Kategorie
Biuletyn Podsumowania Projekty

Biuletyn nr 1 /2024

Co słychać w "Africa Help"?

Biuletyn nr 1/2024
styczeń 2024 r.

Zdjęcie Nasza Młodzież w Ugandzie
Witajcie w Nowym Roku!

W Nowym Roku – nowe wyzwania!
Pod koniec miesiąca lecimy z misją do Ugandy! Odwiedzimy naszych podopiecznych i zobaczymy nową studnię w obozie Bidi.

 Więcej na stronie 1.

Zbiórka w parafiach pw. św. Rocha i Chrystusa Odkupiciela

Pod koniec 2023 przeprowadziliśmy jeszcze dwie zbiórki w zaprzyjaźnionych parafiach.
Dziękujemy proboszczom za ich patronat, a parafianom za ofiarność.

 Więcej na stronie 2.

Sprawozdanie
z działań 2023 

Jak każdego roku, przedstawiamy Państwu krótkie sprawozdanie z działań Fundacji w 2023r.
Pełne sprawozdania merytoryczne i finansowe zostaną sporządzone w marcu.

Więcej na stronie 3,4. 

Klinika w Tanzanii

Planujemy wysłać transport ze sprzętem medycznym otrzymanym ze szpitala w Białymstoku! Obecnie podpisujemy stosowne umowy.

Więcej na stronie 4. 

Witajcie w Nowym Roku!

Autorka: Anna Walkowiak

Nie mogę się doczekać kolejnej misji do Afryki. W ubiegłym roku niestety nie odwiedziłam naszych podopiecznych i miejsc, w których działamy m.in. z przyczyn finansowych. Tym razem jednak jedziemy! Wraz ze mną jedzie także nasz stały wolontariusz misyjny Piotr Latanowicz. Zamierzamy odwiedzić Ugandę, a konkretnie obóz Bidi Bidi. Przypomnę, że jest on położony 15 km od granicy z Sudanem Południowym. Stamtąd właśnie pochodzi właśnie nasza młodzież. Dzięki wsparciu i czynnej pomocy siostry Franczeski ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego nasze dzieci ukończyły pierwszy rok nauki w szkole średniej Maracha Domestic Science Instytut w Arua. Siostra Franczeska odwiedza dzieci i sprawdza czy mają odpowiednie warunki bytowe w internacie. Rok szkolny składa się z trzech semestrów. Przerwy w semestrze wynoszą trzy tygodnie i wtedy dzieci wracają do obozu. Podczas czasu wolnego od nauki, dzieci uczęszczają na zajęcia katechizacji oraz pomagają w domu.
Bardzo się cieszę, że będę mogła znowu spotkać się z nimi i usłyszeć bezpośrednio od nich jak się mają, co czują i jakie mają wyniki w nauce. Z pewnością otrzymamy świadectwa ukończenia pierwszego roku nauki. System edukacyjny w Ugandzie wzorowany jest na systemie brytyjskim. Aby można uczęszczać do szkoły średniej należy uzyskać odpowiednie wyniki w nauce w każdym roku by można kontynuować edukację na wyższym poziomie. Szkoła średnia podzielona jest na dwa etapy: 0 i A. Pierwszy obejmuje okres 4 lat i kończy się egzaminami państwowymi. Jeżeli uzyska się dobre wyniki, to naukę można kontynuować przez kolejne dwa lata na poziomie A. Po ich ukończeniu – studia bądź praca w biurze. Nasze dzieci są ambitne – obecnie mają plany zostać nauczycielami lekarzami i pielęgniarkami.
Kolejnym projektem jest ukończenie budowy studni w Ugandzie w regionie Ariwa.
Nareszcie doczekamy się ujęcia wody dla mieszkańców tego obszaru obozu. Pomimo że odwiert jest gotowy należy jeszcze wykonać szereg prac, aby doprowadzić do bezpiecznego pobierania wody przez mieszkańców obozu.
Planujemy też powiększyć gromadkę młodzieży do adopcji edukacyjnej. Wiem, że kolejne chętne dzieci już czekają. Liczymy na to, że będziemy mogli objąć je programem, co w dużej mierze zależy od Was – naszych darczyńców, bez których żadna pomoc nie wydarzyłaby się. Dziękujemy że jesteście z Nami!

Zbiórka w parafiach pw. Św. Roch i Św. Chrystusa Odkupiciela - misyjność i otwarcie na innych

