Kategorie
Projekty

Biuletyn 1/2023

Co słychać w "Africa Help"?

Grudzień 2022
Styczeń 2023

Nr 1/2023

Biuletyn
Dzieci-uchodźcy. Obóz Bidi Bidi w Ugandzie
Uganda Bidi Bidi Settlement
Budowa studni c.d.

Przypominamy o naszym projekcie budowy studni w obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego w Bidi Bidi (Uganda). Utworzyliśmy zbiórkę na www.siepomaga.pl/wybudujmy-studnie. Kwota do zebrania jest duża, bo aż 30.000,00 USD. Ale zdrowie dzieciaków z obozu jest dla nas najważniejsze. W tamtym miejscu, zapewni im je jedynie czysta woda.

str. 3

Ciagle poszukujemy chetnych do wsparcia edukacji ponadpodstawowej dzieci z obozu

Dzieci i młodzież w obozie Bidi Bidi stanowią 85% uchodźców. Nie mają rodziców (zginęli podczas wojny w Sudanie Pd.). Nie mają też perspektyw na powrót do kraju (ciągle trwa wojna), ani na edukację w szkole średniej (brak szkół średnich w obozie).

str. 1. i 2.

Rok 2022 dobiegł końca
Raport z działań fundacji

Kolejny rok działań za nami. Przedstawiamy skrótowo co działo sie w Fundacji w minionym roku 2022.

str. 4

Autor: Anna Walkowiak

Edukacja – szkoła średnia dla naszych podopiecznych

Już w poprzednim numerze podawaliśmy, jak ogromnym problemem jest brak szkół średnich w obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego.
Obóz w 85% składa się z osieroconych dzieci i młodzieży. Liczy łącznie 300 tysięcy mieszkańców i jest podzielony na 5 zon. W każdej z nich jest kilka szkół podstawowych, jednak nie ma szkół średnich. Warunki w szkole podstawowej są ciężkie. W jednej klasie bywa po 300 uczniów! Dlatego postanowiliśmy poszukać darczyńców chętnych do sfinansowania edukacji pięciorga dzieci w szkole ponadpodstawowej. Każdy z tych nastolatków ma dobre wyniki ze szkoły podstawowej. Wybraliśmy ich na podstawie kryteriów: wyniki w nauce oraz sytuacja rodzinna. Za naszymi podopiecznymi kryją się dramatyczne historie. Każdy z nich przeżył ucieczkę przed wojną domową do obozu w Ugandzie, kryjąc się nieraz tygodniami po lasach, śmierć swoich bliskich i wiele innych koszmarów.

KONTYNUACJA NA STR. 2.

Na zdjęciu: Jsuph, Viola, Wiktoria, Wani, Hariett i Robert- nasi podopieczni i Seth

STRONA 2.

Hariett Nakato, ur. 2006 r., pochodzi z Sudanu Pd. Do obozu trafiła w 2016, kiedy rozpoczęła się wojna domowa. Rodzice nie żyją, przyjechała z do obozu z kuzynem i jego żoną. Od przyjazdu pełni rolę opiekunki do dziecka, pomocy domowej. Jeżeli nie zdąży wykonać swoich licznych obowiązków, tego dnia nie dostaje jeść. Marzy o tym, by zostać pielęgniarką. Marzy o możliwości pójścia do szkoły średniej.

Wiktoria Dawa, ur. 2006 r., pochodzi z Sudanu Pd. Do obozu trafiła w 2016, kiedy rozpoczęła się wojna domowa. Ojciec nie żyje, a mama wyszła ponownie za mąż i oddała córkę. Viktoria jest pod opieką chorej babci. Ma jeszcze siostrę, którą się opiekuje. Po lekcjach pracuje w domu do późna. Boi się co będzie, gdy babcia umrze. Marzy o tym by zostać pielęgniarką.

Viola Alingi, ur. 2007 r. Pochodzi z Sudanu Pd. Jej rodzice nie mieszkają razem. Matki nie widziała od 8 lat. Nie wie, gdzie przebywa i czy żyje. Mieszka z ojcem, jego żoną i trójką ich dzieci. Otrzymuje posiłek w ciągu dnia od macochy, gdy uda się jej sprzedać część obozowego przydziału żywności po wyższej cenie. W przyszłości chciałaby być pielęgniarką.

Wani Jackson, ur. 2006r. Pochodzi z Sudanu Pd. Uciekł do Ugandy wraz z matką i trojgiem rodzeństwa w 2016 r. zaraz po wybuchu wojny. Ojciec został w Sudanie Pd. Jego los nie jest znany. Matka nie jest w stanie ich utrzymać. Wani stara się podejmować jakąkolwiek pracę w obozie. W przyszłości chciałby być księdzem.

