Kategorie
Projekty

Podsumowanie projektu

Przypominamy, że fundacja prowadziła projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania o mowie nienawiści i zagadnieniach dyskryminacji.

Mowa nienawiści

 

Ostatnie dwa miesiące Fundacja prowadziła projekt dotyczący dyskryminacji i mowy nienawiści. Organizowaliśmy dla mieszkańców Poznania warsztaty, na których przedstawialiśmy mechanizm powstawania dyskryminacji. Podawaliśmy przykłady dyskryminacji, które mają miejsce w naszym kraju, a zaproszeni goście opowiadali o dyskryminacji w krajach afrykańskich m.in. Tanzanii czy Nigerii.

Niesamowite efekty poznawcze daje wcielanie się w rolę osób dyskryminowanych. Nasi uczestnicy losowali z tzw. Torby przeznaczenia kartkę, na której wpisana była osoba dyskryminowana ze względu na jakąś cechę np. rasę czy niepełnosprawność. Następnie w grupach przygotowywali i odgrywali scenki, a pozostali uczestnicy mieli zgadnąć, na jakim tle następuje dyskryminacja. 

            Marina z Białorusi opowiadała Nam o formach dyskryminacji w stosunku do studentów, którzy pojawiają się na protestach pokojowych z Białorusi. Wielu więźniów politycznych osadzonych w koloniach karnych na wiele miesięcy a nawet lat bez procesu i respektowania podstawowych praw, to studenci.

            Aby pokazać jak nasze prawo i sądy radzą sobie z dyskryminacją zorganizowaliśmy proces symulowany na bazie rzeczywistego procesu karnego w Polsce. Sprawa dotyczyła znieważenia i nawoływania do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym na portalu internetowym dostępnym bez ograniczeń dla każdego. Na bazie wskazówek prawnych uczestnicy przygotowali dowody, mowy końcowe i na końcu orzekli wyrok.

Krótką prezentację dotyczącą mowy nienawiści możecie obejrzeć klikając w poniższy link:

https://www.canva.com/design/DAEp_626qXA/pYUpNteGdwsRc417EUBtww/view?utm_content=DAEp_626qXA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Cykl warsztatów zakończyliśmy debatą na temat granic wolności słowa a początkiem dyskryminacji. Debata odbyła się w III Poznańskim Tygodniu Tolerancji. Tematem przewodnim było dostrzeżenie różnicy pomiędzy wolnością słowa a początkiem używania zwrotów dyskryminujących, które stają się przyczynkiem do powstawania stereotypów i uprzedzeń.

 

Dostępne są jeszcze nasze broszury „Stop dyskryminacji” . Zainteresowanych proszę o kontakt pod adresem africahelp2019@gmail.com

 

Dziękuję organizacji CIM Horyzonty za współpracę i pomoc przy organizacji wydarzeń.

Dziękuję Gościom uczestniczącym w warsztatach Pani Iwonie Kreczmańskiej, Yusufowi Kiducie, i Panu z Nigerii, który prosił o nieujawnianie nazwiska.  Wasze doświadczenia dotyczące dyskryminacji w Afryce oraz te, jakich doznaliście w Polsce pokazują Nam obraz tego, co dzieje się w naszym społeczeństwie i nie tylko.

Przypomnijmy jeszcze że niniejszy projekt finansowany był ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Kategorie
Projekty

Pierwszy warsztat!

Przypominamy, że fundacja prowadzi projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania o mowie nienawiści i zagadnieniach dyskryminacji.

Na pierwszych warsztatach, które odbyły się 16 września 2021, prowadziliśmy zajęcia zatytułowane „Wizualna biografia”, dzięki którym mogliśmy dowiedzieć się czegoś więcej o stereotypach tkwiących w naszych głowach od najmłodszych lat. Na podstawie zdjęcia należało stworzyć krótką biografię osoby na niej przedstawionej.

Ćwiczenie pomogło w zrozumieniu na czym polega efekt pierwszego wrażenia i jaki wpływ ma na powstawanie stereotypów i uprzedzeń oraz postrzeganie innych ludzi.

Stereotyp to  mechanizm psychologiczny, który w sposób automatyczny i bezrefleksyjny porządkuje (kategoryzuje) obserwowany świat. Zaprzeczeniem stereotypu jest fakt.