Autorka: Anna Walkowiak

Pod koniec 2023. przeprowadziliśmy dwie zbiórki i jedną akcję mikołajkową. Zbiórki prowadzone były w parafii św. Rocha w Poznaniu, tam też prowadziliśmy akcję mikołajkową oraz w parafii pod wezwaniem Św. Chrystusa Odkupiciela.
Z parafią św. Rocha jesteśmy związani już od kilku lat. Proboszcz Parafii ks. Piotr Garstecki propaguje działalność misyjną wśród swoich parafian, dzięki czemu mogą oni dowiedzieć się więcej o odległych zakątkach krajów położonych na różnych kontynentach, w tym w Afryce. A wiemy doskonale, że nasze liczne obowiązki bieżące oraz zajęcie życiem własnym często sprawia, że losy i problemy innych ludzi są całkowitą abstrakcją. Dlatego tak ważna jest działalność tutaj na miejscu w kraju, aby przypominać o ludziach bez dachu nad głową, bez swojego miejsca na ziemi i często bez nadziei na przyszłość.
Trudno bowiem zachować spokój i żyć według przykazań, gdy dziecko płacze z głodu, a rodzic wie, że nie może go nakarmić, gdy każdy dzień jest walką o przetrwanie, a otoczenie nie sprzyja żadnym pozytywnym działaniom. Tak jest właśnie m.in. w obozie dla uchodźców w Ugandzie. Każdy dzień jest walką o wodę i jedzenie.
Księża tacy jak ks. proboszcz Garstecki czy ks. proboszcz Tomasz Buliński z parafii pw. Chrystusa Odkupiciela, czynnie przypominają o najuboższych mieszkańcach Afryki czy Ameryki Łacińskiej, poprzez umożliwianie zbiórek takim organizacjom jak Fundacja “Africa Help”, za co z całego serca im dziękuję.
Akcja mikołajkowa prowadzona była dla dzieci w parafii św. Rocha. W parafii działa także Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, które prowadzi kawiarenkę w salkach przykościelnych i to członkowie Stowarzyszenia właśnie zainicjowali Mikołajki parafialne. Św. Mikołaj opowiadał o Jezusie z Nazaretu i jednocześnie dzieci otrzymały upominki. W międzyczasie przyjechała też Pani Ania z Afryki, w której św. Mikołaj był na wakacjach. Pani Ania powiedziała kilka słów od św. Mikołaja opowiadając przy okazji o tym, że dzieci w Afryce nie mają okazji otrzymać prezentów od św. Mikołaja, więc my możemy być takim św. Mikołajem dla nich. To też dobry sposób na zaszczepienie w dzieciach idei pomagania bez względu na opłacalność takiego przedsięwzięcia. Zgodnie z naukami Jezusa bezinteresowność jest cnotą, a w obecnym świecie widzimy mało tej bezinteresowności. Ja natomiast widzę ją zawsze w św. Rochu. Odkupicielu Chrystusie i wielu innych parafiach, które otwierają swoje drzwi dla misji i pomocy najuboższych!
Parafianie św. Rocha wykazują się niezwykłą ofiarnością podczas organizowanych zbiórek za co gorąco dziękuję. Jednym z parafian jest także Pan Marcin Czeszak – człowiek o wielkim Sercu – który wspiera parafię poprzez charytatywne drukowanie dla Fundacji!
Bóg zapłać za wszystko!

STRONA 3.