Joseph Juka ur. 2006 r., w Sudanie Pd. Uciekł z mamą do Ugandy w 2016 r. Mieszka z mamą. Ojciec został w Sudanie Pd. Są zdani na siebie. Chciałby zostać lekarzem.

KONTYNUACJA ZE STR 1.

Wiktorii, Hariett, Violi, Vaniemu i Josephowi pomaga siostra Franczeska ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Wspiera ich także poprzez dożywianie, gdyż w obozie brakuje jedzenia. Żyją tylko dzięki pomocy organizacji pozarządowych i misjonarzy, którzy przywożą odzież lub paczki z żywnością. Edukacja to jedyna możliwość wyrwania się z obozu i rozpoczęcia normalnego życia. W obozie nie ma pracy. Z obozu wydostać się nie mogą, chyba że do Sudanu Pd. Ale tam trwa krwawa wojna domowa. Koszt edukacji w szkole ponadpodstawowej w szkole z internatem w Ugandzie wynosi około 50 USD miesięcznie. Mają podobne marzenia: chcą zostać, lekarzami, pielęgniarkami lub duchownymi, gdyż jako dzieci-uchodźcy nie widziały innych zawodów. Tam, gdzie się wychowują funkcjonują głównie trzy rodzaje organizacji: szpitale, szkoły i kaplice. Siostra Franczeska znalazła odpowiednią szkołę, teraz szukamy osób chętnych do sfinansowania czasu nauki każdego z dzieci. Obok zdjęcia dzieci i ich krótkie historie życia.

 

Autor: Anna Walkowiak

STRONA 3.

Ponad 1,2 mld ludzi na świecie ma utrudniony dostęp do czystej wody,
a 27% z nich to Afrykańczycy.

Uganda Bidi Bidi Settlement Budowa studni

Z końcem roku zakończyła się nasza kampania na temat dostępu do czystej wody. Poruszaliśmy w niej tematy postępującej suszy, ale przede wszystkim bieżących problemów z dostępem do wody pitnej.

W Ugandzie pomimo dużej jak na Afrykę ilości opadów w ciągu roku, brakuje wody zdatnej do picia. W obozie dla uchodźców Bidi Bidi znajdującym się na północy Ugandy, nie ma retencji ani filtrów do wody. Zatem woda deszczowa jako źródło wody pitnej nie jest pozyskiwana. Pod powierzchnią Afryki na głębokości 150 metrów jest woda (nawet pod Saharą), jednak trzeba ją wydobyć, a to już kosztowne technologie.

Ludzie w takich obozach jak Bidi Bidi są skazani na łaskę organizacji pozarządowych i misji, które im pomagają. Budują studnie głębinowe. Jednak koszt wybudowania takiej studni to kwota 30 tysięcy USD, czyli około 140 tysięcy złotych. Budujemy bowiem studnie wraz z systemami sterującymi i naziemnymi zbiornikami. Dzięki temu studnia może służyć nawet w okresach bez prądu i w czasie ponownego przesączania się wody do warstwy wodonośnej. Jedna studnia jest w stanie zaspokoić dziennie zapotrzebowanie na wodę około jednego do półtorej tysiąca osób. Po wypompowaniu z niej wody, musi się ponownie zapełnić wodą z warstwy wodonośnej. A w obozie jest ponad 300 tysięcy mieszkańców.

Obecnie zbieramy na studnię właśnie w tym obozie. Studnia będzie zlokalizowana niedaleko kaplicy zbudowanej i prowadzonej przez naszego poznańskiego misjonarza ks. Andrzeja Dzidę. On też będzie na miejscu nadzorował projekt i dbał by po wybudowaniu studnia nie uległa zniszczeniu.

Prosimy gorąco o wsparcie!

Wpłat można dokonywać na konto z dopiskiem studnia dla Sudańczyków lub przez zbiórkę www.siepomaga.pl/wybudujmy-studnie 

Autor: Anna Walkowiak

Strona 4.

