Ugandzie są drogie, a większość dzieci z ubogich rodzin nie ma szans na wykształcenie wyższe. Dlatego pomoc Fundacji “Africa Help” jest dla nich bezcenna.

Wiola, Hariett, Wani, Robert, Joseph, Wiktoria, Louis, Asumpta, Seth i Lucy – to imiona dziesięciorga uczniów, którzy rozpoczęli właśnie rok szkolny w płatnej szkole średniej w Ugandzie. Dzięki wsparciu darczyńców Fundacji “Africa Help” mają szansę na lepszą przyszłość.

Jeśli chcesz wesprzeć ich dalszą edukację, możesz przekazać 1,5% swojego podatku, wpisując w polu “KRS” numer 0000669457 i nazwę Fundacji “Africa Help”. Liczymy na Państwa wsparcie przez wpłaty na konto 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001 lub przez nasza stronę www.ah20.org (przycisk “Wpłać”). Każdy gest dobrej woli ma znaczenie!

Na zdjęciu: Siostra Franczeska i Louis

STRONA 2.

KONTYNUACJA ZE STR 1.

W tym roku Fundacja “Africa Help” po raz pierwszy jest uprawniona do zbierania środków w formie 1,5% podatku od darczyńców jako Organizacja Pożytku Publicznego! Kampania trwa, a naszym celem jest pozyskanie środków na budowę studni w obozie dla uchodźców Bidi Bidi w Ugandzie. Zachęcamy również do wsparcia naszej zbiórki na platformie Siepomaga. Link do zbiórki znajduje się pod adresem: https://www.siepomaga.pl/wybudujmy-studnie.
Aby móc uzyskać status OPP, trzeba spełnić szereg warunków i znaleźć się w rządowym rejestrze. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wykonaliśmy pracę, aby spełnić te wymogi i teraz możemy oficjalnie zbierać środki w formie 1,5% podatku. Liczymy na Państwa wsparcie poprzez przekazywanie 1,5% podatku z PIT na rzecz Fundacji “Africa Help” przez podanie w polu “KRS” formularza PIT numeru KRS 0000669457.
Nie tylko poprzez nasze działania biuletynem i wystąpieniami w kościołach chcemy przekazywać informacje o naszej misji i celach. Na naszej stronie internetowej https://ah20.org/o-nas/my-i-media/ można śledzić szereg wywiadów i artykułów w radiu, telewizji oraz na portalach informacyjnych ogólnopolskich i lokalnych. Staramy się dotrzeć z naszą informacją do jak najszerszego grona odbiorców, aby przyczynić się do popularyzacji idei pomocy humanitarnej oraz do wsparcia dla najbardziej potrzebujących.
Przypomnijmy również, że nasza misja w Ugandzie to nie tylko budowa studni. W obozie Bidi Bidi działa grupa ojców werbistów, w tym Ksiądz Andrzej Dzida, który jest inicjatorem wielu działań na rzecz uchodźców. Ksiądz Andrzej będzie nadzorował budowę studni oraz zajmie się jej dalszą opieką, aby nie uległa uszkodzeniu. Misja werbistów w Ugandzie obejmuje wiele innych działań, w tym pomoc w żywieniu, nauce dzieci, organizowanie szkoleń zawodowych oraz budowę ośrodków zdrowia. Wszystkie te działania mają na celu poprawę życia najuboższych i najbardziej potrzebujących osób w Ugandzie. Pomagamy im z naszymi darczyńcami.

autor: Artur Długosz

STRONA 3.