Sprawozdanie z działań 2023

Autorka: Anna Walkowiak

Rok 2023 był obfity w działania w Fundacji. Zrobiliśmy wiele ale też wiele jest nadal do zrobienia.
Przedstawiamy kalendarium wydarzeń:
Styczeń 2023 – przeprowadziliśmy trzy zbiórki parafialne w parafiach pw. św Rocha, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana. Zbiórki te zapoczątkowały zbieranie środków na budowę studni w obozie dla uchodźców w Ugandzie w zonie Ariwa. Pieniądze ze zbiórek zostały wysłane ojcu Andrzejowi Dzidzie na odwierty studni.
Styczeń – kwiecień 2023 – pierwszy raz rozpoczęliśmy kampanię OPP, która zakończyła się sukcesem. Urząd Skarbowy przekazał Nam 42.000,00 zł od darczyńców, którzy zdecydowali się przekazać Nam swoje 1,5 % podatku.
Luty – marzec 2023 – kontynuacja zbiórek nie tylko na budowę studni, ale także poszukiwanie osób chętnych do wejścia w program adopcji edukacyjnej zapoczątkowany po naszej wyprawie do Ugandy w listopadzie 2022. Dzięki szeroko nagłośnionej akcji także w mediach lokalnych, zgłosili się chętni darczyńcy, którzy zdecydowali się wspierać edukację naszych dzieci z obozu w szkole w Ugandzie.
Marzec 2023 – zakończenie budowy Kliniki położniczej w Centralnej Tanzanii. Uzbieraliśmy ostatnią transzę 30 000 zł na dokończenie budowy tego obiektu. Przypomnę składa się on z dwóch budynków: jeden przeznaczony jest na badania przesiewowe dzieci w wieku od 1- 13 lat, a drugi budynek przeznaczony jest do porodów. Cały obiekt położony jest w wiosce masajskiej Oltotoi niedaleko misji katolickiej ks. Marka Gizickiego, który nadzoruje projekt.
W tym także miesiącu przeprowadziliśmy zbiórkę w parafii pw. św. Trójcy. Środki te pozwoliły Nam wysłać kolejną transzę środków do ojca Andrzeja, do Ugandy na budowę studni.
Kwiecień 2023 – z początkiem miesiąca prowadziliśmy zbiórkę w sklepach Selgrosu w Poznaniu i Warszawie, aby pozyskać środki na budowę studni w Ugandzie. Liczni wolontariusze stali z puszkami w 4 sklepach Selgrosu i zbierali przez kilka dni środki do puszek za co serdecznie dziękujemy.
W tym samym miesiącu uczestniczyliśmy w akcji Welconomy w Toruniu – konferencji biznesowej. Naszym zadaniem była akcja promocyjna celów Fundacji i nagłośnienie problemów Afryki Subsaharyjskiej – przede wszystkim brak dostępu do czystej wody. Prowadziliśmy też rozmowy z przedstawicielami klinik medycznych na temat pozyskania sprzętu medycznego do kliniki w Oltotoi w Tanzanii.
Maj 2023 – prowadzenie kolejnych zbiórek m.in. w parafii pw. Ducha św. w Śremie na cel budowy studni w obozie w Ugandzie. Należy zaznaczyć, że koszt budowy jednej studni to ponad 80 000 zł, dlatego zebranie tej kwoty było długie i żmudne.
W maju Fundacja prowadziła także szkolenia z zakresu zbudowania struktur organizacji pozarządowej, które będziemy kontynuować także w 2024r.
Czerwiec 2023 -rozpoczęcie projektu ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej z Poznania w zakresie tworzenia wolontariatu i jego struktur. W jego ramach odbyło się kilka spotkań integracyjnych w tym wieńczące w dniu Wolontariusza 5 grudnia 2023r., połączone ze zbiórką w Restauracji Żuk na Golęcinie.
W tym miesiącu dołączyło do Nas także dwóch stałych wolontariuszy Anita Kozłowska – zajmująca od czerwca social mediami oraz Karolina Juszczyk – organizująca spotkania m.in. na Welconomy.
Rozpoczęliśmy też współpracę ze fundacją Psierociniec w zakresie pomocy prawnej.
Jednocześnie zorganizowaliśmy kolejną zbiórkę na budowę studni tym razem w parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu.
Lipiec 2023 – uczestnictwo i pomoc w Festynie w Cigacicach, woj. lubuskie, na którym pomagaliśmy Pani Ewie Gromiec w zebraniu środków na budowę studni w Kiberashi w Tanzanii.
Sierpień 2023 – rozpoczęcie projektu poradnictwa obywatelskiego w zakresie pomocy prawnej wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej z Poznania. Środki pochodziły z Urzędu Miasta Poznania.
Wrzesień 2023 -wysłanie kolejnej transzy środków na budowę studni w Ugandzie a także na edukację naszych studentów z Tanzanii: Kirutiego Magisa i Marciany Nyiki, którzy są na kolejnym już roku studiów odpowiednio medycznych i pielęgniarskich.
Miesiąc ten okazał się cudowną niespodzianką, gdyż Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku oferował Nam sprzęt medyczny do kliniki w Tanzanii. Znajdują się tam takie dary jak inkubatory, USG, KTG i inne potrzebne narzędzia konieczne do funkcjonowania kliniki.
Co kwartał także wysyłane są pieniądze na adopcję edukacyjną do siostry Franczeski, która następnie wpłaca je na czesne i internat w szkole średniej w Ugandzie dla naszych podopiecznych.Zostaliśmy zaproszeni na galę fundacji Psierociniec, która jest wydarzeniem wieńczącym działania fundacji i jednocześnie podziękowaniem za wsparcie dla darczyńców i innych osób współpracujących.
Październik 2023 – Nasza Fundacja wzięła udział jako prelegent w V Konferencji Afrykańskiej w Łodzi organizowanej przez fundację Nowe Drzewo Życia. Dziękujemy Pani Ani Kister za zaproszenie.
Konferencja zwieńczona będzie kolejnym wydaniem książki Afryka – Bogactwo Możliwości i Współpracy Tom 3 pod redakcją Jarosława Różańskiego OMI. Jeden z rozdziałów poświęcony sytuacji kobiet ciężarnych w Tanzanii, napisany będzie przez prezes Fundacji Africa Help Annę Walkowiak.
Listopad 2023 – przygotowanie akcji kalendarze dla Afryki – akcja mająca na celu zebranie środków na dokończenie projektu budowy studni w Ugandzie. Kalendarze ufundowała drukarnia Alfa- Druk, a właściwe jej właściciel Pan Marcin Czeszak.
Grudzień 2023 – W grudniu prowadziliśmy akcję mikołajkowa w św. Rochu, kiermasz świąteczny w Restauracji Żuk, na którym oferowaliśmy nie tylko kalendarze, bransoletki masajskie ale także miody zapobiegające malarii, które dostarczyła do Nas fundacja Pszczoły dla Afryki.
Dołączyliśmy także do kiermaszu świątecznego w szkole Podstawowej im . Edmunda Strzeleckiego w Głuszynie, gdzie oferowaliśmy obrazy masajskie i inne gadżety. 

Strona 4.

Klinika w Tanzanii i plany na bieżący rok

Autorka: Anna Walkowiak

 Dzięki Uniwersyteckiemu Szpitalowi w Białymstoku, mamy sprzęt medyczny do naszej kliniki. Pozostało przewieźć go do Tanzanii. Przewiezienie tych darów to proces długi, żmudny i kosztowny. Należy w pierwszej kolejności oszacować wartość darów i starać się o zwolnienie z cła. Następnie przygotować wszystkie dokumenty niezbędne do przewozu i wwozu do Tanzanii i tam dalej transport do Centralnej Tanzanii. Liczymy że do końca marca sprzęt będzie w Klinice. Wtedy lokalny rząd wyśle do naszej kliniki lekarza i pielęgniarkę.
Koszt transportu sprzętu medycznego do Tanzanii to kwota około 20 000 zł
Liczymy na zrozumienie i ofiarność. Gdy klinika ruszy będziemy już tylko nadzorować jej funkcjonowanie i wspierać ewentualne drobne remonty.
Nasze plany co do nowych działań pomocowych kształtują się powoli w zależności od tego, jakie nowe potrzeby zdiagnozujemy na miejscu. Z pewnością w Ugandzie będziemy mieli kolejne dzieci do adopcji edukacyjnej oraz projekt budowy urządzeń sanitarnych dla dzieci i młodzieży.
W Tanzanii priorytetem jest otwarcie kliniki. Następnie zastanowimy się nad kolejnymi studniami, których potrzeba budowy jest ogromna. Być może jeszcze w pierwszej połowie roku czeka nas wizyta w Tanzanii, wtedy zdecydujemy o kolejnym projekcie.