Autorzy: Anna Walkowiak i Artur Długosz

Raport skrótowy z działań w 2022

 • Styczeń i luty – wyjazd misyjny do Tanzanii, podczas którego wybudowaliśmy system doprowadzania wody do wioski Antakae w północno- wschodniej Tanzanii oraz ukończyliśmy pierwszy etap budowy Punktu Pomocy Medycznej, w wiosce masajskiej Oltotoi w Centralnej Tanzanii.
 • Marzec – zaczęliśmy wydawać niniejszy Biuletyn, poświęcony naszym działaniom misyjnym.
 • Maj – rozpoczęliśmy działania w Klubie Seniora w Głuszynie i na oś. Rusa w Poznaniu, co zaowocowało stałą współpracą i cyklicznymi spotkaniami z Afryką. Seniorzy także przeprowadzili zbiórkę dla dzieci w obozie Bidi Bidi w Ugandzie.
 • Czerwiec – utworzyliśmy wolontariat krajowy, współpracuje z nami młodzież z poznańskiego “Paderka” (VI L.O.), dołączyli stali wolontariusze, którzy wspierają nas przy wszystkich organizowanych akcjach zbiórkowych, a nawet mamy wolontariusza misyjnego, który wyjechał na kilka tygodni do Tanzanii i pomagał w budowie Punktu Medycznego, jednocześnie rehabilitując chłopca z dziecięcym porażeniem mózgowym.
 • Czerwiec – zboczyliśmy z afrykańskiego toru by wspomóc Ukrainę. Przeprowadziliśmy zbiórkę na rzecz szpitala dziecięcego w Charkowie, podczas festiwalu EthnoPort wraz z trzema innymi organizacjami i zebraliśmy łącznie 12 500,00 zł. Oprócz tego wygraliśmy konkurs organizacji RITA “Wspieramy Ukrainę”. Łącznie zakupiliśmy dary w postaci materiałów medycznych o wartości 35.000,00 zł. Zawieźliśmy je na Ukrainę. Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
 • Czerwiec -lipiec – odwiedził Nas ks. Marek Gizicki – misjonarz pracujący z Masajami w Tanzanii, nasz dotychczas najaktywniejszy wolontariusz afrykański, który gościnnie odprawił mszę w kilku poznańskich parafiach, na których Fundacja prowadziła kwestę na rzecz budowy Punktu Medycznego. Ojciec Marek poświęcił nam czas, który miał dany na odpoczynek.
 • Sierpień – misja Ukraina, wyjechaliśmy na Ukrainę by przekazać zakupione dary do Instytutu Medycznego w Łucku, który następnie za pomocą tzw. “Nowej Poczty” wysłał je do Charkowa. Przy okazji odwiedziliśmy siostry Dominikanki w Żółkwi, które opowiedziały nam o sytuacji uchodźców ze wschodu Ukrainy, którym pomagają na co dzień.
 • Sierpień – przekazaliśmy środki na dofinansowanie prac wykończeniowych szkoły dla dzieci masajskich w Oltotoi.
 • Wrzesień – Pierwszy Festyn Fundacji”Africa Help”! Zorganizowaliśmy festyn połączony ze zbiórką na Punkt Medyczny, który w tym czasie był w drugiej fazie budowy – stan surowy zamknięty. Festyn odbył się w “Klubie na Fali” nad Wartą, udostępnionym nam pro bono przez właścicieli. Zagrał też zespół The Way z Nigerii i Dark Kelly – artysta z Konga. Zebraliśmy 5 tysięcy zł.
 • Październik – uczestniczyliśmy gościnnie w Konferencji Afrykańskiej, na temat perspektyw współpracy gospodarczej z krajami Afryki. Konferencja odbyła się w Łodzi
 • Październik – Listopad – wyjazd misyjny do Afryki. Tym razem odwiedziliśmy dwa miejsca. W Tanzanii sprawdziliśmy postępy trzeciego już etapu budowy Punktu Medycznego – wykończeniowego, zakupiliśmy też podręczniki dla dzieci z klas 1-3 do nauki języka suahili. W Ugandzie badaliśmy sytuację w obozie dla uchodźców z Sudanu Pd, nazwanym Bidi Bidi Settlement. Wróciliśmy z projektami: budowy studni głębinowej w tym obozie oraz finansowania edukacji pięciorga nastolatków, którzy w tym roku zakończyli szkołę podstawową. Aa str. 1. i 2. tego biuletynu pełniejszy opis.
 • Listopad – grudzień – Kampania społeczna “Dostęp do czystej wody” zakończona 31 grudnia 2022 r. W jej ramach przeprowadziliśmy ankietę podczas Poznańskich Dni Tolerancji. Ankieta dotyczyła wiedzy na temat zasobów wody pitnej na świecie, jakości pitej wody w Afryce oraz retencji.

Wszystkiego, co dla Państwa dobre, w nowym 2023 roku!!!

Redakcja: Artur Długosz

Fundacja “Africa Help”; ul. Trójpole 3A; 61-693 Poznań

KRS:0000669457

www.ah20.org

e-mail: africahelp2019@gmail.com

tel. 606717929

nr rachunku bankowego: 76 1600 1462 1854 6030 0000 0001