Jednak nie jesteśmy w stanie przeprowadzać naukowych badań w przypadku kontaktu z każdą nową sytuacją. Na ich podstawie „wiem” jacy są inni ludzie.

Mechanizm powstawania stereotypu opisywany jest w postaci pięciu kroków:

Pierwszy  polega na przypisaniu grupie danej cechy na podstawie wykonywanej pracy, czynności.

Drugi  to uznanie tej cechy za „naturalną”.

Trzeci  to rozciągnięcie na całą grupę.

Czwarty  dostosowanie się osób z grupy do danego wyobrażenia.

Ostatni  to swoiste potwierdzenie.

Nie potrafimy bez nich żyć. Jednak ważne jest, byśmy mieli świadomość, jak wiele z naszych codziennych sądów nie popartych jest faktami, a jedynie wynika z tego automatycznego zachowania.

Co to jest uprzedzenie i faworyzacja?

To uczucia, emocje związane z funkcjonującymi w naszych głowach stereotypami.

Jeśli dany stereotyp pokazuje daną grupę w sposób pozytywny (np. sympatyczni Czesi), to spotykając osobę tej narodowości z otwartością podejdziemy i nawiążemy kontakt. Jeśli natomiast spotkamy osobę z grupy stereotypowo uważanej za niebezpieczną – do takiego kontaktu nawet nie dojdzie – raczej będziemy unikać przedstawiciela/ki tej grupy. Pierwsza sytuacja to faworyzacja, a druga – uprzedzenie.

Czym zatem jest dyskryminacja? To przede wszystkim zaprzeczenie równości. Zaprzeczenie oparte na nieprawdziwych, nieracjonalnych przekonaniach.
W połączeniu z posiadaną władzą i działaniem (bądź zaniechaniem) prowadzi do sytuacji, w której jedna osoba z racji określonej cechy będzie gorzej traktowana niż inna, tej cechy pozbawiona.

DYSKRYMINACJA

Wszyscy możemy paść ofiarą dyskryminacji, która jest niczym innym jak  traktowaniem osób, które ze względu, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną znajdują się w położeniu mniej korzystnym niż inne osoby w porównywalnej sytuacji.

Jednym z zadań na warsztatach było ćwiczenie zatytułowane „Torba Przeznaczenia” Każdy uczestnik przyjmował zapisaną w karcie przeznaczenia cechę, która stała się na moment jego częścią tożsamości.

Cechy były różne np. Muzułmanin, narkomanka czy uchodźca z Afryki.

Dzięki temu ćwiczeniu, każdy mógł choć na chwilę poczuć co czuje przez całe swoje życie osoba ze stygmatyzującą go cechą.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy na następne warsztaty 30 września 2021 o godz. 17.30 w Strefie do Wolności!

Kategorie
Projekty

Ruszamy z nowym projektem!

Pierwszy warsztat zatytułowany:
„ Emocjonalne i społeczne skutki mowy nienawiści” odbędzie się już

16 września 2021, godz. 17.30
w Strefie Do Wolności ul. Nowowiejskiego 50/55

Mowa pogardy i  nienawiści w stosunku do mniejszości, używana jest też niestety i w naszym kraju. „Chiński wirus” – o Azjatach, „Banderowiec” o Ukraińcach, to tylko dwa przykłady z inwektyw stosowanych do określania ludzi tylko dlatego, że oni lub ich przodkowie urodzili się w innym kraju. Co więcej, z badań przeprowadzonych przez Fundację Batorego i Centrum Badań Nad uprzedzeniami, okazało się z mową pogardy spotyka się więcej młodych ludzi niż dorosłych i to zarówno w Internecie jak i przy bezpośrednim kontakcie. Najbardziej narażone grupy, to mniejszości seksualne, migranci z Afryki, uchodźcy, a obecnie także mieszkańcy Azji, oskarżani o sprowadzenie do Europy pandemii…
Postanowiliśmy zatem, przeprowadzić cykl warsztatów oraz debatę dotyczącą tego problemu i poznać zdanie młodzieży oraz dorosłych Poznaniaków na temat incydentów odnoszących się do mniejszości oraz konsekwencji prawnych i społecznych tych zachowań.

 Zapraszamy zatem na warsztaty:

Nasz język – nasze uprzedzenia. Jak nie ranić słowami
i uwierzyć w prawa człowieka