Redakcja: Artur Długosz

Fundacja “Africa Help”; ul. Trójpole 3A; 61-693 Poznań

 

www.ah20.org

e-mail: africahelp2019@gmail.com

tel. 606717929

nr rachunku bankowego: 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001

Kategorie
Projekty

Biuletyn 8/2023

Co słychać w "Africa Help"?

Biuletyn nr 8/2023
październik 2023 r.

GALA FUNDACJI PSIEROCINIEC

 

Fundacja Africa Help miała przyjemność uczestniczyć w akcji charytatywnej „Znani dla PSIEROCIŃCA”. Celem gali była pomoc zwierzakom.

 

 Więcej na stronie 1.

KONFERENCJA AFRYKAŃSKA 

 

Fundacja uczestniczyła
w V Konferencji Afrykańskiej pn. „Afryka niewykorzystany potencjał II”. Celem konferencji było zebranie wiedzy o Afryce.

Więcej na stronie 2. 

POZYSKANIE NOWYCH DARÓW DLA  NASZEGO PUNKTU MEDYCZNEGO W OLTOTOI

Dzięki hojności i ofiarności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku pozyskaliśmy kolejne, nowe sprzęty do naszego Punktu Medycznego.

Więcej na stronie 3. 

ZBIÓRKA NA STUDNIĘ W OBOZIE UCHODŹCZYM W UGANDZIE

Teraz najważniejszym zadaniem jest zakup pomp głębinowych, rur oraz zbiorników na wodę. Te elementy są niezbędne do tego, aby studnia mogła funkcjonować i dostarczać wodę dla mieszkańców obozu.

Więcej na stronie 4. 

Gala Fundacji PSIEROCINIEC

Autorka:  Anita Kozłowska

 

W ostatnim czasie mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu, jakim była gala charytatywna “Znani dla Psierocińca”. Organizowana po raz drugi, gala zgromadziła wiele znanych postaci ze świata show-biznesu, kultury i mediów, takich jak Mateusz Damięcki, Joanna Krupa czy Katarzyna Bujakiewicz. Wszyscy zebrani mieli jeden cel – pomoc zwierzakom pod opieką Fundacji Psierociniec.

Anna Walkowiak, Prezeska Fundacji “Africa Help”, również znalazła się wśród gości. Jej fundacja wspiera Psierociniec prawnie, a gala była formą podziękowania za tę pomoc. Prezeska Walkowiak wykorzystała okazję, aby podczas swojego przemówienia zwrócić uwagę na problemy mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej, co było zgodne z misją jej własnej fundacji.

Jednym z najważniejszych momentów gali było przedstawienie kalendarza na nadchodzący rok, z którego dochód zostanie przeznaczony na wsparcie podopiecznych Fundacji Psierociniec. Kalendarz, w którym swoje zdjęcia udostępniły znane osobowości, cieszył się ogromnym zainteresowaniem i był jednym z głównych elementów aukcji charytatywnej.

W trakcie gali Fundacja “Africa Help” otrzymała oficjalne podziękowania za wsparcie. Było to dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że działania na rzecz potrzebujących, niezależnie od tego, czy są to ludzie, czy zwierzęta, są zauważane i doceniane.

Gala była również doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń z osobami, dla których pomoc innym jest równie ważna jak dla nas. To wydarzenie pokazało, że razem możemy więcej i że wspólna praca przynosi konkretne efekty.

 

Jeśli chcesz wesprzeć działania Fundacji “Africa Help”, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i dokonania darowizny. Każda, nawet najmniejsza kwota, jest dla nas ogromnym wsparciem i pozwala nam kontynuować nasze działania na rzecz potrzebujących.

Warto również podkreślić, że gala była nie tylko okazją do zebrania funduszy, ale również platformą do szerokiej dyskusji na temat potrzeb zwierząt w schroniskach. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się zwierzęta w schroniskach, i tego typu wydarzenia są doskonałą okazją do edukacji i zmiany społecznych postaw.

Wszystko to sprawia, że gala “Znani dla Psierocińca” to wydarzenie o wielorakim znaczeniu – charytatywnym, edukacyjnym i społecznym. Jest to również dowód na to, że pomoc można oferować na różne sposoby, i każdy, kto chce się zaangażować, znajdzie dla siebie odpowiednią formę działania.

STRONA 2.

Konferencja afrykańska

Autorka: Anita Kozłowska

W październiku mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w V Konferencji Afrykańskiej zorganizowanej przez Fundację Nowe Drzewo Życia. Wydarzenie to, zatytułowane “Afryka – niewykorzystany potencjał II”, odbyło się w Łodzi i zgromadziło szerokie grono ekspertów, polityków i działaczy społecznych zainteresowanych problematyką afrykańską.