Fundacja Africa Help wprowadza nowe pomysły w związku z budową punktu medycznego w Tanzanii. Zarząd i Rada Fundacji podjęły decyzję o rozpoczęciu nowego projektu – szkolenia z obsługi USG, resuscytacji noworodków i położnictwa dla pielęgniarek, które będą pracować w wybudowanym przez Fundację punkcie medycznym. Kursy będą odbywać się w Polsce i będą trwały około trzech miesięcy. Najprawdopodobniej edukację będą odbywać na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, jednej z najlepszych uczelni medycznych w Polsce.
Uniwersytet Medyczny w Warszawie to jedna z najlepszych uczelni medycznych w Polsce, z bogatą historią i doświadczeniem w kształceniu studentów na najwyższym poziomie. Uniwersytet oferuje szeroki wybór specjalizacji medycznych oraz cieszy się uznaniem wśród pracodawców na całym świecie.
Kilka osób z Tanzanii z wykształceniem pielęgniarskim przyjedzie do Polski, aby wziąć udział w szkoleniach. W Tanzanii system kształcenia z obsługi USG jest na niskim poziomie. Nie ma wystarczającej liczby szkół medycznych, które oferują takie kursy. Dlatego też, edukacja pielęgniarek w Polsce będzie dla nich ogromną wartością. Prawdopodobnie wykształcimy pięć osób, jeśli uda nam się zebrać wystarczającą ilość środków.
W ramach projektu Fundacja Africa Help skupia się na podnoszeniu kwalifikacji pielęgniarek, które będą pracować w punkcie medycznym w Tanzanii. Projekt ten ma na celu zwiększenie ilości fachowej kadry medycznej w Tanzanii, która będzie w stanie zaspokoić potrzeby lokalnej społeczności w zakresie opieki zdrowotnej.

autor: Anna Walkowiak

Strona 4.

Autorzy: Anna Walkowiak i Artur Długosz

Opieka zdrowotna w Tanzanii

Ochrona zdrowia w Tanzanii jest bardzo trudna. Kraj ten ma jedną z najniższych średnich długości życia na świecie i wiele ludzi umiera z powodu chorób, które mogą być łatwo wyleczone. Na ok 50 tysięcy osób przypada tu jeden lekarz. W Polsce mamy około 120 lekarzy na 50 tys. obywateli. Dostęp do lekarzy i leków jest ograniczony, a wielu ludzi wciąż korzysta z tradycyjnych metod leczenia. Wydatki na ochronę zdrowia w Tanzanii są znacznie mniejsze niż w innych krajach Afryki.
W przychodniach w Tanzanii często brakuje podstawowych narzędzi medycznych, takich jak stetoskopy, ciśnieniomierze i termometry. Brakuje też leków i personelu medycznego. Wiele osób ma problem z dotarciem do placówek medycznych ze względu na brak transportu. W rezultacie wielu pacjentów po prostu nie otrzymuje potrzebnej opieki medycznej, co powoduje zwiększenie śmiertelności wśród ludności.
Masajowie to jedna z największych grup etnicznych w Tanzanii. Ich umieralność jest szczególnie wysoka z powodu braku dostępu do opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarach wiejskich. Wiele rodzin Masajskich mieszka w trudno dostępnych rejonach i nie ma dostępu do podstawowych usług medycznych. Brakuje też wiedzy na temat higieny i zdrowia, co prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych.
Fundacja “Africa Help” jest świadoma sytuacji w Tanzanii i stara się pomóc. Wybudowaliśmy Punkt Medyczny dla okolicznej ludności, głównie Masajów, na terenie działania misji katolickiej Księdza Marka Gizickiego w Oltotoi. Punkt oferuje podstawową opiekę zdrowotną, a także edukację w zakresie higieny i zdrowia. Fundacja pomaga również w dostarczaniu leków i podstawowych narzędzi medycznych do pobliskich przychodni.
Liczymy na Państwa wsparcie poprzez przekazywanie 1,5% podatku z PIT na rzecz Fundacji “Africa Help” przez podanie w polu “KRS” formularza PIT numeru KRS 0000669457. Każda kwota, która zostanie przekazana na rzecz Fundacji, pomoże w dalszej pracy na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej w Tanzanii. Dlatego zachęcamy do wpłat na konto Fundacji “Africa Help”: 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001.

Redakcja: Artur Długosz

Fundacja “Africa Help”; ul. Trójpole 3A; 61-693 Poznań

WPISZ W PIT KRS:0000669457
I PODARUJ DZIECIOM AFRYKI SWOJE 1,5%

www.ah20.org

e-mail: africahelp2019@gmail.com

tel. 606717929

nr rachunku bankowego: 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001