Anna Walkowiak, Prezeska Fundacji “Africa Help”, miała okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami w panelu dotyczącym polityki, bezpieczeństwa i służby zdrowia. Jej wystąpienie koncentrowało się na kwestiach dostępu do czystej wody, opieki okołoporodowej oraz warunków sanitarnych w Afryce Subsaharyjskiej. [Link do materiału wideo z konferencji: https://www.youtube.com/live/FjWjeVoRb8E?si=79EflzvrGByzjAbL]

Konferencja była kontynuacją dyskusji rozpoczętej rok wcześniej i stanowiła platformę do wymiany doświadczeń i wiedzy między różnymi środowiskami – od polityków i naukowców po misjonarzy i przedsiębiorców. W tym roku organizatorzy postanowili również powołać Radę Naukową, aby wzmocnić aspekt naukowy wydarzenia. W skład Rady weszli znani eksperci i naukowcy z różnych dziedzin.

W ramach tego spotkania poruszono również kwestie związane z możliwościami eksportowymi Afryki, nie tylko w kontekście bogactw naturalnych, ale również żywności. Zastanawiano się, czy Afryka może stać się silniejsza pozostając eksporterem nieprzetworzonej żywności czy kopalin i jakie warunki musiałyby zostać spełnione, aby to się stało.

Konferencja była również okazją do spotkania przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych i zakonów misyjnych działających w Afryce. Wymiana doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów to nieoceniona wartość tego typu wydarzeń. W tym roku szczególną uwagę poświęcono Kenii, zorganizowano nawet panel prowadzony i zaplanowany przez Kenijczyków.

Jak co roku, impreza była otwarta dla publiczności, jednak obowiązywała rejestracja. Wydarzenie było transmitowane online, a jego zapis jest dostępny na YouTube. Oprócz samej konferencji, odbyły się również różne zdarzenia towarzyszące, takie jak degustacja kuchni kenijskiej i afrykańskiej kawy i herbaty.

Warto również dodać, że wydarzenie to odbyło się pod patronatem najwyższych władz państwowych, co tylko podkreśla jego rangę i znaczenie dla polsko-afrykańskiego dialogu. Owocem paneli i dyskusji będzie publikacja naukowa, która zostanie rozdana bezpłatnie, a jej wersja elektroniczna będzie dostępna na stronie internetowej konferencji.

W październiku mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w V Konferencji Afrykańskiej zorganizowanej przez Fundację Nowe Drzewo Życia. Wydarzenie to odbyło się w Łodzi i zgromadziło ekspertów z różnych dziedzin życia, od polityków i naukowców po misjonarzy i przedsiębiorców. Celem konferencji było zrozumienie Afryki i znalezienie sposobów na wykorzystanie jej potencjału.

Była to okazja do podzielenia się naszymi doświadczeniami i wiedzą, ale również do nauki od innych. Bo w spotkaniach można było wymieniać wiedzę z przedstawicielami różnych organizacji pozarządowych i zakonów misyjnych działających w Afryce oraz studentami i pracownikami naukowymipochodzącymi z Afryki.

Była to nie tylko akademicka dyskusja, ale również okazja do nawiązania kontaktów, które mogą być niezwykle cenne w dalszej naszej pracy. W kontekście naszej Fundacji i jej misji, uczestnictwo w takim wydarzeniu jest nie tylko zaszczytem, ale również obowiązkiem. 

Dlatego zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej działalności. Każda darowizna, niezależnie od jej wielkości, ma znaczenie i pomaga nam w realizacji naszych celów. 

Strona 3.

Pozyskanie kolejnych sprzętów do naszego Punktu Medycznego w Oltotoi

Autorka: Anita Kozłowska

Z radością i wdzięcznością pragniemy podzielić się z Państwem informacją, która znacząco wpłynie na rozwój i funkcjonowanie naszego Punktu Medycznego w Oltotoi w Tanzanii. Dzięki hojności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, nasza placówka zostanie wyposażona w nowoczesne urządzenia medyczne, takie jak ultrasonograf oraz inkubatory dla noworodków z plemienia Masajów. 

Otrzymane sprzęty mają nie tylko duże znaczenie materialne, ale również niewyobrażalną wartość dla lokalnej społeczności. Ultrasonograf to narzędzie, które znacząco podniesie jakość diagnostyki, umożliwiając szybką i precyzyjną identyfikację różnych schorzeń. Inkubatory natomiast zapewnią najmłodszym pacjentom odpowiednie warunki do rozwoju i walki o życie w pierwszych dniach po narodzinach. 

Otrzymanie darowizny to jedno, ale przed nami jeszcze ogromne wyzwanie logistyczne związane z transportem sprzętu do Tanzanii. Organizacja takiej operacji wymaga nie tylko znalezienia odpowiedniego środka transportu, ale również załatwienia wszelkich formalności celnych i sanitarnych. To zadanie, które wymaga precyzyjnego planowania i koordynacji działań na wielu płaszczyznach.

Nasza klinika w Oltotoi nie jest tylko miejscem, gdzie leczy się choroby. To przede wszystkim centrum, wokół którego krystalizuje się lokalna społeczność. Dzięki nowym sprzętom będziemy mogli zaoferować jeszcze lepszą opiekę medyczną, co z pewnością przyciągnie więcej pacjentów nie tylko z najbliższej okolicy, ale również z innych regionów Tanzanii.

Otrzymane urządzenia to nie tylko jednorazowa inwestycja, ale przede wszystkim wkład w długofalowy rozwój naszej placówki. Dzięki nim będziemy mogli nie tylko leczyć, ale również prowadzić różnego rodzaju badania i analizy, co w dłuższej perspektywie może znacząco wpłynąć na poziom medycyny w całym regionie.

Nie możemy nie wyrazić ogromnej wdzięczności dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. To dzięki ich ofiarności i zaangażowaniu możemy realizować naszą misję i dążyć do ciągłego podnoszenia standardów medycznych w Oltotoi. W najbliższej przyszłości planujemy oficjalne otwarcie kliniki, na które serdecznie zapraszamy wszystkich naszych darczyńców i współpracowników.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wsparciem naszej działalności, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie można dokonać darowizny. Każda, nawet najmniejsza kwota, jest dla nas ogromnym wsparciem i pozwala nam kontynuować nasze działania na rzecz potrzebujących.

Wierzymy, że dzięki wspólnym wysiłkom uda nam się stworzyć miejsce, które będzie ostoją zdrowia i nadziei dla wielu ludzi. Dziękujemy za wszelkie wsparcie i zapraszamy do dalszej współpracy!

Strona 4.

Zbiórka na studnię w obozie uchodźczym w Ugandzie

Autorka: Anita Kozłowska

Zbliża się kluczowy moment dla naszego projektu dotyczącego budowy studni w obozie dla uchodźców Bidi Bidi w Ugandzie. Jest to inicjatywa, która ma na celu dostarczenie podstawowego dobra, jakim jest dostęp do czystej wody, dla mieszkańców i mieszkanek tego jednego z największych obozów uchodźczych na świecie.

Niestety, mimo naszych starań i wsparcia ze strony licznych darczyńców, nie udało nam się jeszcze zebrać całej potrzebnej sumy. Z planowanych 20 000 USD udało się zebrać jedynie połowę. Brakuje nam więc jeszcze 10 000 USD, aby móc zakończyć projekt i oddać studnię do użytku.

Do tej pory udało nam się zrealizować kilka kluczowych etapów projektu. Wykonaliśmy odwierty, co było zadaniem wymagającym i kosztownym. Dzięki wsparciu misjonarza Andrzeja Dzidy oraz profesjonalnego wykonawcy, prace przebiegły prawidłowo. Za to jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Teraz najważniejszym zadaniem jest zakup pomp głębinowych, rur oraz zbiorników na wodę. Te elementy są niezbędne do tego, aby studnia mogła funkcjonować i dostarczać wodę dla mieszkańców obozu.

Woda to nie tylko podstawowe dobro, ale również element, który w znaczący sposób wpływa na jakość życia. Dostęp do czystej wody to nie tylko kwestia zdrowia, ale również edukacji i rozwoju. Dzieci, które mają dostęp do wody, mogą regularnie uczęszczać do szkoły, nie muszą spędzać czasu na jej zdobywanie, co często jest niebezpieczne i uciążliwe.

W imieniu dzieci i wszystkich mieszkańców obozu Bidi Bidi, zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie naszej inicjatywy. Każda, nawet najmniejsza kwota, jest dla nas ogromnym wsparciem i pozwala nam kontynuować prace.

Woda to zasób, który w wielu regionach świata jest towarem deficytowym. Dlatego tak ważne jest, abyśmy podzielili się tym, co mamy, z tymi, którzy tego potrzebują. Woda to nie tylko dar natury, ale również dar, którym jako ludzie możemy i powinniśmy się dzielić.

Jeżeli chcielibyście Państwo wsparć naszą inicjatywę, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie można dokonać darowizny. Można również podzielić się informacją o naszym projekcie w swoich sieciach społecznościowych, aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych darczyńców.

Czas ucieka, a potrzeby są ogromne. Każdy dzień bez dostępu do wody to dla mieszkańców obozu Bidi Bidi dzień pełen cierpienia i braku podstawowych warunków do życia. Dlatego zwracamy się z apelem: pomóżcie nam zakończyć ten projekt. Niech woda z tej studni stanie się źródłem nadziei, zdrowia i nowego życia dla tych, którzy tak bardzo jej potrzebują.

Dziękujemy za wszelkie wsparcie i zapraszamy do dalszej współpracy w tej jakże ważnej i potrzebnej inicjatywie.

Redakcja: Artur Długosz

Fundacja “Africa Help”; ul. Trójpole 3A; 61-693 Poznań

 

www.ah20.org

e-mail: africahelp2019@gmail.com

tel. 606717929

nr rachunku bankowego: 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001

Kategorie
Projekty

Biuletyn 7/2023

Co słychać w "Africa Help"?

Biuletyn nr 7/2023
wrzesień 2023 r.

Spotkanie w Cigacicach

Nasza Fundacja jako patron honorowy wydarzenia wraz ze wspaniałymi ludźmi z Sulechowa zebrała 10 000 złotych na budowę studni w Elerai w Tanzanii.

Więcej na stronie 1. 

Pozyskanie sprzętu KTG

        Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku przekazał nam w formie darowizny dwa sprzęty KTG do naszego punktu medycznego we wiosce tanzańskiej w Oltotoi.

Więcej na stronie 2. 

Wyprawa do Afryki

Już w listopadzie wybieramy się do Afryki! W Tanzanii odbędzie się otwarcie naszej kliniki a w Ugandzie sprawdzimy postępu w budowie studni oraz odwiedzimy naszych wychowanków.                                                                           

Więcej na stronie 3. 

Rozdysponowanie środków na projekty

Fundacja Africa Help ze środków z 1,5 % wysłała kolejne 10. 000 USD do Tanzanii oraz Ugandy.                                                                                 

Więcej na stronie 4. 

Spotkanie w Cigacicach

Autorka: Anita Kozłowska

Mieliśmy zaszczyt pełnić rolę patrona honorowego wspaniałego wydarzenia charytatywnego w przystani nad Odrą “Przystań tu” w Cigacicach. To wyjątkowe spotkanie, zorganizowane z inicjatywy pani Ewy Gromiec, miało na celu zebranie środków na budowę studni w Elerai, w centralnej Tanzanii.

Nie brakowało atrakcji: Joel Kitenge, znany jako Dark Kelly, zagrał dla nas muzykę na żywo inspirowaną jego rodzinnym Kongo, pokazy bembniarskie w rytmach z Afryki Zachodniej również wzbudziły ogromne emocje. A to wszystko dzięki wspólnemu zaangażowaniu i wsparciu lokalnej społeczności.
 
Tym razem poczuliśmy szczególnie ciepłą, wspólnotową atmosferę małej miejscowości. Sołtysi z okolicznych wsi zaangażowali się w rozstawianie niezbędnego sprzętu. Lokalna grupa plastyczna przygotowała atrakcje dla najmłodszych, a pani organistka z parafii obok zadbała o kulinarną stronę wydarzenia, gotując przepyszny żurek. Właściciel “Przystani tu” udostępnił nam teren, tworząc idealne miejsce dla tej wyjątkowej imprezy.
 
Podczas licytacji prowadzonej przez panią Krysię Talagę, udało się nam zebrać aż 10 tysięcy złotych, które przeznaczymy na realizację naszego celu w Tanzanii. Jesteśmy niesamowicie zadowoleni z wyników i wsparcia, które otrzymaliśmy. To kolejny dowód na to, że wspólnie możemy więcej.
 
Jeżeli ta historia zainspirowała Państwa do działania, serdecznie zachęcamy do wpłat darowizn na konto naszej Fundacji “Africa Help”. Wasze wsparcie ma nieocenioną wartość. Dzięki niemu możemy kontynuować nasze projekty, które naprawdę zmieniają życie ludzi w potrzebie. Razem dokonamy więcej!
 
Dark Kelly z najmłodszymi uczestnikami zbiórki
Obrazy z licytacji

Pozyskanie sprzętu KTG

Podziękowania od naszej Pani Prezes
Podpisanie umowy darowizny
Jeden z urządzeń KTG, które otrzymaliśmy
Uroczyste przekazanie sprzętu KTG w Klinice w Białymstoku

Autorka: Anita Kozłowska

Jest nam niezmiernie miło podzielić się z Państwem fantastyczną nowiną! Udało nam się pozyskać dwa urządzenia KTG do naszej kliniki w Oltotoi, w Tanzanii. Ten krok stał się możliwy dzięki ogromnej hojności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, który przekazał nam te cenne urządzenia w formie darowizny. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Małgorzaty Mogilewskiej – Położnej i Oddziałowej Patologii Ciąży, która wykazała się niezwykłą empatią i szlachetnością.

Te nowe urządzenia to dla nas kolejny kamień milowy w poprawie jakości opieki medycznej w Tanzanii. Jak Państwo wiedzą, proces porodu w tej części świata jest często związany z ryzykiem i wieloma trudnościami dla matki i dziecka. Niepokojąco wysoki odsetek komplikacji związanych z brakiem odpowiedniej opieki medycznej i edukacji zdrowotnej wskazuje na palącą potrzebę takich inicjatyw.
 
Nasz punkt medyczny w Oltotoi to nie tylko miejsce, w którym świadczona jest opieka zdrowotna. To także centrum edukacyjne, w którym prowadzone są działania na rzecz podniesienia świadomości zdrowotnej wśród lokalnej społeczności. Dzięki nowym urządzeniom KTG, będziemy mogli zapewnić masajskim matkom dostęp do najnowszych technologii, co pozwoli na identyfikację potencjalnych zagrożeń w ciąży i skierowanie do specjalistycznej opieki, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 
Nasze działania jednak nie kończą się tutaj. Jest jeszcze wiele do zrobienia, a każda pomoc ma tutaj realny wpływ na życie ludzi. Wszystkich, którzy chcą wspierać nasze inicjatywy, serdecznie zachęcamy do wpłat darowizn na konto Fundacji “Africa Help”. Wasze wsparcie pozwoli nam na dalsze działania, nie tylko w zakresie opieki medycznej, ale i innych pilnie potrzebujących obszarach.
 
To wspólny wysiłek i nie możemy go podjąć sami. Razem dokonamy więcej, dlatego z całego serca liczymy na Państwa wsparcie! Dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę, za każdy gest solidarności i za to, że razem z nami chcecie budować lepszą przyszłość dla potrzebujących.

Strona 3.

Planowana wyprawa do Afryki

Autorka: Anita Kozłowska

Niezmiernie nas cieszy możliwość podzielenia się z Państwem wspaniałymi wieściami. Już w listopadzie przedstawiciele Fundacji “Africa Help” wybierają się na wyprawę do Afryki. W małej wiosce tanzańskiej w Oltotoi nastąpi otwarcie naszego Punkt Medycznego. Jest to owoc całorocznych przygotowań, gromadzenia sprzętów i materiałów. Z wielką wdzięcznością pragniemy podziękować Politechnice Poznańskiej za przekazanie nam sprzętu USG oraz Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku za darowiznę dwóch urządzeń KTG. W naszej placówce znajdą się również pielęgniarka i lekarz, skierowani przez Ministerstwo Zdrowia w Tanzanii.
 
Nasza misja w Tanzanii to nie tylko kontynuacja wcześniejszych działań. Przed nami również wizyta w Ugandzie, gdzie planujemy skontrolować postępy w budowie studni w obozie uchodźczym Bidi Bidi. Dzięki Państwa wsparciu, udało nam się już zrealizować kolejny etap tej ważnej inwestycji. Będziemy także odwiedzać naszych wychowanków, którzy dzięki wsparciu Fundacji i jej darczyńców, kontynuują naukę w szkole średniej.
 
Nie możemy nie wspomnieć o gościnności tamtejszych księży, którzy zawsze serdecznie nas przyjmują i wspierają w naszych misjach. Ich obecność dodała blasku naszym wcześniejszym wizytom i jesteśmy pewni, że i tym razem będzie podobnie.
 
Nie możemy się już doczekać, by zobaczyć, jak nasze projekty rozwijają się na miejscu, ale także by móc podzielić się tymi doświadczeniami z Państwem. I tu przechodzimy do najważniejszej kwestii: bez Państwa wsparcia, żadne z tych przedsięwzięć nie byłoby możliwe.
 
W związku z tym, serdecznie zachęcamy do wpłat darowizn na konto Fundacji “Africa Help”. Państwa wsparcie jest nieocenione i każda złotówka przekazana na rzecz Fundacji pozwoli nam na dalsze działania, które są tak niezbędne dla wielu osób. Razem możemy zrobić jeszcze więcej i naprawdę zrobić różnicę w życiu tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Dziękujemy za wszelką pomoc i zaangażowanie!

 

Strona 4.

Rozdysponowanie środków na projekty

Kiruti Magisa, wspierany przez nas student Medycyny
Szczepienia przeciwko Ospie w naszym Punkcie Medycznym

Autorka: Anita Kozłowska

Z ogromną radością i poczuciem spełnienia chcielibyśmy podzielić się z Państwem najnowszymi osiągnięciami naszej Fundacji “Africa Help”. Jesteśmy wdzięczni, że wielu z Państwa dostrzega palące problemy Afryki i decyduje się przekazać nam 1,5% swojego podatku. Dzięki temu wsparciu, udało nam się ostatnio wysłać kolejne 10,000 USD do Tanzanii oraz Ugandy, co umożliwi nam realizację kolejnych ważnych projektów.

W Tanzanii z dumą wspieramy edukację Kiruti Magisy. Jego historia to doskonały przykład wpływu, jaki Państwa wsparcie może mieć na jednostkowe życia. Obecnie Kiruti studiuje medycynę na drugim roku w Dar es Salaam. Co więcej, planuje odbyć praktyki w naszym Punkcie Medycznym i po ich zakończeniu podjąć tam pracę.
 
Ale to nie wszystko. W Ugandzie koncentrujemy się na wsparciu edukacyjnym dla młodzieży ze szkoły średniej w obozie uchodźczym Bidi Bidi. Chociaż obóz ten funkcjonuje od 2016 roku, to nie zapewnia on darmowej edukacji na poziomie średnim. Dzięki Państwa wsparciu, nasi wychowankowie mogą kontynuować naukę, rozpoczynając trzeci semestr w liceum.
 
Ponadto nie zwalniamy tempa w zakresie budowy studni. Zebrane środki przeznaczymy na zakup pompy głębinowej, doprowadzenie wody, a także na budowę ujęcia i wieży ciśnień.
 
Zachęcamy Państwa do dalszego wsparcia naszej misji. Każda wpłata na konto Fundacji “Africa Help” to krok naprzód w kierunku znaczącej poprawy jakości życia w tych regionach. To również sposób na to, by wszyscy mogliśmy razem zmienić świat na lepsze, jeden projekt po drugim.
 
Ostatecznie, to Państwa wsparcie sprawia, że te wszystkie projekty są możliwe do realizacji. Dziękujemy za wszelką pomoc i zaangażowanie. Zachęcamy do wpłat darowizn, które są tak niezbędne dla kontynuacji naszych działań. Razem możemy więcej!

Redakcja: Artur Długosz

Fundacja “Africa Help”; ul. Trójpole 3A; 61-693 Poznań

 

www.ah20.org

e-mail: africahelp2019@gmail.com

tel. 606717929

nr rachunku bankowego: 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001